Virtueel event 1 – 31 oktober 2023

16 kennissessies

De kennis van Roundtober

Kennis kun je delen, zonder deze kwijt te raken is een van onze overtuigingen. Wij geloven erin dat kennis relevant moet zijn. Als strategische relevantie-adviseurs staan wij dicht bij de klant om ze te helpen bij maatschappelijke relevantie vraagstukken. Wij willen de klant écht kennen en gaan daarom verder dan alleen woorden of getallen op papier. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat tot het einde, ook als het even niet meezit. Wij krijgen energie door het delen van onze kennis, zodat ons antwoord écht een bijdrage gaat leveren aan de doelstelling van de klant. Tijdens deze 16 ronde tafelsessies, wordt u geïnspireerd om complexe zaken dicht bij uw bestuurlijke context te brengen en te implementeren. Om relevant te blijven als bestuurder en professional en als organisatie. Boek nu uw plaats!

Wilt u onze artikelen en blogs lezen in onze kennisbibliotheek?

Uw AQ verhogen…

Wij verbinden vanuit onze drive professionals uit verschillende sectoren. Wij werken voor klanten in maatschappelijke en niche sectoren, waarbij wij de taal en eigenaardigheden van de sector begrijpen. Daarbij ligt de kracht van ons antwoord in eenvoud, omdat onze relevantie blijkt uit onze cross sectorale kennis en ervaring. De ene sector is nu eenmaal verder op een bepaald vlak dan de ander. Cross sectoraal van elkaar leren is wat wij stimuleren, door het samenbrengen van evenknieën op een bepaald thema.

Wij geloven erin dat wij, door het delen van kennis, helpen om de Attitude Quotiënt (AQ) te verhogen van bestuurders en andere professionals in organisaties. Deelt u mee om te kunnen vermenigvuldigen?

Drie keer liefde…

Liefde gaat verder dan het alleen goed willen doen. Het gaat over eigenaarschap, energie, samen, partnerschap en delen waar je goed in bent, het gaat over maatschappelijk verantwoord leiden. Wij geloven in liefde voor de klant (1), door als trusted advisor voor en met u te werken. Liefde voor het vak (2), door echt de laatste stand van kennis en innovatie te kennen en daar waar kan te initiëren. Liefde voor jezelf (3), door zelfreflectie te hebben en te begrijpen waar je goed in bent en waarin niet.

Wij staan open voor en in verbinding met onze klanten, beroepenveld en onze eigen collega’s. Het gaat hier om ons leiderschap als kennisintensieve organisatie.

Uw
sprekers

De Partners en professionals van AethiQs delen hun kennis en de laatste inzichten op een thema met u. Bij een aantal thema’s hebben ook onze samenwerkingspartners, externe deskundigen en leden van onze Raad van Advies een leidende rol. Wij laten per thema dé specialist aan het woord om samen met u een enerverende middag te beleven. Wat houdt u bezig én wat zet u op de agenda voor de bestuurlijke cyclus van 2023/2024?
Woon deze sessie(s) bij en verhoog uw relevantie.

Marieke Kessels

Marieke Kessels

CEO - Infoland

Vijay Gangadin

Vijay Gangadin

Partner AethiQs

Frank Verschuren

Frank Verschuren

Partner AethiQs

Aron Jeurninck

Aron Jeurninck

Relevantieadviseur AethiQs

Martin Kartomo

Martin Kartomo

Managing Partner at CP-FM

Albert Smolenaers

Albert Smolenaers

Partner AethiQs

Luc Stultiens

Luc Stultiens

Partner AethiQs

Jeanette Cox

Jeanette Cox

COO - Achmea Investment Management

Jochem Sluis

Jochem Sluis

Partner AethiQs

Edwin Lambregts

Edwin Lambregts

Director AethiQs

Simone la Roi

Simone la Roi

Projectleider Implementatie Pensioenstelsel SZW

Mark Verschuren

Mark Verschuren

Partner AethiQs

Luuk Smolenaers

Luuk Smolenaers

Relevantieadviseur AethiQs

Bernard van den Broek

Bernard van den Broek

Relevantieadviseur AethiQs

Maarten Debets

Maarten Debets

Relevantieadviseur AethiQs

Robert Beets

Robert Beets

Relevantieadviseur AethiQs

Steven Verschuren

Steven Verschuren

Director AethiQs

Sheetal Nicolaas

Sheetal Nicolaas

Relevantieadviseur AethiQs

Daniël Yung

Daniël Yung

Relevantieadviseur AethiQs

Shaiesta Gangadin

Shaiesta Gangadin

Relevanieadviseur AethiQs

Remus Thijssen

Remus Thijssen

Relevantieadviseur AethiQs

Leendert de Rijke

Leendert de Rijke

Relevantieadviseur AethiQs

Stef Heijkers

Stef Heijkers

Relevantieadviseur AethiQs

Wij waren in 2022 in twee weken
volledig uitverkocht!

Met dank aan onze klanten en strategische samenwerkingspartners waren wij binnen twee weken uitverkocht. Alle thema’s die direct de agenda van de bestuurder/professional raken en relevant zijn voor de groei van organisaties en professionals. Doet u mee? Schrijf dan nu direct in voor de editie 2023

Maak uw keuze op basis van een thema:

closed first

Data science en datamanagement

2 oktober

} 10:30 – 12:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Deelnemers portaal Wtp
Sprekers: Aron Jeurninck, relevantieadviseur AethiQs
Kennis: Wij organiseren een digitale sessie over de transitie naar een persoonlijke pensioen assistent. Stel dat u chatGPT kunt inzetten om deelnemers vragen te laten stellen over uw pensioenregelingen, informatie op uw website en hun persoonlijke aanspraken en uitkomsten uit een pensioenplanner? Toekomstmuziek of zijn we al zo ver?

2 oktober

} 13:00 – 14:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: MAAT, virtuele AI-assistent voor de gemeente
Sprekers: Subramaniam Sahinthan, Griffiemedewerker gemeente Maastricht en Mark Verschuren, partner AethiQs
Kennis: Het verbeteren van de vindbaarheid van raadsinformatie’: Samen met de griffier van de gemeente Maastricht organiseren wij een digitale sessie voor gemeenten over het beter kunnen vinden van raadsinformatie. Daarbij zal de griffier van de gemeente Maastricht zijn ervaringen bespreken en kunt u zelf kennismaken met MAAT. MAAT kan u goed ondersteunen bij uw zoekproces, zo biedt MAAT bijvoorbeeld een handige en efficiënte manier om dossiers en beleidsvoorgeschiedenis inzichtelijk te maken, maar ook om gericht te zoeken in de video’s van raadsvergaderingen. Dit en meer zullen we met u delen in deze kennissessie.

3 oktober

} 13:00 – 14:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: MAAT, virtuele AI-assistent voor de rijksoverheid
Sprekers: Simone La Roi, Projectleider Implementatie Pensioenstelsel SZW en Mark Verschuren, partner AethiQs
Kennis: Samen met Simone La Roi (Projectleider Implementatie Pensioenstelsel ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) organiseren wij een digitale sessie voor ministeries over het verbeteren van de vindbaarheid van informatie. Daarbij zal Simone haar ervaringen bespreken en kunt u zelf kennismaken met MAAT. MAAT kan u goed ondersteunen bij uw zoekproces en dient voor het ministerie SZW als een AI-powered virtuele assistent. We vertellen u graag meer en laten u graag kennismaken!

11 oktober

} 10:00 – 11:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: AUP voor Wtp datakwaliteit dossier
Sprekers: Aron Jeurninck, Luuk Smolenaers, beiden relevantieadviseur en Mark Verschuren, partner AethiQs
Kennis: Wij organiseren een digitale sessie over de Agreed Upon Procedures voor datakwaliteit in relatie tot het invaren en het Kader datakwaliteit, gezamenlijk met een gastspreker (externe accountant). Tijdens deze sessie gaan we graag samen met u het gesprek aan over de lessons learned so far om zo efficiënt mogelijk met het AUP dossier om te gaan en is er ruimte voor het delen van uw eigen ervaringen.

Vermogensbeheer

11 oktober

} 12:00 – 13:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Operations van het Vermogensbeheer domein
Sprekers: Jeanette Cox, Chief Operating Officer bij Achmea Investment Management en Luc Stultiens, partner AethiQs
Kennis: De wereld binnen de Operations van het Assetmanagement blijft uitdagend, veranderende Wet- en Regelgeving, AI, Personeelstekorten, Datamanagement, Know Your…. Everything? Gezamenlijk debat aan de hand van zeven stellingen.

Wtp transitie en pensioen

2 oktober

} 10:30 – 12:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Deelnemers portaal Wtp
Sprekers: Aron Jeurninck, relevantieadviseur AethiQs
Kennis: Wij organiseren een digitale sessie over de transitie naar een persoonlijke pensioen assistent. Stel dat u chatGPT kunt inzetten om deelnemers vragen te laten stellen over uw pensioenregelingen, informatie op uw website en hun persoonlijke aanspraken en uitkomsten uit een pensioenplanner? Toekomstmuziek of zijn we al zo ver?

9 oktober

} 09:00 – 11:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Rol Sleutelfunctiehouders tijdens Wtp
Sprekers: Leendert de Rijke, relevantieadiseur, Steven Verschuren, director en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis: Op welke momenten en vanuit welke inhoud moet een SFH zijn/haar aandacht hebben en risico opinie geven bij de transitie naar het nieuwe stelsel? Dit thema staat centraal bij deze sessie

11 oktober

} 10:00 – 11:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: AUP voor Wtp datakwaliteit dossier
Sprekers: Aron Jeurninck, Luuk Smolenaers, beiden relevantieadviseur en Mark Verschuren, partner AethiQs
Kennis: Wij organiseren een digitale sessie over de Agreed Upon Procedures voor datakwaliteit in relatie tot het invaren en het Kader datakwaliteit, gezamenlijk met een gastspreker (externe accountant). Tijdens deze sessie gaan we graag samen met u het gesprek aan over de lessons learned so far om zo efficiënt mogelijk met het AUP dossier om te gaan en is er ruimte voor het delen van uw eigen ervaringen.

13 oktober

} 09:00 – 11:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Hoe schrijf ik een Wtp-proof communicatieplan?
Sprekers: Remus Thijssen, Robert Beets, beiden relevantieadviseur en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis: Hoe realiseert u een AFM-compliant communicatieplan? Wat zijn de vereisen en hoe geeft u als pensioenfondsbestuurder hier invulling aan? Aan het einde van de sessie ontvangt u (alleen bij deelname) onze handreiking met een concreet stappenplan.

30 oktober

} 13:00 – 14:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Beheerste en evenwichtige besluitvorming in de transitie naar Wtp: twee kanten van eenzelfde medaille
Sprekers: Albert Smolenaers, partner, Edwin Lambregts, director en Stef Heijkers, relevantieadviseur AethiQs
Kennis: Twee kanten van eenzelfde medaille’ : In deze sessie nemen onze collega’s….. u mee in wat de belangrijkste hoofdzaken en bijzaken zijn om uw Wtp project ook echt goed te kunnen plannen. Hoe neemt u uw stakeholders goed mee en hoe gaat u rekening houden met de afhankelijkheden?

30 oktober

} 10:00 – 11:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Hoe vertaal ik de uitkomst van de RPO naar een beleggingsbeleid?
Sprekers: Bernard van den Broek, relevantieadviseur en Steven Verschuren, director AethiQs
Kennis: Wij organiseren een digitale sessie over over de vervolgstappen van het risicopreferentieonderzoek, het bepalen van de risicohouding en het beleggingsbeleid. Afgelopen half jaar heeft de AFM de “Leidraad risicopreferentieonderzoeken” en “Verkenning risicopreferentieonderzoeken” gepubliceerd en heeft de DNB “Concept beleidsuitingen DNB over risicohouding” gepubliceerd. Ook hebben diverse fondsen inmiddels het eerste RPO uitgevoerd. In deze sessie willen wij graag met u in gesprek gaan over de lessons learned voor het RPO en het bepalen van beleggingsbeleid.

Risk en compliance

3 oktober

} 14:00 – 17:00 uur Live @ Hilversum AethiQs plaatsen
Sessie: Risicomanagement inspiratie voor de mediasector
Sprekers: Sheetal Nicolaas, relevantieadviseur en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis: Hoe kun je het beste proportioneel risicomanagement & compliance inrichten voor de publieke media sector? Deze vraag staat centraal bij deze sessie.

12 oktober

} 10:00 – 12:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Wat betekent de aankomende EU AI Act voor uw risicomanagement en bedrijfsvoering?
Sprekers: Shaiesta Gangadin, Sheetal Nicolaas en Taiff Ishaak relevantieadviseurs en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis: Hoe houdt u grip op de risico’s en rendement bij Artificial Intelligence (AI)? Bent u al op de hoogte van de nieuwe EU AI Act in wording? In deze sessie nemen wij u mee in deze nieuwe toekomstige wetgeving en wat het voor u als organisatie betekent. Aan het einde van de sessie ontvangt u (alleen bij deelname) onze handreiking met een concreet stappenplan.

26 oktober

} 09:00 – 17:00 uur Teams AethiQs plaatsen
Sessie: Operationeel risicomanagement voor ziekenhuizen
Sprekers: Shaiesta Gangadin en Sheetal Nicolaas, beiden relevantieadviseur en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis: In deze sessie staat het onderwerp Operationeel Risicomanagement centraal. Hoe kun je dit het beste werkend krijgen in een ziekenhuis?

26 oktober

} 09:00 – 10:30 uur Teams Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: DORA voor pensioenfondsbestuurders
Sprekers: Daniël Yung en Leendert de Rijke, beiden relevantieadviseurs en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis: Op 17 januari 2025 wordt DORA operationeel en dan moeten (ook) pensioenfondsen compliant zijn. Tijdens deze sessie gaan wij in op de essentie en relevantie van deze nieuwe wetgeving en waarom het van belang is om er tijdig mee te beginnen. Wij geven u een concrete handreiking om DORA (Digital Operational Resillience Act) te implementeren en hoe deze zowel voor uw commissie (eerste lijn) als ook uw risicobeheerfunctie (tweede lijn) praktisch toepasbaar zijn. Tevens hoe DORA opgenomen kan worden in uw risk en compliance raamwerk.

Besluitvorming

9 oktober

} 13:00 – 14:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Professionals betrekken bij de strategische besluitvorming: belangrijk voor het presteren van de professional én de organisatie!
Sprekers: Maarten Debets, relevantieadviseur en Jochem Sluis, partner AethiQs
Kennis:

Als bestuurder van een maatschappelijk relevante organisatie bent u altijd opzoek naar goede en gedragen besluitvorming. Uw professionals hierbij betrekken lijkt het evident voor het draagvlak en de effectiviteit van het besluit. Toch wordt het in veel gevallen nog als bureaucratisch en stroperig ervaren. 

Op 25 oktober 2023 verdedigt collega Maarten Debets zijn proefschrift getiteld “Physicians enhancing their professional performance” (Amsterdam UMC, UVA). Betrokkenheid bij de besluitvorming in de organisatie is tegenwoordig een belangrijk aspect van een goede professional performance. In deze sessie gaan wij op basis van de kersverse inzichten uit zijn proefschrift (SNEAK PREVIEW!) graag samen met u in gesprek over hoe u professionals adequaat kunt betrekken in besluitvormingsprocessen, welke waarde dit heeft voor het besluit en de performance en maatschappelijke relevantie van uw organisatie. 


31 oktober

} 10:00 – 12:00 uur Live @ Beeld en Geluid Hilversum

AethiQs plaatsen

Sessie: Impact gedreven meten, KPI is KRI
Sprekers: Martin Kartomo, Managing Partner CPFM, Luuk Smolenaers, relevantieadviseur en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis: Wat zijn uw KPI’s( Performance indicatoren) voor vandaag, morgen en overmorgen? En zijn de KRI’s (Risico indicatoren) dan hetzelfde als performance indicatoren? Tijdens deze live bijeenkomst nemen wij u op een inspirerende wijze mee in hoe u uw organisatie kunt sturen en bijsturen, zonder een bureaucratisch proces op te zetten van indicatoren. De sessie is er voor bestuurders en controllers in de zorgsector.

31 oktober

} 15:00 – 16:30 uur Teams Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: De gewenste besluitvorming door relevant risico- en kwaliteitsmanagement: ‘Van strategie naar de praktijk (en weer terug…)
Sprekers: Marieke Kessels, Infoland en Jochem Sluis, partner AethiQs
Kennis:

Wat is het gewenste gedrag op de werkvloer en welke bewuste keuzes/besluiten horen daarbij? Het bestuur dient hiervoor expliciete kaders te definiëren O.a. door de risicobereidheid en -strategie en te expliciteren. Vervolgens is het aan het (lijn)management om ervoor te zorgen dat dit in de praktijk ook echt gaat werken. Of te wel, dat de risicohouding en risicobereidheid worden vertaald in het gewenste denken en handelen (besluiten) op de werkvloer, dat de relevante indicatoren hieraan worden gekoppeld en dat resultaten op een relevante wijze worden vertaald naar stuurinformatie voor het bestuur en de RvT.

Hoe doe je dat op een goede manier?
De sessie is er voor managers / MT van zorgorganisaties. In een interactieve sessie bespreken we hoe u de risicostrategie van het bestuur, vanuit de ‘menskant’ én de ’systeemkant’, op een adequate wijze kunt vertalen naar het gewenste gedrag en handelen op de werkvloer. Juist door dialoog en risico-inspiratie in plaats van door te zoeken naar controle en de bekende ‘vinklijstjes’. Ook proberen we de vraag te beantwoorden hoe synergie te creëren tussen risico- en kwaliteitsmanagement.

Roundtober Impressies

Heeft u het helaas gemist of wilt u nog een keer nalezen? Dan kan dit! In bijgaand event magazine leest u van alle roundtober sessies de kernboodschappen en ook de key take aways die er zijn. Klik en lees verder.

Bekijk de impressie van Roundtober 2020

Impressie 2020 >>

Bekijk de impressie van Roundtober 2021

Impressie 2021 >>

Bekijk de impressie van Roundtober 2022

Impressie 2022 >>

Reactie van onze Roundtober bezoekers:

“Ontzettend bedankt voor de kennissessies. Ik vind het jammer dat ik slechts vier sessies mag bijwonen, het liefst schoof ik vaker aan”

“Je geeft je op, en gezien de drukte in de agenda, denk je soms, ik meld af. En dan denk ik: dat moet ik niet doen, want er zit veel tijd van jullie in en nog belangrijker ik leer elke keer weer meer!”

“Wat een energie zit er in jullie organisatie. Is zeer aanstekelijk”
“Ik snap nu waarom jullie cross sectoraal leren zo belangrijk vinden. Ik heb erg veel geleerd van de andere sectoren in de sessie”

“Jullie weten weer de juiste thema’s op de agenda te zetten”

“Zeer toepasbaar en begrijpelijk gebracht door jullie en jullie management trainees. Wat goed dat jullie jonge professionals hier zo bij betrekken”

Reserveer nu uw plaats voor 2023

Er zijn maximaal 15 plaatsen per sessie.
Daarna 2 reserveplaatsen. Vol is vol.  Kies uw Roundtober sessie

  Data science en datamanagement

  2 okt. MAAT, virtuele AI assistent voor de gemeente

  2 okt. Deelnemers portaal Wtp

  3 okt. MAAT, virtuele AI assistent voor de rijksoverheid

  11 okt. AUP voor WTP datakwaliteit dossier

  30 okt. Hoe vertaal ik de uitkomst van de RPO naar een beleggingsbeleid?

  Vermogensbeheer

  11 okt. Operations van het Vermogensbeheer domein

  Wtp transitie en pensioen

  9 okt. Rol Sleutelfunctiehouders tijdens Wtp

  13 okt. Hoe schrijf ik een Wtp-proof communicatieplan?

  30 okt. Beheerste en evenwichtige besluitvorming in de transitie naar Wtp: twee kanten van eenzelfde medaille

  Risk en compliance

  3 okt. Risicomanagement inspiratie voor de mediasector (VOLGEBOEKT)

  12 okt. Wat betekent de aankomende EU AI Act voor uw risicomanagement en bedrijfsvoering?

  26 okt. Operationeel risicomanagement voor ziekenhuizen (VOLGEBOEKT)

  26 okt. DORA voor pensioenfondsbestuurders

  Besluitvorming

  9 okt. Professionals betrekken bij de strategische besluitvorming: belangrijk voor het presteren van de professional én de organisatie!

  31 okt. Impact gedreven meten, KPI is KRI

  31 okt. De gewenste besluitvorming door relevant risico- en kwaliteitsmanagement: 'Van strategie naar de praktijk (en weer terug...)'

  Nu al meer kennis opdoen om uw
  relevantiewaarde te verhogen?

  Lees dan onze artikelen in de kennisbibliotheek.

  Ga naar de inhoud