Virtueel event 1 – 31 oktober 2021

26 kennissessies

De kennis van Roundtober

Kennis kun je delen, zonder deze kwijt te raken is een van onze overtuigingen. Wij geloven erin dat kennis relevant moet zijn. Als strategische relevantie-adviseurs staan wij dicht bij de klant om ze te helpen bij maatschappelijke relevantie vraagstukken. Wij willen de klant écht kennen en gaan daarom verder dan alleen woorden of getallen op papier. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat tot het einde, ook als het even niet meezit. Wij krijgen energie door het delen van onze kennis, zodat ons antwoord écht een bijdrage gaat leveren aan de doelstelling van de klant. Tijdens deze 26 ronde tafelsessies, wordt u geïnspireerd om complexe zaken dicht bij uw bestuurlijke context te brengen en te implementeren. Om relevant te blijven als bestuurder en professional en als organisatie. Boek nu uw plaats!

Wilt u onze artikelen en blogs lezen in onze kennisbibliotheek?

Uw AQ verhogen…

Wij verbinden vanuit onze drive professionals uit verschillende sectoren. Wij werken voor klanten in maatschappelijke en niche sectoren, waarbij wij de taal en eigenaardigheden van de sector begrijpen. Daarbij ligt de kracht van ons antwoord in eenvoud, omdat onze relevantie blijkt uit onze cross sectorale kennis en ervaring. De ene sector is nu eenmaal verder op een bepaald vlak dan de ander. Cross sectoraal van elkaar leren is wat wij stimuleren, door het samenbrengen van evenknieën op een bepaald thema.

Wij geloven erin dat wij, door het delen van kennis, helpen om de Attitude Quotiënt (AQ) te verhogen van bestuurders en andere professionals in organisaties. Deelt u mee om te kunnen vermenigvuldigen?

Drie keer liefde…

Liefde gaat verder dan het alleen goed willen doen. Het gaat over eigenaarschap, energie, samen, partnerschap en delen waar je goed in bent, het gaat over maatschappelijk verantwoord leiden. Wij geloven in liefde voor de klant (1), door als trusted advisor voor en met u te werken. Liefde voor het vak (2), door echt de laatste stand van kennis en innovatie te kennen en daar waar kan te initiëren. Liefde voor jezelf (3), door zelfreflectie te hebben en te begrijpen waar je goed in bent en waarin niet.

Wij staan open voor en in verbinding met onze klanten, beroepenveld en onze eigen collega’s. Het gaat hier om ons leiderschap als kennisintensieve organisatie.

De Partners en professionals van AethiQs delen hun kennis en de laatste inzichten op een thema met u. Bij een aantal thema’s hebben ook onze samenwerkingspartners, externe deskundigen en leden van onze Raad van Advies een leidende rol. Wij laten per thema dé specialist aan het woord om samen met u een enerverende middag te beleven. Wat houdt u bezig én wat zet u op de agenda voor de bestuurlijke cyclus van 2021/2022?
Woon deze sessie(s) bij en verhoog uw relevantie.

Sandjai Bhulai

Sandjai Bhulai

Hoogleraar Business Analytics, Vrije Universiteit Amsterdam

Gerard Pereboom

Gerard Pereboom

Business Development Pensioen bij Lifetri

Agnes Joseph

Agnes Joseph

Deskundige actuariaat

Raoul Boucke

Raoul Boucke

Lid Tweede Kamer

Henk-Jan Strang

Henk-Jan Strang

Zelfstandig bestuurder en toezichthouder

Cathy van Beek

Cathy van Beek

Zorgbestuurder en kwartiermaker duurzame zorg voor het Ministerie van VWS

Jeroen van der Put

Jeroen van der Put

Extern Pensioenfondsbestuurder

Thomas Pistorius

Thomas Pistorius

Manager Risicomanagement Pensioenfonds Vervoer

Ed de Myttenaere

Ed de Myttenaere

Chief IT Officer Noordwest Ziekenhuisgroep

Maayke Maas

Maayke Maas

Advocaat Ploum en rechter

Nick van Moerkerk

Nick van Moerkerk

Mede oprichter en eigenaar van de Duurzame Adviseurs

Jouko Barensen

Jouko Barensen

Advocaat Ploum

Andrea Middel

Andrea Middel

Financieel planner

Camille Boermeester

Camille Boermeester

Management Consultant AethiQs

Peter van der Vlies

Peter van der Vlies

Adviseur Risicomanagement

Marius Löhden

Marius Löhden

Management Consultant AethiQs

Albert Smolenaers

Albert Smolenaers

Partner AethiQs

Andre Maranus

Andre Maranus

Senior Consultant AethiQs

Frank Verschuren

Frank Verschuren

Partner AethiQs

Pascal Wegman

Pascal Wegman

Senior Management Consultant AethiQs

Jochem Sluis

Jochem Sluis

Partner AethiQs

Aron Jeurninck

Aron Jeurninck

Management Consultant AethiQs

Mik Breek

Mik Breek

Associate Partner AethiQs

Vijay Gangadin

Vijay Gangadin

Partner AethiQs

Mark Verschuren

Mark Verschuren

Partner AethiQs

Max van den Hoven

Max van den Hoven

Management Consultant AethiQs

Jürgen Hell

Jürgen Hell

Director bij AethiQs

Luuk Smolenaers

Luuk Smolenaers

Management Consultant AethiQs

Arie Boerman

Arie Boerman

Director AethiQs

Daan van Klink

Daan van Klink

Management Consultant AethiQs

Rik Albrecht

Rik Albrecht

Expert Beleggingen

Sep Ransijn

Sep Ransijn

Management Consultant AethiQs

Steven Verschuren

Steven Verschuren

Partner AethiQs

Leendert de Rijke

Leendert de Rijke

Management Consultant AethiQs

Raymond van Zonneveld

Raymond van Zonneveld

Management Consultant AethiQs

Wij waren in 2020 in twee weken
volledig uitverkocht!

Met dank aan onze klanten en strategische samenwerkingspartners waren wij binnen twee weken uitverkocht. Alle thema’s die direct de agenda van de bestuurder/professional raken en relevant zijn voor de groei van organisaties en professionals. Doet u mee? Schrijf dan nu direct in voor de editie 2021

Maak uw keuze op basis van een thema:

closed first

#Datamanagement

11 oktober

} 10:00 – 11:00 uur

Sessie: Datakwaliteit meten op een data-gedreven manier voor internal audit functies van pensioenfondsen
Sprekers: Mark Verschuren en Aron Jeurninck (beiden AethiQs)
Kennis: Datakwaliteit is een zeer relevant onderwerp voor pensioenfondsen én hun internal audit functies, zeker met het oog op het nieuwe pensioenstelsel.
Maar welke verschillende methoden en technieken zijn er om datakwaliteit te meten? En hoe zorgt u voor een optimale balans tussen zekerheid over uw datakwaliteit en kosten bij uw datakwaliteit onderzoeken?

11 oktober

} 13:00 – 14:30 uur

Sessie: Slim zoeken met artificial intelligence in tekstdocumenten voor overheden
Sprekers: Mark Verschuren en Max van den Hoven (beiden AethiQs)
Kennis: Herkent u dat het beantwoorden van vragen door de gemeenteraad en/of burgers tijdsintensief is? Dat bestaande zoekmanieren tekort schieten en/of u niet in staat bent snel al uw eerdere documenten te doorzoeken? Dat het waardevol is om te weten hoe andere gemeentes bepaalde vraagstukken hebben aangevlogen/besproken? Dan is deze sessie interessant voor u. Wij gaan namelijk in op het gebruik van artificial intelligence om u te ontzorgen bij het beantwoorden van vragen en zullen u meenemen in de door ons gebouwde zoekapplicatie.

11 oktober

} 15:30 – 16:30 uur

Sessie: Data-gedreven beheer en onderhoud samen met de Nederlandse Spoorwegen Stations (NS Stations)
Sprekers: Mark Verschuren (AethiQs) en Remco Bunder (NS Stations)
Kennis: Het beheer en onderhoud van vastgoed kan tijdrovend en kostbaar zijn. NS Stations zal met u delen welke (data-)instrumenten, met voor-en nadelen, zij gebruikt om haar onderhoud en beheer data-gedreven uit te voeren. AethiQs zal vervolgens nader ingaan op een samen met NS Stations ontwikkelde applicatie om op basis van open beeld data beheer en onderhoud efficiënt uit te voeren.

13 oktober

} 14:00 – 15:00 uur

Sessie: Data gedreven Kwaliteit & Veiligheidsproces voor zorginstellingen
Sprekers: Marius Löhden en Jochem Sluis (beiden AethiQs)
Kennis: Met behulp van nieuwe technologie en data kunt u uw lerende organisatie optimaliseren, de veiligheid en kwaliteit van uw zorgverlening nóg verder verbeteren en de afhandeling van calamiteiten en incidenten goedkoper inrichten. Collega en Machine Learning expert Marius Löhden en Jochem Sluis (partner Zorg) bespreken hun visie en hoe u hier morgen mee aan de slag kunt in de praktijk.

30 oktober

} 9:00 – 17:00 uur

Sessie: Hackathon over nieuwsauthenticiteit samen met de VU en Beeld en Geluid
Sprekers:
Kennis: De verspreiding van informatie via online kanalen, zoals sociale media, gaat razendsnel. Deze informatie wordt vaak gemonitord en opgepikt door traditionele media. Een groot probleem hierbij is dat de informatie die online verspreid wordt, mogelijk niet correct is (desinformatie). Dit begrip is niet nieuw, maar door de snelle verspreiding door sociale media vormt desinformatie een bedreiging voor de traditionele nieuws kanalen en daarmee ook voor de samenleving in zijn geheel. Om deze bedreiging tegen te gaan, is het belangrijk om de authenticiteit van nieuws te kunnen achterhalen. Maar hoe kunnen we dit doen? De Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en AethiQs slaan daarbij de handen ineen om stappen te zetten op het gebied van het achterhalen, het duiden en het inzichtelijk maken van nieuws authenticiteit. Wij hebben jullie hulp daarbij nodig!

#Investment

11 oktober

} 14:30 – 16:00 uur

Sessie: Het beleggingsproces onder het nieuwe pensioencontract (NPC)
Sprekers: Steven Verschuren (AethiQs) en Rik Albrecht (Expert beleggingen)
Kennis: De pensioensector staat aan de vooravond van een grote stelselwijziging. Steven en Rik bespreken in deze sessie hun visie op het beleggingsproces onder het nieuwe pensioencontract, waarbij niet meer de gemiddelde deelnemer maar het individu centraal zal staan.
Artikel: Het beleggingsproces onder het nieuwe pensioencontract (NPC)

14 oktober

} 14:30 – 16:00 uur

Sessie: Investment case voor Crypto beleggingen
Sprekers: Steven Verschuren en Raymond van Zonneveld (beiden AethiQs)
Kennis: Onlangs is bekend geworden dat in Duitsland de mogelijkheid wordt geboden aan institutionele fondsen om maximaal 20% van het vermogen in crypto te beleggen. Dit is een volgende stap in de volwassenheid van crypto als beleggingscategorie en een nieuw signaal aan institutionele beleggers om over crypto te gaan nadenken. De logische stap in het beleggingsproces is dan het opstellen van een investment case.

Steven en Raymond bespreken in deze sessie de rol van crypto als beleggingscategorie in de portefeuilles van institutionele beleggers.

GamAethiQs: Crypto als asset class

15 oktober

} 10:00 – 12:00 uur

Sessie: Eigenrisicobeoordeling (ERB) als eindsprint, kan dit nog?
Sprekers: Vijay Gangadin en Steven Verschuren (beiden AethiQs)
Kennis: Eind dit jaar c.q. begin van 2022 eindigt de drie jaarlijkse wettelijke periode om een ERB in te dienen voor pensioenfondsen. De vraag is dan voor fondsen die het nog niet gedaan hebben of een eindsprint mogelijk is en wat er dan nodig is te voldoen aan de wettelijke termijn? Na deze sessie ontvangt u een handreiking hiervoor.

#Pensioen

5 oktober

} 9:00 – 11:00 uur

Sessie: Pensioenakkoord: Risicopreferentie deelnemers bepalen
Sprekers: Vijay Gangadin en Sep Ransijn (beiden AethiQs)
Kennis: In het Pensioenakkoord is de term risicopreferentie een belangrijk begrip. Tijdens deze sessie geven wij een uiteenzetting wat de visie is van AethiQs op risicopreferentie.

5 oktober

} 13:00 – 15:00 uur

Sessie: De rol van de Sleutelfunctiehouder in het Pensioenakkoord
Sprekers: Vijay Gangadin en Jochem Sluis (beiden AethiQs)
Kennis: Het pensioenakkoord is een ‘game changer’ voor de pensioenwereld. Wat is de rol van de sleutelfunctiehouders en waar zouden zij alert op moeten zijn?
kennis Podcast: Rol van de sleutelfunctiehouders in het pensioenakkoord

6 oktober

} 15:30 – 17:00 uur

Sessie: CWO/liquidatie en buy-out proces voor kleine en middelgrote pensioenfondsen: een praktische handreiking
Sprekers: Albert Smolenaers (AethiQs), Arie Boerman (AethiQs) en Gerard Pereboom (Lifetri)
Kennis: Om als bestuur een goede discussie te kunnen voeren en afweging te kunnen maken als het gaat over de toekomst van uw pensioenfonds is het handig om te weten wat er bij de daadwerkelijke uitwerking van de verschillende opties komt kijken. In deze sessie gaan wij nader in op de ins en outs van een tweetal opties: collectieve waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds alsmede naar een verzekeraar (buy-out). Dit doen wij aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

6 oktober

} 10:00 – 11:30 uur

Sessie: Eerste ervaringen met het pensioenakkoord!
Sprekers: Frank Verschuren (AethiQs) en Agnes Joseph (deskundige actuariaat)
Kennis: Welke lessons learned en uitdagingen zien wij in de adviespraktijk?

6 oktober

} 15:30 – 17:00 uur

Sessie: Het pensioenakkoord en persoonlijke financiële planning in de praktijk!
Sprekers: Pascal Wegman (AethiQs) en Andrea Middel (financieel planner)
Kennis: Het maken van keuzes wordt steeds belangrijker. Welke keuzes zijn er eigenlijk en hoe faciliteer je het proces om tot de juiste keuzes te komen?
kennis Podcast: Hoe maak je op een verantwoorde en zorgvuldige manier keuzes?

11 oktober

} 10:00 – 11:00 uur

Sessie:

Datakwaliteit meten op een data-gedreven manier voor

internal audit functies van pensioenfondsen
Sprekers: Mark Verschuren en Aron Jeurninck (beiden AethiQs)
Kennis: Datakwaliteit is een zeer relevant onderwerp voor pensioenfondsen én hun internal audit functies, zeker met het oog op het nieuwe pensioenstelsel.
Maar welke verschillende methoden en technieken zijn er om datakwaliteit te meten? En hoe zorgt u voor een optimale balans tussen zekerheid over uw datakwaliteit en kosten bij uw datakwaliteit onderzoeken?
Artikel:

14 oktober

} 15:00 – 17:00 uur

Sessie: Governance en pensioenakkoord: Wat is uw visie op de inrichting en besturing?
Sprekers: Mik Breek (AethiQs) en Henk-Jan Strang (zelfstandig bestuurder en toezichthouder)
Kennis: Nu we aan de vooravond staan van een zeer ingrijpende stelselwijziging is de vraag of er aanleiding is om de inrichting en besturing van een pensioenfonds te herijken
kennis Podcast: Welke vraagstukken dienen er aan de kant van de Governance te worden beantwoord?

15 oktober

} 10:00 – 12:00 uur

Sessie: Eigenrisicobeoordeling (ERB) als eindsprint, kan dit nog?
Sprekers: Vijay Gangadin en Steven Verschuren (beiden AethiQs)
Kennis: Eind dit jaar c.q. begin van 2022 eindigt de drie jaarlijkse wettelijke periode om een ERB in te dienen voor pensioenfondsen. De vraag is dan voor fondsen die het nog niet gedaan hebben of een eindsprint mogelijk is en wat er dan nodig is te voldoen aan de wettelijke termijn? Na deze sessie ontvangt u een handreiking hiervoor.
Artikel: E-boek ERB

29 oktober

} 9:00 – 11:00 uur

Sessie: Ontwikkelingen in het risicomanagement vak
Sprekers: Vijay Gangadin (AethiQs)
Kennis: Risicomanagement is een vak in ontwikkeling. Het gaat ontzettend snel. Wat zijn de laatste ontwikkelingen in het vak? Vijay heeft zijn visie in deze speciale Clubhouse sessie. U kunt deelnemen door de social media app: Clubhouse en door de Club AethiQs aan te klikken.
Artikel: E-boek risicomanagement

#Risicomanagement

1 oktober

} 15:00 – 17:00 uur

Sessie: Risicocultuur
Sprekers: Leendert de Rijke (AethiQs) en Jeroen van der Put (extern pensioenfondsbestuurder)
Kennis: Risicocultuur is een essentiële bouwsteen voor risicomanagement. Maar hoe realiseer je een risicocultuur dat past bij een organisatie en wat zijn de elementen die geïmplementeerd moeten worden? Leendert en Jeroen geven hun visie erop.
kennis Podcast: Risicocultuur: gedrag, gevoel en gevolg. Maak kennis met LISA!

5 oktober

} 9:00 – 11:00 uur

Sessie: Pensioenakkoord: Risicopreferentie deelnemers bepalen
Sprekers: Vijay Gangadin en Sep Ransijn (beiden AethiQs)
Kennis: In het Pensioenakkoord is de term risicopreferentie een belangrijk begrip. Tijdens deze sessie geven wij een uiteenzetting wat de visie is van AethiQs op risicopreferentie.

27 oktober

} 11:30 – 13:00 uur

Sessie: Risicomanagement voor zware industrieën (veiligheidscultuur)
Sprekers: André Maranus (AethiQs), Jouko Barensen (Advocaat Ploum), en Maayke Maas (Advocaat Ploum en rechter)
Kennis: Zware industrieën, zijn een sector die erg in ontwikkeling zijn. We zien maatschappelijke druk vanuit de samenleving en we zien een druk vanuit toezichthouders, zomaar twee thema’s die de vraag over maatschappelijke relevantie van de zware industrieën, de BRZO sector raken. Wat is de maatschappelijke relevantie van deze sector en wat is nodig om blijvend te kunnen voldoen aan de verzwaarde inspectielast?
kennis Podcast: Risicomanagement voor zware industrieën (veiligheidscultuur)

5 oktober

} 13:00 – 15:00 uur

Sessie: Rol van de sleutelfunctiehouders in het pensioenakkoord
Sprekers: Vijay Gangadin en Jochem Sluis (beiden AethiQs)
Kennis: Het pensioenakkoord is een ‘game changer’ voor de pensioenwereld. Wat is de rol van de sleutelfunctiehouders en waar zouden zij alert op moeten zijn?
kennis Podcast: Rol van de sleutelfunctiehouders in het pensioenakkoord

7 oktober

} 16:30 – 17:30 uur

Sessie: Integraal risicomanagement voor de VVT & GHZ
Sprekers: Jochem Sluis
Kennis: Begin deze zomer brachten wij samen met Verstegen Accountants en Adviseurs een sectorhandreiking uit over het volwassenheidsniveau van het risicomanagement bij VVT en GHZ instellingen. In deze sessie bespreken de uitkomsten, onze aanbeveling en vooral de praktijkervaring van zorginstellingen. Hoe hebben zij een eigen, passende en relevante invulling gegeven aan het Integraal Risicomanagement?
kennis Podcast: Met Bertine van Winkel (SWZ)

8 oktober

} 12:30 – 14:00 uur

Sessie: Klimaatrisico implementeren, wat is noodzakelijk?
Sprekers: Vijay Gangadin (AethiQs) en Raoul Boucke (Lid tweede kamer, D66, woordvoerder klimaat)
Kennis: Het debat over klimaat is essentieel en relevant en hiermee ook de risico’s die gepaard kunnen gaan met klimaattransitie en klimaatverandering. Raoul en Vijay geven hun visie en ook hoe klimaat opgenomen kan worden in het huidige risicoraamwerk.

8 oktober

} 10:00 – 12:00 uur

Sessie: Risicomanagement implementeren voor ziekenhuizen, wat is een aantoonbaar proces?
Sprekers: Vijay Gangadin (AethiQs) en Ed de Myttenaere (Chief IT Officer Noordwest Ziekenhuisgroep)
Kennis: Hoe kan risicomanagement op een aantoonbare wijze geïmplementeerd worden in een ziekenhuis waarbij de verschillende vakgebieden elkaar taal gaan begrijpen en ook een taal gaan ontwikkelen? Een Casus uit de praktijk met het Noordwest Ziekenhuisgroep.
Artikel: E-boek risicomanagement

12 oktober

} 10:00 – 11:00 uur

Sessie: Klimaatrisico’s en duurzaamheidsbeleid voor zorginstellingen
Sprekers: Nick van Moerkerk (De duurzame adviseurs), Daan van Klink en Jochem Sluis (beiden AethiQs)
Kennis: De gezondheidszorg is in snel tempo aan het verduurzamen. Tegelijkertijd zien we dat veel zorginstellingen nog onvoldoende zicht hebben op de reeële risico’s van klimaatverandering en zoekende zijn naar een adequate implementatie van duurzame beheersmaatregelen. Samen met de experts van de Duurzame Adviseurs bespreken we onze visie en een praktische uitwerking voor zorginstellingen.
kennis Podcast: Interview met Cathy van Beek (Zorgbestuurder en kwartiermaker duurzame zorg voor het Ministerie van VWS) over klimaatrisico’s en de relevantie van verduurzaming voor zorginstellingen.

13 oktober

} 11:00 – 13:00 uur

Sessie: Kwantificeren van het operationele kwalitatieve risico: hoe doe je dit?
Sprekers: Vijay Gangadin en Steven Verschuren (beiden AethiQs)
Kennis: Op welke wijze kan het operationele risico gekwantificeerd worden en meegenomen worden in het risicoraamwerk? Wat is de cross sectorale market practice hiervoor? In IORP II is het operationeel risicomanagement concreet benoemd en wordt in de praktijk (nog) niet voldoende geoperationaliseerd. Fondsen zijn nog steeds te druk met FIRM, terwijl dit niet meer de toekomst is vanuit doelmatig risicomanagement denken en handelen.
Blog: Het kwantificeren van het operationele risico, een concrete plan van aanpak

14 oktober

} 10:00 – 12:00 uur

Sessie: Leiderschap, wat is relevant leiderschap?
Sprekers: Vijay Gangadin en Jürgen Hell (beiden AethiQs)
Kennis: Leiderschap is altijd een essentieel onderdeel in het besturen en organiseren. Welk type leiderschap is nu nodig en wat houdt relevent leiderschap in?.
Blog: Relevant Leiderschap

14 oktober

} 13:00 – 15:00 uur

Sessie: De kosten en het rendement van risicomanagement
Sprekers: Vijay Gangadin (AethiQs) en Thomas Pistorius (Manager risicomanagement pensioenfonds Vervoer)
Kennis: De dialoog over wat de kosten en het rendement is van de risicomanagement functie. Welke toegevoegde waarde heeft de functie aan de bestuurstafel c.q. in de organisatie?
kennis Podcast: De kosten en het rendement van risicomanagement

15 oktober

} 10:00 – 12:00 uur

Sessie: Eigenrisicobeoordeling (ERB) als eindsprint, kan dit nog?
Sprekers: Vijay Gangadin en Steven Verschuren (beiden AethiQs)
Kennis: Eind dit jaar c.q. begin van 2022 eindigt de drie jaarlijkse wettelijke periode om een ERB in te dienen voor pensioenfondsen. De vraag is dan voor fondsen die het nog niet gedaan hebben of een eindsprint mogelijk is en wat er dan nodig is te voldoen aan de wettelijke termijn? Na deze sessie ontvangt u een handreiking hiervoor.
Artikel: E-boek ERB

27 oktober

} 10:00 – 11:30 uur

Sessie: Drinkwatersector, een onderzoek naar de volwassenheid van risicomanagement
Sprekers: Vijay Gangadin (AethiQs) en Peter van der Vlies (OASEN drinkwaterbedrijf)
Kennis: Een handreiking aan de drinkwatersector als het gaat om de volwassenheid van risicomanagement.
Artikel: Onderzoeksrapport naar de volwassenheid van de drinkwatersector

29 oktober

} 9:00 – 11:00 uur

Sessie: Ontwikkelingen in het risicomanagement vak
Sprekers: Vijay Gangadin (AethiQs)
Kennis: Risicomanagement is een vak in ontwikkeling. Het gaat ontzettend snel. Wat zijn de laatste ontwikkelingen in het vak? Vijay heeft zijn visie in deze speciale Clubhouse sessie. U kunt deelnemen door de social media app: Clubhouse en door de Club AethiQs aan te klikken.
Artikel: E-boek risicomanagement

#Zorg

7 oktober

} 16:30 – 17:30 uur

Sessie: Integraal risicomanagement voor de VVT & GHZ
Sprekers: Jochem Sluis
Kennis: Begin deze zomer brachten wij samen met Verstegen Accountants en Adviseurs een sectorhandreiking uit over het volwassenheidsniveau van het risicomanagement bij VVT en GHZ instellingen. In deze sessie bespreken de uitkomsten, onze aanbeveling en vooral de praktijkervaring van zorginstellingen. Hoe hebben zij een eigen, passende en relevante invulling gegeven aan het Integraal Risicomanagement?
kennis Podcast: Met Bertine van Winkel (SWZ)

8 oktober

} 10:00 – 12:00 uur

Sessie: Risicomanagement implementeren voor ziekenhuizen, wat is een aantoonbaar proces?
Sprekers: Vijay Gangadin (AethiQs) en Ed de Myttenaere (Chief IT Officer Noordwest Ziekenhuisgroep)
Kennis: Hoe kan risicomanagement op een aantoonbare wijze geïmplementeerd worden in een ziekenhuis waarbij de verschillende vakgebieden elkaar taal gaan begrijpen en ook een taal gaan ontwikkelen? Een Casus uit de praktijk met het Noordwest Ziekenhuisgroep
Artikel: E-boek risicomanagement

8 oktober

} 14:00 – 15:00 uur

Sessie: Strategische positionering voor zorginstellingen: regionalisering door Management Trainees van AethiQs
Sprekers: Roos Verhoeven en Luuk Smolenaers (beiden AethiQs)
Kennis: Regionalisering is een van de nieuwe buzzwoorden binnen de gezondheidszorg. Onze Management Trainees zijn de afgelopen maanden in het onderwerp gedoken en hebben een antwoord geformuleerd op vragen als: Wat is regionalisering? Welke maatschappelijk- en zorgspecifieke thema’s spelen een rol? En op welke manier kan je als zorginstelling regionalisering inzetten voor een adequaat antwoord op deze thema’s?

12 oktober

} 10:00 – 11:00 uur

Sessie: klimaatrisico en duurzaamheid voor zorg
Sprekers: Nick van Moerkerk (De duurzame adviseurs), Daan van Klink en Jochem Sluis (beiden AethiQs)
Kennis: De gezondheidszorg is in snel tempo aan het verduurzamen. Tegelijkertijd zien we dat veel zorginstellingen nog onvoldoende zicht hebben op de reeële risico’s van klimaatverandering en zoekende zijn naar een adequate implementatie van duurzame beheersmaatregelen. Samen met de experts van de Duurzame Adviseurs bespreken we onze visie en een praktische uitwerking voor zorginstellingen.
kennis Podcast: Interview met Cathy van Beek (Zorgbestuurder en kwartiermaker duurzame zorg voor het Ministerie van VWS) over klimaatrisico’s en de relevantie van verduurzaming voor zorginstellingen.

13 oktober

} 14:00 – 15:00 uur

Sessie: Data gedreven Kwaliteit & Veiligheidsproces voor zorginstellingen: optimaliseren van een lerende organisatie
Sprekers: Marius Löhden en Jochem Sluis (beiden AethiQs)
Kennis: Met behulp van nieuwe technologie en data kunt u uw lerende organisatie optimaliseren, de veiligheid en kwaliteit van uw zorgverlening nóg verder verbeteren en de afhandeling van calamiteiten en incidenten goedkoper inrichten. Collega en Machine Learning expert Marius Löhden en Jochem Sluis (partner Zorg) bespreken hun visie en hoe u hier morgen mee aan de slag kunt in de praktijk.

29 oktober

} 9:00 – 11:00 uur

Sessie: Ontwikkelingen in het risicomanagement vak
Sprekers: Vijay Gangadin (AethiQs)
Kennis: Risicomanagement is een vak in ontwikkeling. Het gaat ontzettend snel. Wat zijn de laatste ontwikkelingen in het vak? Vijay heeft zijn visie in deze speciale Clubhouse sessie. U kunt deelnemen door de social media app: Clubhouse en door de Club AethiQs aan te klikken.
Artikel: E-boek risicomanagement

Roundtober 2020 Impressie

Heeft u het helaas gemist of wilt u nog een keer nalezen? Dan kan dit! In bijgaand event magazine leest u van alle roundtober sessies de kernboodschappen en ook de key take aways die er zijn. Klik en lees verder.

Reactie van onze Roundtober bezoekers:

“Fijn dat jullie dit doen en ook in zo’n kleine groep. Hierdoor is de interactie goed hoog!”
“Mooi om te zien hoe andere sectoren kijken en omgaan met min of meer hetzelfde thema”
“De inzichten die ik gekregen heb zijn zeer waardevol voor mij als bestuurder”

“Zeer inspirerend en direct toepasbaar
in de praktijk”

“Jullie hebben mij gechallenged om anders te
gaan denken”
“Bedankt dat ik hier bij mocht zijn, omdat de
opgedane kennis zeer relevant is voor mij”

Reserveer uw plaats voor 2021

Er zijn maximaal 10 plaatsen per sessie.
Daarna 2 reserveplaatsen. Vol is vol.

  Kies uw Roundtober sessie

  datum

  tijdstip

  Sector

  onderwerp

  sessie

  1-okt

  15:00 – 17:00 uur

  Cross sectoraal

  Risicocultuur en Soft Controls

  27-okt

  11:30 - 13:00 uur

  Zware industrie - BRZO bedrijven

  Zware industrie en risicomanagement

  5-okt

  09:00 - 11:00 uur

  Pensioen

  Pensioenakkoord: Risicopreferentie deelnemers bepalen, hoe dan?

  5-okt

  13:00 - 15:00 uur

  Pensioen

  De rol van de Sleutelfunctiehouder in het Pensioenakkoord

  6-okt

  10:00 - 11:30 uur

  Pensioen

  Eerste ervaringen met het pensioenakkoord!

  6-okt

  15:30 - 17:00 uur

  Pensioen

  CWO/liquidatie en buy-out proces voor kleine en middelgrote pensioenfondsen: een praktische handreiking

  6-okt

  15:30 - 17:00 uur

  Pensioen

  Het pensioenakkoord en persoonlijke financiële planning in de praktijk!

  12-okt

  10:00 - 11:00 uur

  Zorg

  Klimaatrisico's en duurzaamheidsbeleid voor zorginstellingen

  7-okt

  16:30 - 17:30 uur

  Zorg

  Integraal risicomanagement voor de VVT & GHZ

  8-okt

  10:00 - 12:00 uur

  Zorg

  Integraal risicomanagement ziekenhuizen

  8-okt

  14:00 - 15:00 uur

  Zorg

  Strategische positionering voor zorginstellingen: regionalisering door Management Trainees van AethiQs

  11-okt

  10:00 - 11:00 uur

  Pensioen

  Datakwaliteit meten op een data-gedreven manier voor internal audit functies van pensioenfondsen

  11-okt

  13:00 - 14:30 uur

  Overheid

  Slim zoeken (met artificial intelligence) in tekstdocumenten voor gemeentes/ZBO's

  11-okt

  14:30 - 16:00 uur

  Pensioen

  Beleggingsproces onder het Nieuw Pensioen Contract

  11-okt

  15:30 - 16:30 uur

  Overheid

  Data-gedreven beheer en onderhoud

  13-okt

  11:00 - 13:00 uur

  Pensioen

  Kwantificeren van het operationele kwalitatieve risico: hoe doe je dit?

  13-okt

  14:00 - 15:00 uur

  Zorg

  Data gedreven Kwaliteit & Veiligheidsproces voor zorginstellingen: optimaliseren van een lerende organisatie

  14-okt

  10:00 - 12:00 uur

  Cross sectoraal

  Leiderschap: wat is relevant leiderschap?

  14-okt

  13:00 - 15:00 uur

  Cross sectoraal

  De kosten en het rendement van risicomanagement

  14-okt

  14:30 - 16:00 uur

  Pensioen

  Investment case voor Crypto beleggingen

  14-okt

  15:00 - 17:00 uur

  Pensioen

  Governance + pensioenakkoord: Wat is uw visie op de inrichting en besturing?

  27-okt

  10:00 - 11:30 uur

  Drinkwater

  Drinkwatersector, een onderzoek naar de volwassenheid van risicomanagement

  15-okt

  10:00 - 12:00 uur

  Pensioen

  Eigenrisicobeoordeling (ERB) als eindsprint, kan dit nog?

  8-okt

  12:30 - 14:00 uur

  Cross sectoraal

  Klimaatrisico implementeren in eigen risicoraamwerk, hoe dan?

  29-okt

  09:00 - 11:00 uur

  Cross sectoraal

  Clubhouse sessie: Dialoog over ontwikkelingen in het vak risicomanagement

  30-okt

  Hele dag

  Media & Cultuur

  Hackathon over nieuwsauthenticiteit samen met de VU en Beeld en Geluid

  Nu al meer kennis opdoen om uw
  relevantiewaarde te verhogen?

  Lees dan onze artikelen in de kennisbibliotheek.

  Ga naar de inhoud