Google versus Gandhi versus Ford

De vierde industriële revolutie

We zijn inmiddels aanbeland in de vierde industriële revolutie. Bij het aanbreken van een nieuwe revolutie gaat het over het aanboren van nieuwe energiebronnen. De eerste revolutie was in 1770, waarbij handarbeid vervangen werd door mechanische energie, met steenkool als energiebron en stoom als aandrijvingsmiddel. De tweede revolutie was in de jaren 1850 tot 1960. Het tijdperk van petroleum, dynamo en de gloeilamp (Edison). De 3e industriële revolutie had kernenergie energiebron en later informatica en elektronica. Nu is het internet de nieuwe energiebron, waarbij robotisering, mensen met ingebouwde chips, 3D printers en bestuurderloze auto’s een enorme impact hebben én nog meer gaan hebben op de samenleving. Veel is al veranderd door bedrijven als Facebook, Google en Alibaba en door (data)technologie zal nog meer veranderen. Zal hierdoor Henry Ford zijn massaproductie principe straks tot het verleden gaan behoren?

Gandhi en Ford

Mohandas Gandhi wordt wereldwijd herkend als de man die opkwam voor de normale mens (de massa) en geweldloosheid, zijn filosofie van ‘vreedzaam verzet’ oftewel satyagraha genoemd. Hij leefde van 2 oktober 1869 tot en met 30 januari 1948.
Henry Ford staat met name bekend om zijn Ford T. Hij leefde van 30 juli 1863 tot en met 7 april 1947. In 1918 was de helft van alle auto’s in de wereld een Ford T.

Alle twee visionairs met een ander ideaal als het gaat over massaproductie

Ford maakte het mogelijk dat de auto voor de gewone man betaalbaar werd. Dit kwam omdat hij het productieproces goedkoper en overzichtelijker maakte. Hij liet minder geschoolde arbeiders het werk doen, dat eerst door hoger opgeleiden werd gedaan. Dit wordt hedendaags functiedifferentiatie genoemd. Dit fenomeen is later overgenomen door diverse beroepsgroepen. Zo hebben we nu procesadviseurs (administratieve organisatie / interne beheersing (AO/IB)), daar waar dit werk in het recente verleden met name werd gedaan door accountants.

Gandhi had de filosofie dat de mens zelfvoorzienend moest zijn. Hij voorspelde dat er een tijd kwam waarbij de productie gedaan werd door de massa. Gaat dit nu ook echt gebeuren? Dit kan nu dankzij alle technologische ontwikkelingen, dus niet mass production maar production by the mass. Gandhi was zijn tijd voor, zo kunnen we nu vaststellen. Een kleine groep mensen aan de top die voor een brede groep mensen produceert, is niet echt meer van deze tijd. Het zal gaan om de massa aan de onderkant van de piramide, zij produceert voor zichzelf. Een zeer belangrijk effect van production by the mass, is ook dat het gevoel van eigenwaarde ontzettend wordt verhoogd.

Twee grootheden die in dezelfde periode hebben geleefd en ieder zijn stempel gedrukt hebben op het verleden, en zo blijkt nu ook op het heden en zelfs de toekomst.

Google en Gandhi

Door bedrijven als Google, Alibaba, Facebook, Twitter, etc.. zijn businessmodellen aan verandering onderhavig. De massa van mensen geeft aan wat zij willen (zoeken, denken en voelen) en bepaalt hiermee de verandering van het heden. De ‘oude’ wereld maakt nog te weinig gebruik van deze ‘nieuwe’ wereld of denkt nog te kunnen varen op de oudere principes. De voorspeldende kracht zit meer en meer opgesloten in het principe van production by the mass dan mass production. Het ontsluiten van deze kracht is ook niet makkelijk als je in je eigen paradigma opgesloten zit.

Het principe van Google en Gandhi, zal sterk toenemen, dankzij technologische ontwikkelingen. Dus niet mass production maar production by the mass is de nieuwe realiteit. In de zorg maakt men al gebruik van 3D-geprinte materialen en zijn vele andere sectoren aan het innoveren. Zet innovatie en technologie standaard op uw agenda.

Disclaimer
Hoewel deze blog met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden AethiQs B.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘AethiQs’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

7 lessons learned

7 lessons learned

Hoe creëert u het comfort dat u de goede dingen doet, en die ook goed doet?

Ga naar de inhoud