Pensioenakkoord

Maatschappelijk relevant debat voor de komende jaren:

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt gezien als het beste van de wereld. Waarom is er dan een nieuw pensioenstelsel nodig en is het huidige stelsel niet meer relevant genoeg? De mentaliteit van de sociale partners en overheid is te prijzen! Ook al wordt Nederland gezien als de beste op dit domein, we hebben toch de innovatiekracht om verder te kijken dan vandaag en morgen! Immers dat is toch ook de essentie van pensioen, nadenken over de dag van overmorgen.

Wij hebben een sterk, maatschappelijk en solidair stelsel dat uitgaat van een goede oudedagsvoorziening. En tegelijkertijd zien we dat er veranderingen zijn (macro-economisch en maatschappelijk) die dit sterke stelsel eroderen. Het vertrouwen in de financiële sector in de breedte is al jaren aan het wankelen en bij dit soort transities naar een ander stelsel is het van groot belang om de uitlegbaarheid en ethiek ook voor ogen te houden, en te denken aan wat overmorgen van belang is op basis van maatschappelijke ontwikkelingen. Een ding is zeker geworden en dat is dat niet veel meer zeker is. Waar beweegt het stelsel zich dan naar toe gezien deze onzekerheden? Wat zijn de elementen die zullen veranderen, rekening houdend met de veranderingen?

In onze visie zijn de volgende vier begrippen essentieel voor het pensioenakkoord: relevantie, legitimiteit, identiteit en authenticiteit. Deze vier begrippen staan centraal in onze visie en onze antwoorden naar de pensioensector. Wij geven adviezen en leveren interim diensten met een stevig accent op advies voor fondsen en uitvoerders.

…Vertrouwen in het eigen vermogen?…

Wij luisteren graag naar uw verhaal over relevantie van uw pensioenvraagstukken. De ontwikkelingen bewegen mee met de tijd. Uw verandering beweegt ons ook om relevant te blijven, om een antwoord te kunnen blijven geven op deze veranderende vraag. Relevantie is hiermee niet ééndimensionaal. Wij geloven in de kracht van luisteren naar de échte vraag van u en zijn nieuwsgierig om te begrijpen wat die échte vraag is. In onze visie creëren wij waarde, zodat onze hulp uiteindelijk niet meer nodig is. Wij zijn AethiQs, vertel het ons én wij luisteren naar uw verhaal!

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of chat met ons.

Ga naar de inhoud