BRZO organisaties

Veiligheid is een strategische asset

De BRZO-organisaties hebben veiligheid als verdienmodel. Dit betekent dat als er onverhoopte disruptiefs zijn, het een groot effect zal hebben op de legitimiteit van deze organisaties. Hiermee gaan veiligheid en winstgevendheid samen in één hand.

In onze visie zijn de volgende vier begrippen essentieel: relevantie, legitimiteit, identiteit en authenticiteit. Deze vier begrippen staan centraal in onze visie en onze antwoorden naar de BRZO-organisaties. Wij geven adviezen en leveren interim diensten met een stevig accent op advies.

Voor de BRZO organisaties is veiligheid niet alleen een relevant begrip, maar een ondernemingswaarde (belief). Niet alleen vanuit een wettelijk kader, maar juist vanuit een eigen intrinsieke waarde. Veiligheid is een strategische asset voor deze organisaties. Hierbij is het essentieel om niet alleen te blijven hangen in symbolen van veiligheid, maar juist om de ethische toon over veiligheid te voeren in de kamer van bestuurs- en managementleden.

…Wat is uw risicohouding voor veiligheid?…

Wij luisteren graag naar uw verhaal over uw transitie en helpen u bij het verstevigen, verbeteren en verankeren van uw huidige bedrijfsvoering, passend bij uw strategie. Uw transitie beweegt ons ook om relevant te blijven, om een antwoord te kunnen blijven geven op deze veranderende klantvraag. Relevantie is hiermee niet ééndimensionaal. Wij geloven in de kracht van luisteren naar de échte vraag van u en zijn nieuwsgierig om te begrijpen wat die échte vraag is. In onze visie creëren wij waarde, zodat onze hulp uiteindelijk niet meer nodig is. Wij zijn AethiQs, vertel het ons én wij luisteren naar uw verhaal!

Uw sector vraagstukken waar wij door geïnspireerd worden >

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of chat met ons.

Ga naar de inhoud