Financiële sector

Het bewustzijn over uw financiën van vandaag, morgen en overmorgen

Als één van de kransslagaders van de nationale economie, ondergaat de financiële sector een belangrijke transitie, waarbij stabiliteit, legitimiteit, integriteit, dienstbaarheid en innovatie belangrijke begrippen zijn. Economische invloeden stoppen niet bij landsgrenzen. In de afgelopen jaren is de invloed vanuit Europa aanzienlijk relevanter geworden, door het internationale karakter van de sector. Dit maakt dat de gezamenlijke visie van Europa ook geoperationaliseerd wordt in binnenlandse aangelegenheden en dat nationale sectortoezichthouders en wetgevers, steeds meer en meer de handen ineenslaan en er naast nationale wetgeving ook Europese wetgeving en toezicht komt.

In het samenwerken en samen werken met uw sector realiseren wij dat u al deze veranderingen goed wenst in te voeren, waarbij het karakter van uw organisatie en de waarden voor klanten, nu écht voorop moeten staan. In ons antwoord op uw vragen, houden wij rekening met de genoemde vier begrippen. Deze staan centraal in onze visie en onze antwoorden naar de financiële sector. Wij geven adviezen en leveren interim diensten met een stevig accent op advies.

De legitimiteit van uw sector wordt getest door intensivering van regulering, waardoor onder andere bestaande organisaties hun (financiële) vermogen moeten versterken, nieuwe niet traditionele financiële instellingen de markt betreden, beheerste- en integere bedrijfsvoering tezamen met digitalisering echt een stap volwassener moeten worden. Huidige herkenbare structuren en platformen zullen plaats maken voor nieuwe functies en samenwerkingsverbanden, binnen én buiten de organisatie. Al deze veranderingen geven veel kansen voor de sector en de professionals in deze sector.

…wat is uw eigen vermogen naar de toekomst?…

Wij luisteren graag naar uw verhaal over uw transitie en helpen u bij het verstevigen, verbeteren en verankeren van uw huidige bedrijfsvoering, passend bij uw strategie. Uw transitie beweegt ons ook om relevant te blijven, om een antwoord te kunnen blijven geven op deze veranderende klantvraag. Relevantie is hiermee niet ééndimensionaal. Wij geloven in de kracht van luisteren naar de échte vraag van u en zijn nieuwsgierig om te begrijpen wat die échte vraag is. In onze visie creëren wij waarde, zodat onze hulp uiteindelijk niet meer nodig is. Wij zijn AethiQs, vertel het ons én wij luisteren naar uw verhaal!

Uw sector vraagstukken waar wij door geïnspireerd worden >

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of chat met ons.

Ga naar de inhoud