Deepdive transitie pensioenstelsel
voor de OR Incompany

Je bent OR-lid en je wilt een stevige inhoudelijke gesprekspartner worden in het overleg over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast wil je de kennis en vaardigheid bezitten om collega’s adequaat te informeren over de gevolgen bij invoering van het nieuwe stelsel.

Deepdive transitie pensioenstelsel voor de OR (In company en op maat!)
Na een persoonlijke intake waarin we het programma bepalen, worden jij (en de overige leden van de OR) in 1 tot 4 interactieve sessies helemaal bijgepraat over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De veranderingen en gevolgen bij de keuze voor het pensioencontract, de onderhandelingen aan de arbeidsvoorwaardentafel, het shoprecht en het projectrendement worden belicht en er wordt ruim aandacht besteed aan de pensioencommunicatie: richting bestuur en naar de werknemers van de organisatie.

Dit traject kan op elk gewenst moment beginnen. Neem hiervoor contact op met Sharita Kuhlmann, director van de AQademie.

Wat ga je doen?

In 1 tot 4 interactieve sessies worden jij en de overige leden van de OR helemaal bijgepraat over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De veranderingen en gevolgen bij de keuze voor het pensioencontract, de onderhandelingen aan de arbeidsvoorwaardentafel, het shoprecht en het projectrendement worden belicht en er wordt ruim aandacht besteed aan de pensioencommunicatie: richting bestuur en naar de werknemers van de organisatie.

Wat kan ik er halen? De intake
Omdat je de training samen met de andere leden van de OR volgt, hebben jullie invloed op het exacte programma. De algemene deler van de sessies is natuurlijk de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, maar tijdens een intakegesprek willen we graag jullie situatie in kaart brengen. We hebben tijdens de intake extra aandacht voor de volgende vragen:

 • Waar staan jullie in het proces van transitie?
 • Welke kennis is er al?
 • Is er een projectgroep actief?
 • Hoe zien de bestaande regelingen eruit?

In 4 korte sessies wordt antwoord gegeven op de vragen uit de intake. Bij veel van onze klanten speelt een aantal terugkerende vragen, die dan ook aan bod (kunnen) komen tijdens de sessies:

Sessie 1: Waarom een nieuw pensioenstelsel?

 • Historie en vooruitblik op de transitie tot 2027
 • Verdeling van verantwoordelijkheden tussen sociale partners, fondsen en uitvoeringsorganisaties; de rol van verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht en OR
 • Wat is de kernboodschap voor de deelnemers?

 

Sessie 2: Kiezen vraagt duidelijkheid

 • Overeenkomsten van en verschillen tussen de twee nieuwe contractvormen
 • Collectiviteit en solidariteit
 • Opties bij toedeling van beschermingsrendement en overrendement in een solidaire premieregeling
 • Opheffen van de leenrestrictie in een solidaire premieregeling
 • Solidariteitsreserve versus risicodelingsreserve
 • Welke informatie heeft de deelnemer nu echt nodig bij het maken van de keuze?

 

Sessie 3: Heeft de deelnemer straks een beter pensioen?

 • Keuzemogelijkheden in het nieuwe stelsel: Hoe beïnvloedt de deelnemer zijn verwacht pensioen? (hoogte uitkering en rendement)
 • Hoe geeft u inzicht in de risicobereidheid van fonds en deelnemers?
 • Hoe ziet de uitkeringsfase eruit en wat is de impact op de pensioendienstverlening?
 • Hoe zou het nabestaandenpensioen vormgegeven moeten worden?
 • Wat wilt u opnemen over arbeidsongeschiktheid?

 

Sessie 4: Wakkerhouders

 • Spreiding van lusten en lasten over de verschillende generaties
 • Hoe kan een OR bijdragen aan het evenwichtigheidsvraagstuk?
 • Wat moeten deelnemers over invaren weten en wat moet u er dus van af weten?
 • Welke risico’s zijn er nog in de transitie?
 • Op welke wijze gaat u communiceren met de deelnemer?
 • Hoe sluit ik aan bij de organisatiecultuur?
 • Opzet voor een communicatieplan: waar moet u aan denken?

Natuurlijk is het mogelijk om een keuze te maken uit de 4 sessies, meerdere sessies op een dag te volgen of om een van onze experts te vragen voor specifieke vragen en het reviewen van de al aanwezige documenten. Vraag ernaar bij Sharita Kuhlmann.

Hoe doe ik mee?
Bespreek onze training met de OR en neem contact op met Sharita Kuhlmann. Als jullie de training afnemen, stemmen we samen met de kerndocent het programma af. Kort erna kunnen de sessies starten. AethiQs gebruikt voor online sessies het programma Microsoft Teams.

Duur opleiding:

4 x 2 uur op een moment dat het de OR uitkomt
Een enkele sessie volgen is ook mogelijk

Investering opleiding:

Neem contact op met Sharita Kuhlmann. Hij helpt u graag verder.

Docenten:

Drs. Frank Verschuren AAG is partner bij AethiQs en heeft jarenlange ervaring in de pensioenwereld. Frank verzorgt met grote regelmaat presentaties over allerlei onderwerpen op het vlak van pensioenen, verzekeren en actuariaat. Frank is de kerndocent in dit traject en samen met andere collega’s zal hij invulling geven aan de sessies.

Locatie:

4 sessies, online of bij u op kantoor

Liever Incompany of Personal Learning?
Als je meer wilt weten over andere mogelijkheden om deze training te volgen, neem dan contact op met ons.

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.

Ga naar de inhoud