De kracht van het getal nul

Als je naar nul kijkt, zie je niets; maar kijk erdoorheen en je ziet de wereld, zei Robert Kaplan in zijn boek: het paradoxale niets, een geschiedenis van het getal nul.

Het getal is meer dan slechts een rond gat. Van tellen tot rekenen, van kansberekening tot exact bepalen van een bepaalde locatie, hebben wij te danken aan dit geestelijk instrumentarium. Het maakt, zoals Kaplan aangeeft, de verborgen wetten zichtbaar van de cycli en de wendingen van de objecten die wij om ons heen beheersen. De essentie van financieel risicomanagement en niet-financiële risicomanagement draait ook om het getal nul. Hierover later meer.

 

Een reis door de tijd

Volgens Peter L. Bernstein, in zijn boek: against the Gods, the remarkable story of risk, beschrijft hij dat het getal nul de belangrijkste Hindoeïstische ontdekking was, die door de Arabieren was overgenomen en door een vertaling in het Latijns is en hiermee in de Westerse wereld is terechtgekomen. In India, waar het cijfer nul in het Sanskriet Sunya heeft, wat verwijst naar Shunyata: de filosofie van de leegte, was een lastig getal om te begrijpen. Vooral voor personen in die tijd. Men was voor de nul gewend om te tellen door lijntjes te trekken en het tellen van dode dieren. Het was eerst een symbool dat voor leegte stond. En toch revolutioneerde het numerieke systeem, naar zoals we dit vandaag de dag kennen. Eerst konden mensen alleen maar getallen gebruiken van 1 tot en met 9. En ook belangrijk dat het getal nul een reeks voorspelt, te denken valt dan aan 1, 10, 100, 1000, 10.000, etc….Het getal nul maakt de structuur van logica en systeem van denken direct herkenbaar en duidelijk. Probeer dit maar eens met de Romeinse nummers als I, X, C, V of L. Wat is dan het volgende getal? Inderdaad er is geen logische redenering en er zit geen structuur in die logisch is.

Het getal nul heeft hiermee een tijdsonafhankelijke kracht in zich en geniaal qua ontdekking. Vanuit literatuurstudies wordt duidelijk dat de Indiërs het getal nul ook echt als getal gingen gebruiken, in tegenstelling tot de oude Grieken die het gebruikten als een symbool voor niets en niet als getal. De raadselachtige nul, die geen enkel getal vertegenwoordigde, vormde het briljante sluitstuk om te kunnen rekenen. Hedendaags is het normaal en wordt de kracht van het getal niet als uniek meer herkend, wat op zich logisch is. Wij zijn er immers mee opgegroeid. Onze computers denken in nullen en enen.

Financieel risicomanagement: de kracht van complexiteit der dingen
Het symbool dat ooit een eens was bedacht als idee en niks symboliseerde, is geëvolueerd tot het machtige getal op de wereld en daarmee voor het domein financieel risicomanagement. En zoals Kaplan dat zei: Het getal nul is een van de merkwaardigste fenomenen in de wiskunde. Het is leeg en toch voegt het iets toe. Het is niets en toch is het onmisbaar bij het maken van talloze berekeningen. Zonder het getal nul zou de wiskunde niet bestaan; zonder wiskunde zou ons begrip van de wereld aanzienlijk beperkt zijn. Het paradoxale niets is ook relevant van het niet financiële risicomanagement domein.

Niet financieel risicomanagement: de eenvoud der dingen
In de moderne tijd qua tijdsgeest en in de jongheid van de studie over risicomanagement, speelt het getal ook een belangrijke rol in dit domein. Nul staat hiermee niet voor het sluiten van een cirkel, maar voor het openen van een poort, zei Kaplan. Het gaat om zaken die een waarde creëren zonder dat er een complexiteit aan getallen is qua rekenwerk. Het gaat om de letterlijke inhoud en de eigenlijke inhoud van zaken. Denk dan aan hoelang mag een IT-systeem uit de lucht zijn? Dit wordt ook aangegeven in getallen, zonder te rekenen, echter wel rekening te houden met het getal nul.

Ziet u de kracht van het getal nul?

Disclaimer
Hoewel deze blog met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden AethiQs B.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘AethiQs’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

7 lessons learned

7 lessons learned

Hoe creëert u het comfort dat u de goede dingen doet, en die ook goed doet?

Ga naar de inhoud