Virtueel event 1 – 31 oktober 2022

15 kennissessies

De kennis van Roundtober

Kennis kun je delen, zonder deze kwijt te raken is een van onze overtuigingen. Wij geloven erin dat kennis relevant moet zijn. Als strategische relevantie-adviseurs staan wij dicht bij de klant om ze te helpen bij maatschappelijke relevantie vraagstukken. Wij willen de klant écht kennen en gaan daarom verder dan alleen woorden of getallen op papier. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat tot het einde, ook als het even niet meezit. Wij krijgen energie door het delen van onze kennis, zodat ons antwoord écht een bijdrage gaat leveren aan de doelstelling van de klant. Tijdens deze 15 ronde tafelsessies, wordt u geïnspireerd om complexe zaken dicht bij uw bestuurlijke context te brengen en te implementeren. Om relevant te blijven als bestuurder en professional en als organisatie. Boek nu uw plaats!

Wilt u onze artikelen en blogs lezen in onze kennisbibliotheek?

Uw AQ verhogen…

Wij verbinden vanuit onze drive professionals uit verschillende sectoren. Wij werken voor klanten in maatschappelijke en niche sectoren, waarbij wij de taal en eigenaardigheden van de sector begrijpen. Daarbij ligt de kracht van ons antwoord in eenvoud, omdat onze relevantie blijkt uit onze cross sectorale kennis en ervaring. De ene sector is nu eenmaal verder op een bepaald vlak dan de ander. Cross sectoraal van elkaar leren is wat wij stimuleren, door het samenbrengen van evenknieën op een bepaald thema.

Wij geloven erin dat wij, door het delen van kennis, helpen om de Attitude Quotiënt (AQ) te verhogen van bestuurders en andere professionals in organisaties. Deelt u mee om te kunnen vermenigvuldigen?

Drie keer liefde…

Liefde gaat verder dan het alleen goed willen doen. Het gaat over eigenaarschap, energie, samen, partnerschap en delen waar je goed in bent, het gaat over maatschappelijk verantwoord leiden. Wij geloven in liefde voor de klant (1), door als trusted advisor voor en met u te werken. Liefde voor het vak (2), door echt de laatste stand van kennis en innovatie te kennen en daar waar kan te initiëren. Liefde voor jezelf (3), door zelfreflectie te hebben en te begrijpen waar je goed in bent en waarin niet.

Wij staan open voor en in verbinding met onze klanten, beroepenveld en onze eigen collega’s. Het gaat hier om ons leiderschap als kennisintensieve organisatie.

De Partners en professionals van AethiQs delen hun kennis en de laatste inzichten op een thema met u. Bij een aantal thema’s hebben ook onze samenwerkingspartners, externe deskundigen en leden van onze Raad van Advies een leidende rol. Wij laten per thema dé specialist aan het woord om samen met u een enerverende middag te beleven. Wat houdt u bezig én wat zet u op de agenda voor de bestuurlijke cyclus van 2022/2023?
Woon deze sessie(s) bij en verhoog uw relevantie.

Agnes Joseph

Agnes Joseph

Deskundige actuariaat

Henriette de Lange

Henriette de Lange

Voormalig Ombudsman Pensioenen

Gijs de Beus

Gijs de Beus

Partner Friends & Foes

Rob Kemperman

Rob Kemperman

Hoofd Compliance & Risk Rijnstate

Sandjai Bhulai

Sandjai Bhulai

Hoogleraar Business Analytics, Vrije Universiteit Amsterdam

Mark Verschuren

Mark Verschuren

Partner AethiQs

Arjo Klamer

Arjo Klamer

Wetenschappelijk leider bij IVMR

Albert Smolenaers

Albert Smolenaers

Partner AethiQs

Leonie Schakel

Leonie Schakel

Jurist NZa

Frank Verschuren

Frank Verschuren

Partner AethiQs

Vijay Gangadin

Vijay Gangadin

Partner AethiQs

Jochem Sluis

Jochem Sluis

Partner AethiQs

Max van den Hoven

Max van den Hoven

Relevantieadviseur AethiQs

Leendert de Rijke

Leendert de Rijke

Relevantieadviseur AethiQs

Steven Verschuren

Steven Verschuren

Director AethiQs

Aron Jeurninck

Aron Jeurninck

Relevantieadviseur AethiQs

Roos Verhoeven

Roos Verhoeven

Relevanieadviseur AethiQs

Maarten Debets

Maarten Debets

Relevantieadviseur AethiQs

Wij waren in 2021 in twee weken
volledig uitverkocht!

Met dank aan onze klanten en strategische samenwerkingspartners waren wij binnen twee weken uitverkocht. Alle thema’s die direct de agenda van de bestuurder/professional raken en relevant zijn voor de groei van organisaties en professionals. Doet u mee? Schrijf dan nu direct in voor de editie 2022

Maak uw keuze op basis van een thema:

closed first

Data-gedreven werken

3 oktober

} 10:00 – 11:30 uur

AethiQs plaatsen

Sessie: MAAT, een zoekmachine gebaseerd op artificial intelligence. Wij weten wat u zoekt….
Sprekers: Saskia de Zwaan, Stichting van de Arbeid/Werken aan ons Pensioen, Max van den Hoven relevantieadviseur en Mark Verschuren, partner AethiQs
Kennis: Herkent u dat het beantwoorden van vragen door de gemeenteraad en/of burgers tijdsintensief is? Dat bestaande zoekmanieren tekort schieten en/of u niet in staat bent snel al uw eerdere documenten te doorzoeken? Dat het waardevol is om te weten hoe andere gemeentes bepaalde vraagstukken hebben aangevlogen/besproken? Dan is deze sessie interessant voor u. Wij gaan namelijk in op het gebruik van artificial intelligence om u te ontzorgen bij het beantwoorden van vragen en zullen u meenemen in de door ons gebouwde zoekapplicatie MAAT.

4 oktober

} 10:00 – 11:30 uur

AethiQs plaatsen

Sessie: Data-gedreven communicatie
Sprekers: Roos Verhoeven, Aron Jeurninck, beide relevantieadviseurs en
Mark Verschuren, partner AethiQs
Kennis: Deze sessie is bij uitstek interessant en relevant voor personen die zich met pensioencommunicatie bezighouden. Deze sessie richt zich namelijk op de inzet van data en kunstmatige intelligentie om de pensioencommunicatie te verbeteren. Zodat met deze inzet de communicatieplannen data-gedreven vorm worden gegeven en de uitvoering van de pensioenregeling wordt geoptimaliseerd.

5 oktober

} 10:00 – 11:30 uur

AethiQs plaatsen

Sessie: Data-gedreven QuintoP
Sprekers: Aron Jeurninck, relevantieadviseur en Mark Verschuren, partner AethiQs
Kennis: Als onderdeel van het meten en verbeteren van uw datakwaliteit richting het invaren voert u mogelijk een steekproef controle uit op de populatie van uw pensioenfonds. In deze sessie gaan wij nader in op enkele toepassingen van kunstmatige intelligentie om de steekproef controle te maximaliseren, waaronder door middel van uitbreiding van de controle periode en de omvang van de steekproef.

Integraal besturen en besluiten

11 oktober

} 10:00 – 12:00 uur
Besloten sessie, live in Rotterdam

AethiQs plaatsen

Sessie: Leidinggeven aan een maatschappelijk relevante organisatie als een pensioenfonds. Wat is hiervoor nodig?
Sprekers: Peter van Solinge, Prof. Dr. Arjo Klamer, wetenschappelijk leider bij IVMR en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis: Wat heeft een Dagelijks Bestuurder nodig om leiding te kunnen geven aan maatschappelijk relevante organisatie in deze tijden?
Artikel: Hoe manage je een maatschappelijk relevante organisatie als een pensioenfonds in de transitie naar een werkelijke werkelijkheid?

13 oktober

} 16:00 – 17:00 uur

AethiQs plaatsen

Sessie: Onderwijs en burgerschap: zijn wij op de juiste weg?
Sprekers: Prof. Dr. Arjo Klamer, wetenschappelijk leider bij IVMR, Koen Vos, Practor bij ROC Friese Poort, Maarten Debets, relevantieadviseur en Vijay Gangadin, partner AethiQs. 
Kennis: De term burgerschap is reeds al jaren een begrip. Het leidt in de praktijk tot een complex invulling. Hoe kan een MBO burgerschap evalueren? Een methode nader bezien, die in praktijk succesvol is toegepast.
Artikel: Handreiking van evaluatiemethode voor burgerschap.

Beheerste en integere bedrijfsvoering

4 oktober

} 10:00 – 11:30 uur
Sessie: Integraal Risicomanagement ‘Van bedoeling naar betekenis voor (samenwerkende) zorgorganisaties’.
Sprekers: Leendert de Rijke, Relevantieadviseur en Jochem Sluis, Partner AethiQs
Kennis: Samen met u, en de sector, gaan we in dialoog over de essentie van onze sectorhandreiking: ‘Integraal Risicomanagement: van bedoeling naar betekenis’. Hierbij presenteren wij de wijze waarop het Land van Horne – passend bij hun aard, omvang en cultuur – deze stap op een hele pragmatische wijze heeft weten te zetten. 
Artikel: Sectorhandreiking VVT/GHZ (juli 2022)
– Sectorhandreiking ziekenhuizen (september 2022

7 oktober

} 09:30 – 11:00 uur

Sessie: Een klacht is de kanarie in de kolenmijn
Sprekers: Henriette de Lange, zelfstandig adviseur (voormalig Ombudsman Pensioenen) en Frank Verschuren, Partner AethiQs
Kennis:

Het is een goede zaak dat alle pensioenfondsen die zijn aangesloten bij de Pensioenfederatie zich hebben gecommitteerd aan de recent door de Pensioenfederatie gepubliceerde Gedragslijn goed omgaan met klachten. Maar wat betekent dat dan en hoe te implementeren?

Een interactieve sessie waarin we samen ingaan op de essentie van de Gedragslijn goed omgaan met klachten en delen met de aanwezigen een plan van aanpak hoe de Gedragslijn te implementeren.

kennis Podcast: Een klacht is de kanarie in de kolenmijn.

10 oktober

} 09:00 – 11:30 uur

AethiQs plaatsen

Sessie: Praktijkgericht operationeel risicomanagement
Sprekers: Steven Verschuren, Director en Vijay Gangadin, Partner AethiQs
Kennis: Hoe zal het risicomanagement veranderen onder de WTP? Wij delen onze visie hierop.

14 oktober

} 09:00 – 11:30 uur

AethiQs plaatsen

Sessie: Risicomanagement voor zorgverzekeraars, delen van best practices. Wat is de volgende stap voor onze volwassenheid?
Sprekers: Michael Blom, Risicomanager Zorg & Zekerheid  en Vijay Gangadin, Partner AethiQs
Kennis: Wat is passend risicomanagement voor een zorgverzekeraar? Wat is wat wij allemaal zouden moeten doen?

19 oktober

} 09:00 – 11:30 uur

AethiQs plaatsen

Sessie: Risicomanagement voor Mprove Ziekenhuizen. Een gezamenlijk pad voorwaarts?!
Sprekers: Marjolijn Bessems, NWZH, Rob Kemperman, Rijnstate Ziekenhuis,  Jochem Sluis, Partner en Vijay Gangadin, Partner bij AethiQS
Kennis: Wat kunnen Mprove ziekenhuizen van elkaar leren als het gaat om de inrichting van risicomanagement?
kennis Podcast: Podcast met IGJ over IRM en samenwerkingsverbanden.
Artikel: Sectorhandreiking ziekenhuizen (september 2022)

Complexiteitsreductie

5 oktober

} 10:00 – 11:30 uur

AethiQs plaatsen

Sessie: Is complexiteit in de regeling straks een USP of juist niet??
Sprekers: Albert Smolenaers, Partner AethiQs
Kennis: Bij de vormgeving van de nieuwe regelingen binnen het nieuwe pensioenstelsel speelt de uitvoering een belangrijke rol. Pensioenuitvoeringsorganisaties zijn druk bezig met hun administratiesystemen. In welke systemen worden de nieuwe regelingen geadministreerd, per wanneer is dit mogelijk en in hoeverre wordt er nog maatwerk aangeboden en zo ja tegen welke prijs? Al met al is het ook de vraag of (uitvoeringstechnische) complexiteit in de regeling straks nog gewenst is en bijdraagt aan het onderscheidend vermogen of juist niet. In deze sessie gaan wij graag de dialoog met u aan over de noodzaak van complexiteit, wat we hier eigenlijk onder (kunnen/willen) verstaan en wat dit dan betekent voor het proces om te komen tot een nieuwe regeling.

Maatschappelijk rendement, meten en weten

7 oktober

} 13:00 – 14:30 uur

AethiQs plaatsen

Sessie: Vergroot je merkrelevantie, kies je tegenstander!
Sprekers: Gijs de Beus, Partner Friends & Foes en Frank Verschuren, Partner AetiQs
Kennis:

Klanten vragen steeds meer van je organisatie, de concurrentie neemt toe en de markt is voortdurend in verandering. Hoe maak je dan nog duidelijk wie je bent en wat je relevantie is? Heel simpel, door een tegenstander te kiezen! Daarmee maak je duidelijk hoe je het verschil maakt voor je klanten en geef je ze een reden om steeds weer voor je te kiezen.

Een interactieve sessie waarin we samen met Gijs de Beus een uniek merkmodel bespreken gebaseerd op de eeuwenoude principes van storytelling.

kennis Podcast: Vergroot je merkrelevantie, kies je tegenstander!

Governance versterken en verbreden

13 oktober

} 09:00 – 11:30 uur

AethiQs plaatsen

Sessie: Zeven jaar sleutelfunctiehouders voor onderlinge verzekeraars, wat is de opbrengst? Wat brengt de komende zeven jaar?
Sprekers: Jan de Jager, oud Risk manager VVAA, Steven Verschuren, Director en Vijay Gangadin, Partner AethiQs
Kennis: Wat heeft SII de sector gebracht en wat zijn de lessons learned voor de komende zeven jaar?
Artikel: Alle deelnemers krijgen ene benchmark mee van de lessons learned en de kosten & baten van de Sleutelfunctiehouders.

18 oktober

} 10:00 – 11:30 uur

AethiQs plaatsen

Sessie: Goed bestuur en goede besluitvorming: kan een betere relatie tussen intern en extern toezicht uw maatschappelijke relevantie vergroten?
Sprekers: Leonie Schakel, jurist Nederlandse Zorgautoriteit en Jochem Sluis, Partner AethiQs
Kennis: Op basis van het proefschrift van Leonie Schakel over relatie tussen in- en extern toezicht gaan wij samen met u in dialoog over uw visie ervaringen. Hoe is de huidige relatie tussen uw interne toezicht en het externe toezicht? En leidt dit tot een conformisme in het toezicht, bestuur en besluitvorming? Leidt een betere relatie en verwachtingsmanagement tot een breder maatschappelijk perspectief bij toezicht, bestuur en besluitvorming? Ter inspiratie een aantal podcasts over de essentie van goede besluitvorming en maatschappelijke relevantie en natuurlijk het proefschrift van Leonie.
Artikel:
kennis Podcast: Essentie besluitvorming en maatschappelijke relevantie

Pensioenakkoord

12 oktober

} 15:00 – 16:30 uur

Sessie: Pensioenakkoord: kan het niet een onsje minder gecompliceerd?
Sprekers: Agnes Joseph, deskundige actuariaat en Frank Verschuren, Partner AethiQs
Kennis:

Op verschillende tafels wordt inmiddels hard nagedacht over de diverse keuzes die het Pensioenakkoord te bieden heeft. De ervaring leert dat sociale partners en andere stakeholders soms door de bomen het bos niet meer zien. In plaats van de beoogde complexiteitsreductie  worstelt men met het tegenovergestelde!

Een interactieve sessie waarin we samen met Agnes Joseph discussiëren over de vraag of het Pensioenakkoord op onderdelen niet kan worden gesimplificeerd zonder de essentie te ondergraven!

Roundtober Impressies

Heeft u het helaas gemist of wilt u nog een keer nalezen? Dan kan dit! In bijgaand event magazine leest u van alle roundtober sessies de kernboodschappen en ook de key take aways die er zijn. Klik en lees verder.

Bekijk de impressie van Roundtober 2020

Impressie 2020 >>

Bekijk de impressie van Roundtober 2021

Impressie 2021 >>

Reactie van onze Roundtober bezoekers:

“Ontzettend bedankt voor de kennissessies. Ik vind het jammer dat ik slechts vier sessies mag bijwonen, het liefst schoof ik vaker aan”

“Je geeft je op, en gezien de drukte in de agenda, denk je soms, ik meld af. En dan denk ik: dat moet ik niet doen, want er zit veel tijd van jullie in en nog belangrijker ik leer elke keer weer meer!”

“Wat een energie zit er in jullie organisatie. Is zeer aanstekelijk”
“Ik snap nu waarom jullie cross sectoraal leren zo belangrijk vinden. Ik heb erg veel geleerd van de andere sectoren in de sessie”

“Jullie weten weer de juiste thema’s op de agenda te zetten”

“Zeer toepasbaar en begrijpelijk gebracht door jullie en jullie management trainees. Wat goed dat jullie jonge professionals hier zo bij betrekken”