De Menselijke Maat: Ethiek, Technologie en de Professional van de Toekomst

Driedelige reeks

Deze reeks is voor iedereen relevant die beroepshalve tegen ethische vragen aanloopt. Wij denken aan data-analisten, datascientists, beleidsmakers, innovatiemanagers en risicomanagers werkzaam in de zorg, bij de Overheid, een financiële instelling of in het onderwijs.

Deze reeks is voor iedereen relevant die beroepshalve tegen ethische vragen aanloopt. Wij denken aan actuarissen, data-analisten, datascientists, beleidsmakers, innovatiemanagers en risicomanagers werkzaam in de zorg, bij de Overheid, een financiële instelling of in het onderwijs.

 • Mens en Ethiek (13 september)
 • Mens en Technologie (27 september)
 • Digitalisering en de Menselijke Maat (4 oktober)
Joris Krijger, Ethics & AI specialist bij de Volksbank neemt je a.d.h.v. ethische en filosofische inzichten mee in de dilemma’s en kansen die de recente incidenten op het vlak van (on)ethisch handelen ook te bieden hebben. Hoe verhoudt de mens zich tot ethisch handelen en wat is de impact op het moreel besef als technologische toepassingen data kunnen ontsluiten die een extra beroep doen op jouw ethisch kompas?

Wat ga je doen?

In elk van de drie webinars staat één thema centraal. Joris Krijger, Ethics & AI specialist bij de Volksbank neemt je a.d.h.v. ethische en filosofische inzichten mee in de dilemma’s en kansen die de recente incidenten op het vlak van (on)ethisch handelen ook te bieden hebben. Hoe verhoudt de mens zich tot ethisch handelen en wat is de impact op het moreel besef als technologische toepassingen data kunnen ontsluiten die een extra beroep doen op jouw ethisch kompas?

De online sessies zijn interactief waardoor je nieuwe inzichten direct spiegelt aan en kunt toepassen in jouw eigen werkomgeving. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.

Duur opleiding:

De serie ‘De Menselijke Maat: Ethiek, Technologie en de Professional van de Toekomst’ bestaat uit 3 webinars van een uur:

 1. 13 september, van 16.00 tot 17.00u: Mens en Ethiek
  Bewust en onbewust wordt ons handelen zowel privé als in werksituaties bepaald door allerlei normen en waarden. Sterker, als mens en als samenleving kunnen we niet zonder. Deze normen kennen een lange ontstaansgeschiedenis en zijn nog altijd aan continue verandering onderhevig. Vanuit de ethiek kunnen we kijken naar de uitgangspunten waar deze normen op berusten, hoe ze ons handelen beïnvloeden en vooral of en hoe ze nog in de tijdsgeest passen. Hoe kunnen we ethiek in de praktijk brengen en hoe maken we ethiek onderdeel van goede besluitvorming?
 2. 27 september, van 16.00 tot 17.00u: Mens en Technologie
  Onze geavanceerde technologie en de onmisbare rol die technologie in ons leven speelt is misschien wel een van de belangrijkste verworvenheden die ons onderscheidt van dieren. Maar hoe verhouden we ons eigenlijk tot technologie? En welke morele en filosofische vragen roept deze technologische vooruitgang op? Vanaf de eerste Industriële Revolutie tot de huidige Vierde Industriële Revolutie zijn technische ontwikkelingen altijd gepaard gegaan met grote sociale veranderingen. Wat kunnen we doen om te zorgen dat de technologie blijft aansluiten bij onze maatschappelijke waarden? Hoe moeten we onze relatie met technologie begrijpen en wat zegt dit over de inzet van slimme technologie als AI in ons eigen werkveld?
 3. 4 oktober, van 16.00 tot 17.00u: Digitalisering en de Menselijke Maat
  De ethiek en techniek filosofie bieden ons een kader om te reflecteren op de kansen, gevaren en uitdagingen rond het goed gebruik van geavanceerde technologieën. In het huidige tijdsgewricht, waar we na incidenten als het Toeslagenschandaal toenemende aandacht, debat en wetgeving zien over de ethische risico’s van complexe systemen, is deze reflectie onmisbaar voor iedereen die beroepshalve tegen de ethische aspecten van datagedreven werken aanloopt. De Menselijke Maat moet hierin een antwoord bieden op de snelle en onpersoonlijke algoritmes en modellen die steeds meer organisatieprocessen kenmerken. Hoe kunnen we die menselijke maat invulling geven en belangrijker, hoe brengen we de menselijke maat terug in onze organisaties?

Investering opleiding:

Investering webinars

 • Enkele sessie: €145
 • Serie van 3: €399

*prijzen vermeld zijn exclusief btw

Docent:

Joris Krijger PhD (Philosophy & Law) promoveert momenteel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp Ethiek en AI. Daarnaast is hij werkzaam als Ethics & AI Officer bij de Volksbank en doceert hij bij diverse opleidingen.

PE-punten:

Elk webinar is bij het Koninklijk Actuarieel Genootschap aangevraagd voor 1 PE-punt.

Opleidingsvorm:

Online, via MS-Teams.

Liever Incompany of Personal Learning?
Als je meer wilt weten over andere mogelijkheden om deze training te volgen, neem dan contact op met ons.

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.

Ga naar de inhoud