Virtueel event 1 – 31 oktober 2024

inspirerende kennissessies

De kennis van Roundtober

Kennis kun je delen, zonder deze kwijt te raken is een van onze overtuigingen. Wij geloven erin dat kennis relevant moet zijn. Als strategische relevantie-adviseurs staan wij dicht bij de klant om ze te helpen bij maatschappelijke relevantie vraagstukken. Wij willen de klant écht kennen en gaan daarom verder dan alleen woorden of getallen op papier. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat tot het einde, ook als het even niet meezit. Wij krijgen energie door het delen van onze kennis, zodat ons antwoord écht een bijdrage gaat leveren aan de doelstelling van de klant. Tijdens deze ronde tafelsessies, wordt u geïnspireerd om complexe zaken dicht bij uw bestuurlijke context te brengen en te implementeren. Om relevant te blijven als bestuurder en professional en als organisatie. Boek nu uw plaats!

Wilt u onze artikelen en blogs lezen in onze kennisbibliotheek?

Uw AQ verhogen…

Wij verbinden vanuit onze drive professionals uit verschillende sectoren. Wij werken voor klanten in maatschappelijke en niche sectoren, waarbij wij de taal en eigenaardigheden van de sector begrijpen. Daarbij ligt de kracht van ons antwoord in eenvoud, omdat onze relevantie blijkt uit onze cross sectorale kennis en ervaring. De ene sector is nu eenmaal verder op een bepaald vlak dan de ander. Cross sectoraal van elkaar leren is wat wij stimuleren, door het samenbrengen van evenknieën op een bepaald thema.

Wij geloven erin dat wij, door het delen van kennis, helpen om de Attitude Quotiënt (AQ) te verhogen van bestuurders en andere professionals in organisaties. Deelt u mee om te kunnen vermenigvuldigen?

Drie keer liefde…

Liefde gaat verder dan het alleen goed willen doen. Het gaat over eigenaarschap, energie, samen, partnerschap en delen waar je goed in bent, het gaat over maatschappelijk verantwoord leiden. Wij geloven in liefde voor de klant (1), door als trusted advisor voor en met u te werken. Liefde voor het vak (2), door echt de laatste stand van kennis en innovatie te kennen en daar waar kan te initiëren. Liefde voor jezelf (3), door zelfreflectie te hebben en te begrijpen waar je goed in bent en waarin niet.

Wij staan open voor en in verbinding met onze klanten, beroepenveld en onze eigen collega’s. Het gaat hier om ons leiderschap als kennisintensieve organisatie.

Uw
sprekers

De Partners en professionals van AethiQs delen hun kennis en de laatste inzichten op een thema met u. Bij een aantal thema’s hebben ook onze samenwerkingspartners, externe deskundigen en leden van onze Raad van Advies een leidende rol. Wij laten per thema dé specialist aan het woord om samen met u een enerverende middag te beleven. Wat houdt u bezig én wat zet u op de agenda voor de bestuurlijke cyclus van 2024/2025?
Woon deze sessie(s) bij en verhoog uw relevantie.

Jop Tangelder

Jop Tangelder

Legal Counsel SPMS

Frank Verschuren

Frank Verschuren

Partner AethiQs

Vijay Gangadin

Vijay Gangadin

Partner AethiQs

Mark Verschuren

Mark Verschuren

Partner AethiQs

Albert Smolenaers

Albert Smolenaers

Partner AethiQs

Steven Verschuren

Steven Verschuren

Director AethiQs

Jochem Sluis

Jochem Sluis

Partner AethiQs

Sheetal Nicolaas

Sheetal Nicolaas

Relevantieadviseur AethiQs

Maarten Debets

Maarten Debets

Relevantieadviseur AethiQs

Daniel Yung

Daniel Yung

Relevantieadviseur AethiQs

Shaiesta Gangadin

Shaiesta Gangadin

Relevanieadviseur AethiQs

Luuk Smolenaers

Luuk Smolenaers

Relevantieadviseur AethiQs

Aron Jeurninck

Aron Jeurninck

Relevantieadviseur AethiQs

Wij waren in 2023 
volledig uitverkocht!

Met dank aan onze klanten en strategische samenwerkingspartners waren wij binnen twee weken uitverkocht. Alle thema’s die direct de agenda van de bestuurder/professional raken en relevant zijn voor de groei van organisaties en professionals. Doet u mee? Schrijf dan nu direct in voor de editie 2024

Maak uw keuze op basis van een thema:

closed first

Data science en datamanagement

3 oktober

} 09:00 – 10:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: AI Risk en ethiek in risicoraamwerk opnemen, hoe dan?
Sprekers: Sheetal Nicolaas en Shaiesta Gangadin, relevantieadviseurs en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis:
De nieuwe consultatie over gedragslijn AI en ethiek voor de pensioensector vanuit de pensioenfederatie. De centrale vraag voor deze sessie is hoe AI het beste opgenomen kan worden in bestaande denk- en werkmodellen van een organisatie c.q. instelling? Wat zijn de elementen in een AI-beleid opgenomen moeten worden? In deze sessie geven wij u een aantal concrete handvatten.

7 oktober

} 09:00 – 10:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: ChatGPT voor pensioenfondsbestuurders; alle geheimen ontrafeld
Sprekers: Aron Jeurninck, Hedy te Rietmole, Luuk Smolenaers en Shaiesta Gangadin, relevantieadviseurs en Mark Verschuren, partner AethiQs
Kennis:
Hoe kan chatgpt het werk van een pensioenfondsbestuurder beïnvloeden op een positieve wijze? Hoe kan het voor een bestuurder werken? In deze sessie geven wij concrete handvatten van hoe een ‘prompt’ werkt en hoe het beste resultaat bereikt kan worden.

8 oktober

} 13:00 – 15:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: AI voor het raadsdomein
Sprekers: Martijn Jansen en Shaiesta Gangadin, relevantieadviseurs en Mark Verschuren, partner AethiQs
Kennis:
Artificial Intelligence (AI) biedt veel mogelijkheden om het vinden van raadsinformatie te versnellen en makkelijker te maken. In deze sessie staan we stil bij de kansen en risico’s van AI en concrete toepassingen die er nu al zijn voor het raadsdomein!

 


15 oktober

} 13:00 – 19:00 uur Live, besloten sessie

AethiQs plaatsen

Sessie: AI met Binnenlands bestuur en NBA – besloten sessie
Sprekers: Camille Boermeester en Shaiesta Gangadin, relevantieadviseurs en Mark Verschuren en Vijay Gangadin, partners AethiQs
Kennis: Dit is een besloten sessie.

Wtp transitie en pensioen

2 oktober

} 13:00 – 14:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Een inspiratie over de inrichting van risicomanagement na WTP
Sprekers: Steven Verschuren, director en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis:
Door het veranderen van de meetinstrumenten en het loslaten van ‘oude’ methoden, ontstaat ook de vraag hoe het risicomanagement na de WTP ingericht moet worden? In deze sessie geven wij u een aantal inspiraties hiervoor, met ook cross sectorale inzichten.

2 oktober

} 16:00 – 17:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie:
De toekomst van de Vakbonden: Het versterken van de werknemersparticipatie
Sprekers: Jan Struijs, voormalig voorzitter Politiebond, Stef Heijkers, relevantieadviseur, Albert Smolenaers, Frank Verschuren en Vijay Gangadin, partners AethiQs
Kennis:
Een dialoog met Jan Struijs, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond en Partners van AethiQs over de toekomst van de vakbonden en hoe de werknemersparticipatie versterkt kan worden.

3 oktober

} 15:30 – 17:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Governance en besluitvorming in én na de Wtp-transitie
Sprekers: Edwin Lambregts, director en Jochem Sluis, partner AethiQs
Kennis: De pensioensector zit midden in de transitie naar de Wtp. Wat zijn de ervaringen en best practices tot op heden qua taken rollen en verantwoordelijkheden in de Wtp transitie? Wat zijn de relevante bestuursmodellen na de Wtp? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de besturing en besluitvorming na de transitie? Wij gaan er met de sector over in gesprek op 3 oktober.

7 oktober

} 09:00 – 10:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: ChatGPT voor pensioenfondsbestuurders; alle geheimen ontrafeld
Sprekers: Aron Jeurninck, Hedy te Rietmole, Luuk Smolenaers en Shaiesta Gangadin, relevantieadviseurs en Mark Verschuren, partner AethiQs
Kennis:
Hoe kan ChatGPT het werk van een pensioenfondsbestuurder beïnvloeden op een positieve wijze? Hoe kan het voor een bestuurder werken? In deze sessie geven wij concrete handvatten van hoe een ‘prompt’ werkt en hoe het beste resultaat bereikt kan worden.

7 oktober

} 10:30 – 12:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Buy-in naar verzekeraar
Sprekers: Ronald Doornbos, bestuurslid Metro Pensioenfonds, Titus van Haren, Cliënt Director Nationale Nederlanden en Arie Boerman, director AethiQs
Kennis:
Moet een pensioenfonds een voorgenomen verzekering (buy-in), met of zonder het oogmerk tot collectieve waardeoverdracht van bestaande pensioenrechten en -aanspraken aan een verzekeraar (buy-out), melden bij De Nederlandsche Bank (DNB)? DNB heeft haar toezicht rondom het verzekeren van pensioenaanspraken en -rechten onlangs verscherpt. We bespreken dit vraagstuk aan de hand van een case uit de praktijk, Metro Pensioenfonds.

9 oktober

} 13:00 – 14:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Operationele Reserve, cross sectoraal onderbouwd
Sprekers: Mark Smolenaers, Robert Beets en Roel Vossen, relevantieadviseurs en Steven Verschuren, director AethiQs
Kennis:
Een van de nieuwe elementen in de WTP is het bepalen van de Operationele Reserve. In deze sessie geven wij u, cross sectoraal onderbouwd, een aantal handvatten mee om uw beleid en invulling te bepalen. Ook onze best practices delen wij u met u.

17 oktober

} 09:30 – 11:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Winvaarsjabloon WTP
Sprekers: Jop Tangelder, Legal Counsel SPMS en Manon van der Vleugel, director AethiQs
Kennis:

Het streven van elk fonds is het invaarsjabloon first time right in te leveren bij DNB. Het goede doen en dat goed doen klinkt eenvoudig. Maar hoe doe je dat? 

In deze sessie delen wij onze ervaringen met het invaarsjabloon en de beoordeling daarvan door DNB. Wij kijken daarnaast naar de (on)mogelijkheden om parallel aan het invullen van het invaarsjabloon – effectief en efficiënt – het implementatieplan, het invaarbesluit en de opdrachtaanvaarding vorm te geven.

Een win-win-win-winvaarsjabloon.

Risk en compliance

1 oktober

} 09:00 – 10:30 uur Teams Boek uw plaats nuAethiQs plaatsen
Sessie: Integraal risicomanagement Zorg sectorverkenning
Sprekers: Sheetal Nicolaas, relevantieadviseur, Michael Blom, director en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis:
Risicomanagement is een essentieel onderdeel van beheerste en integere bedrijfsvoering. Wat kunnen zorginstellingen van elkaar leren? In de jaarlijkse sector handreiking worden handreikingen gedaan hoe het risicomanagement op een praktische wijze geïmplementeerd c.q. doorontwikkeld kan worden.

2 oktober

} 10:00 – 11:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: DORA, last sprint
Sprekers: Daniel Yung en Sep Ransijn, relevantieadviseurs en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis:
Met nog een aantal maanden te gaan voor de daadwerkelijke compliance datum, is de vraag of het mogelijk ik om alsnog compliant te geraken met DORA? Het antwoord is Ja! In deze sessie ontvangt u praktische tips en handreiking om aan de eisen van DORA te voldoen.


2 oktober

} 13:00 – 14:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Een inspiratie over de inrichting van risicomanagement na WTP
Sprekers: Steven Verschuren, director en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis:
Door het veranderen van de meetinstrumenten en het loslaten van ‘oude’ methoden, ontstaat ook de vraag hoe het risicomanagement na de WTP ingericht moet worden? In deze sessie geven wij u een aantal inspiraties hiervoor, met ook cross sectorale inzichten.

3 oktober

} 09:00 – 10:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: AI Risk en ethiek in risicoraamwerk opnemen, hoe dan?
Sprekers: Sheetal Nicolaas en Shaiesta Gangadin, relevantieadviseurs en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis:
De centrale vraag voor deze sessie is hoe AI het beste opgenomen kan worden in bestaande denk- en werkmodellen van een organisatie c.q. instelling? Wat zijn de elementen in een AI-beleid opgenomen moeten worden? In deze sessie geven wij u een aantal concrete handvatten.

9 oktober

} 09:00 – 10:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Integriteitsrisico, SIRA, vraagt om een nieuwe aanpak
Sprekers: Taiff Ishaak en Marlou Heijs, relevantieadviseurs en Michael Blom, director en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis:
Het relevant houden van de integriteitsrisicoanalyse is essentieel. De vraag is hoe tweeërlei: een inhoudelijk en twee procesmatig. In deze sessie geven wij u handvatten en nieuwe inzichten (ook van de sectortoezichthouder) om uw risicoanalyse rondom integriteit en sociale veiligheid en fraude te versterken.

9 oktober

} 13:00 – 14:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Operationele Reserve, cross sectoraal onderbouwd
Sprekers: Mark Smolenaers, Robert Beets en Roel Vossen, relevantieadviseurs en Steven Verschuren, director AethiQs
Kennis:
Een van de nieuwe elementen in de WTP is het bepalen van de Operationele Reserve. In deze sessie geven wij u, cross sectoraal onderbouwd, een aantal handvatten mee om uw beleid en invulling te bepalen. Ook onze best practices delen wij u met u.

Governance en Besluitvorming

3 oktober

} 15:30 – 17:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

Sessie: Governance en Besluitvorming in én na de Wtp-transitie
Sprekers: Edwin Lambregts, director en Jochem Sluis, partner AethiQs
Kennis: De pensioensector zit midden in de transitie naar de Wtp. Wat zijn de ervaringen en best practices tot op heden qua taken rollen en verantwoordelijkheden in de Wtp transitie? Wat zijn de relevante bestuursmodellen na de Wtp? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de besturing en besluitvorming na de transitie? Wij gaan er met de sector over in gesprek op 3 oktober.

8 oktober

} 09:00 – 11:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

 

Sessie: Bestuurlijke trends voor onderlinge verzekeraars
Sprekers: Daniel Yung, relevantieadviseur, Edwin Lambregts en Michael Blom, directors en Vijay Gangadin, partner AethiQs
Kennis:
Wat zijn de bestuurlijke trends voor de Onderlinge verzekeringssector en wat betekent dit voor besluitvormingsprocessen? In een powersessie van een uur nemen wij de hoofdthema’s met u door.

14 oktober

} 15:30 – 17:00 uur Teams

AethiQs plaatsen

 

Sessie: De Governancecode Zorg 2022 in de praktijk
Sprekers:
Maarten Debets, relevantieadviseur en Jochem Sluis, partner AethiQs
Kennis: Tweeëneenhalf jaar geleden trad de nieuwe Governancecode Zorg in werking. Tijd voor een update… hoe staat de sector ervoor als het gaat om de toepassing van de code? En wat kunnen wij als zorgorganisaties van elkaar leren om de goede zorg en het maatschappelijk vertrouwen in de sector te borgen? Wij bespreken graag de essentie met u in een kleine 1,5 uur op maandag 14 oktober.

30 oktober

} 16:00 – 17:30 uur Teams

AethiQs plaatsen

 

Sessie: Burgerschap: hoe kan het beter?
Sprekers:
prof. dr. Arjo Klamer en Maarten Debets, relevantieadviseur AethiQs
Kennis:
Burgerschap meten en evalueren is essentieel. Maar hoe bepaal je nu het juiste instrumentarium zodat bestuurders en beleidsbepalers ook aantoonbaar kunnen maken of het burgerschapsonderwijs werkt of niet? In deze sessie geven wij u een beproefde wijze die goed aansluit bij de wereld van de MBO studenten en beleidsmakers en CvB’en.

Roundtober Impressies

Heeft u het helaas gemist of wilt u nog een keer nalezen? Dan kan dit! In bijgaand event magazine leest u van alle roundtober sessies de kernboodschappen en ook de key take aways die er zijn. Klik en lees verder.

Bekijk de impressie van Roundtober 2020

Impressie 2020 >>

Bekijk de impressie van Roundtober 2021

Impressie 2021 >>

Bekijk de impressie van Roundtober 2022

Impressie 2022 >>

Bekijk de impressie van Roundtober 2022

Impressie 2023 >>

Reactie van onze Roundtober bezoekers:

“Ontzettend bedankt voor de kennissessies. Ik vind het jammer dat ik slechts vier sessies mag bijwonen, het liefst schoof ik vaker aan”

“Je geeft je op, en gezien de drukte in de agenda, denk je soms, ik meld af. En dan denk ik: dat moet ik niet doen, want er zit veel tijd van jullie in en nog belangrijker ik leer elke keer weer meer!”

“Wat een energie zit er in jullie organisatie. Is zeer aanstekelijk”
“Ik snap nu waarom jullie cross sectoraal leren zo belangrijk vinden. Ik heb erg veel geleerd van de andere sectoren in de sessie”

“Jullie weten weer de juiste thema’s op de agenda te zetten”

“Zeer toepasbaar en begrijpelijk gebracht door jullie en jullie management trainees. Wat goed dat jullie jonge professionals hier zo bij betrekken”

Nu al meer kennis opdoen om uw
relevantiewaarde te verhogen?

Lees dan onze artikelen in de kennisbibliotheek.

Ga naar de inhoud