Wij werken voor maatschappelijke relevante én niche organisaties

Wij spreken de taal van uw sector en kennen uw karakteristieken

Onze mensen hebben diepgewortelde praktijkkennis op de werkvloer en begrijpen zo ook uw sectortaal en gewoontes. Doordat wij dubbel onderlegd zijn hebben wij de lenigheid én nieuwsgierigheid om uw vraag echt intrinsiek te begrijpen. Waarbij wij het credo hebben: wij zijn geen sectorspecialisten maar klantspecialisten. Wij adviseren klanten die werken in een sector en niet andersom. Hierbij begrijpen wij thema’s die in de sector een rol spelen of kunnen spelen. Dit door onze cross sectorale inzichten en ervaringen.

Minder spelers en meer regulering

Al deze sectoren hebben op hun eigen manier te maken met een sterk veranderende omgeving, waardoor thema’s op het gebied van strategie, beheerste- en integere bedrijfsvoering, data science, digitale weerbaarheid, normatieve druk door de toezichthouders en innovatie, kernvraagstukken zijn geworden. Wij zien een trend dat er steeds minder spelers zijn in de markt waarin men aan het opereren is. Er is sprake van markt concentratie, door het stijgen van de ‘cost of compliance’ door regulering aan de ene kant en grotere technologische aanpassingen in combinatie met gebrek aan goed leiderschap aan de andere kant. 

Meer dan voorheen zijn deze organisaties in beweging, om een antwoord te krijgen op de vraag: ben ik relevant genoeg? Wij helpen bij het geven van inzichten op deze vraag en andere vragen, al dan niet in co-creatie of cross sectorale samenwerking.
Vertel het ons, wij luisteren naar uw verhaal.

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.

Ga naar de inhoud