AethiQs Blog

Kennis op zichzelf is een commodity

Volg onze blog

7 lessons learned

7 lessons learned

Hoe creëert u het comfort dat u de goede dingen doet, en die ook goed doet?

AethiQs artikelen

Beleggen en het nieuwe pensioenstelsel: 4 essentiële thema’s

In dit artikel beschrijven wij vier thema’s die essentieel zijn bij de besluitvorming over de invulling van het nieuwe stelsel, en de transitie daarnaartoe.

Datakwaliteit en Wet toekomst pensioenen

Het nieuwe pensioenakkoord: betrouwbare data aan de hand van een datastraat.

Implementatie wet Ultimate Beneficial Owners (UBO) voor pensioenfondsen

In dit artikel gaan wij in op de belangrijkste onderdelen van de Implementatiewet en wat de consequenties zijn voor pensioenfondsen, vanuit de essentie en relevantie bezien.

InsurTech: het begint met een visie op data

Welke betekenis geeft u aan datamanagement: waardevol of risicovol?

 

De essentie van de eigenrisicobeoordeling (ERB)

Om u, als pensioenfondsbestuurder, te helpen bij het beantwoorden van deze vragen en te faciliteren bij de gedachtevorming over de ERB hebben wij een e- handboek ERB geschreven waarvan dit de managementsamenvatting is in de vorm van een whitepaper.

Wees je eigen voorzitter!

Wij leven in een mobiele wereld, in een wereld die snel aan het veranderen is. Waarbij iedereen voortdurend ‘connected’ is en waarbij niemand, ook de superspecialist niet, nog in ‘splendid isolation’ kan functioneren.

Datamanagement voor de smart pensioensector: waardevol of risicovol?

Data: ze zijn overal in onze maatschappij. Vrijwel iedere sector verzamelt ze, zo ook de pensioensector. De term data gaat al sinds de 17e eeuw mee. Wat wel nieuw is, is dat we data inzetten om besluitvorming te faciliteren. 

De navigerende pensioenfondsbestuurder ten tijde van crisis

Relevant zijn als pensioenfondsbestuurder is een basisvoorwaarde in deze tijden van besturen in crisistijd. Als bestuurder heeft u de natuurlijke habitat om te denken in risico en rendement, op basis van beschikbare informatie en uw (vaak) jarenlange ervaring en inzichten.

De navigerende pensioenfonds CRO

De navigerende pensioenfonds CRO! In het besef van het nieuwe normaal Beste CRO! Als Chief Risk Officer (oftewel de Sleutelfunctiehouder) van uw pensioenfonds, heeft u een navigerende rol tijdens maar óók na de coronacrisis.

Bestuurlijke legitimiteit

De legitimiteit van hun organisatie; het is een onderwerp dat bij veel bestuurders op de agenda staat. Maar hoe geef je deze legitimiteit inhoud? Hierbij is de vijfeenheid, de 5 R’s, essentieel. Legitimiteit is al sinds de jaren ‘60 onderwerp van academische studies.

Risicomanagement voor maatschappelijk impactvolle organisaties

Hoe blijft een maatschappelijk impactvolle organisatie relevant in een sterk veranderende omgeving? Welke bijdrage kan het vak risicomanagement hieraan leveren en kan deze bijdrage verder gaan dan kans * impact? Want als kans * impact de absolute waarheid is, waarom is het proces van het wegen van risico’s dan niet inspirerender en innovatiever?

Het UBO-register? Integriteit van het financiële stelsel

Een sterk en betrouwbaar financieel stelsel is nodig voor stabiele economische groei. Er zijn op dit moment tal van nieuwe initiatieven door de regering waar organisaties compliant aan zullen moeten zijn, die moeten leiden tot meer stabiliteit en herstel van vertrouwen.

Ga naar de inhoud