Proclaimer

Op de website van AethiQs vindt u informatie over AethiQs en haar dienstverlening. Hierbij worden diverse thema’s beschreven waarbinnen AethiQs een rol speelt.

AethiQs doet haar best de inhoud op haar website gebruiksvriendelijk te presenteren en de informatie zo actueel, juist en compleet mogelijk te houden.

Fouten of gebreken
Het kan voorkomen dat bij het opstellen van de inhoud van de website fouten worden gemaakt. Wij vragen daarvoor uw begrip, maar stellen uw reactie op prijs. Dit geeft ons de gelegenheid om fouten te herstellen. Via het contactformulier op deze website kunt u aangeven waar op de website volgens u onjuistheden staan. Ook algemene vragen kunt u stellen via het contactformulier.

Links naar andere websites
Om u zo volledig mogelijk te informeren, verwijzen wij ook naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijk de visie van AethiQs.

(Her)Gebruik van informatie
De informatie en het materiaal op de website van AethiQs mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en verspreiden, tenzij u dit doet voor commerciële doeleinden. Bij het (her)gebruik van informatie en materiaal van deze website, moet u wel zorgen voor een juiste bronvermelding. Voor zover er sprake is van beeldmateriaal en content waarop derden auteursrecht hebben staat de auteursrechthebbende erbij en is hergebruik niet toegestaan zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Vindt hergebruik van auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal en content met toestemming van de auteursrechthebbende plaats, vermeldt dan de naam van de auteursrechthebbende.

 

Ga naar de inhoud