Bestuurlijke en boardroom vraagstukken

Verbinden – Vertrouwen – Vereenvoudigen

 

Samen besturen betekent, samen besluiten, samenwerken en samen werken. Samen inzichten creëren en deze delen met de rest van de organisatie en ketenpartners is essentieel. Wij begrijpen dit fundamentele proces en het belang van uw organisatie. In onze aanpak staan drie onderdelen centraal: verbinden, vertrouwen en vereenvoudigen. Wij verbinden in de dialoog met bestuurders, het totale bestuur en in de organisatorische besturing. Wij helpen u en staan naast u, om u met onze kennis en in vertrouwen te adviseren en te ondersteunen. En maken zaken niet onnodig complex, het gaat bij ons altijd om ontstapelen in plaats van stapelen. Zaken daar waar kan te vereenvoudigen en niet te compliceren. Vertel het ons. Wij luisteren naar uw verhaal.

1. Boardroom Dynamics en zelfevaluaties

Wat wij doen
Wij faciliteren het échte gesprek over bestuurlijke effectiviteit en samenwerking aan uw bestuurstafel.

Wat zijn de resultaten voor u
Inzichten in de bestuurlijke dynamiek en countervailing power en wij leggen alles voor u vast in een overzichtelijke structuur.

Tooling
Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

2. Governance vraagstukken en governance codes

Wat wij doen
Advies over uw governance vraagstukken en wat (nieuwe) codes voor u betekenen.

Wat zijn de resultaten voor u
Inzicht in hoe uw governance uw strategie het beste zal versterken.

Tooling
Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

3. Besturen, besluiten, delegeren en mandateren

Wat wij doen
Advies over hoe u uw bestuurlijke effectiviteit kunt verhogen.

Wat zijn de resultaten voor u
Hogere bestuurlijke kwaliteit en besluitvormingsprocessen.

Tooling
Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

4. Strategie en Executie

Wat wij doen
Advies over hoe u de strategische waarden en koers van uw organisatie kunt bepalen, en ook de executie hiervan indien u dit wenst.

Wat zijn de resultaten voor u
Initiërend en regie in eigen handen.

Tooling
Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

5. Inrichten bestuursbureaus en sleutelfuncties

Wat wij doen
Advies over hoe een bestuursbureau u kan ondersteunen in uw bestuurlijke proces, en ook de invulling hiervan indien u dit wenst.

Wat zijn de resultaten voor u
Een bestuursbureau dat u ondersteunt bij het besturen en organiseren.

Tooling
Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

6. Onafhankelijke (technische) voorzitters

Wat wij doen
Wij zitten graag uw commissies of projecten voor als (technische) voorzitter.

Wat zijn de resultaten voor u
U heeft een onafhankelijk persoon die het proces en (daar waar nodig ook de inhoud) kan sturen en ook de verschillende belangen in ogenschouw neemt.

Tooling
Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

7. Integraal Managementconcepten

Wat wij doen
Het verbinden van uw organisatie door alle lagen heen, door integraal te gaan sturen en organiseren.

Wat zijn de resultaten voor u
Wij creëren en adviseren een heldere structuur, zodat op een eenvoudige wijze strategie en operatie verbonden worden en ook alle lagen in de organisatie in samenhang bezien worden.

Tooling
Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

8. Transitieplan Pensioenregeling – Pensioenakkoord

Wat wij doen
Wij schetsen voor u de wettelijke kaders, Governance vereisten en verplichte informatieverstrekking van het transitieplan. De rol van woordvoerder tijdens overleg met werknemersorganisaties, ondernemingsraad en fondsbestuurders nemen wij graag op ons.

Wat zijn de resultaten voor u
Inzicht in de effecten op pensioenlasten, pensioenresultaten voor werkgever en werknemer. Per leeftijdscohort wordt in beeld wordt gebracht wat het netto profijt is, als ook het pensioenresultaat inclusief en exclusief compensatie.

Tooling
Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

….Bestuurder, Bestuur en Besturing: deze drie-eenheid begrijpen zit in onze genen…

Op deze zeven kennisdomeinen hebben wij specialisten die zowel op advies- als op interim basis, graag naast u staan. Adviseurs die meer verstaan dan alleen de woorden of cijfers op papier. Wij begrijpen het verhaal dat erbij past en kunnen dit in de juiste context aan u vertellen. Wij houden van ons vak, zonder enige twijfel, echter begrijpen heel goed dat wij u en uw omgeving moeten meenemen in het verhaal, uw verhaal. Wij begrijpen dat uw organisatie in beweging is en hiermee ook uw vraag. Ons advies moet passen bij de fase van ontwikkeling van uw organisatie. Wij begrijpen dit en begrijpen ook wat er nodig is om naar een volgende fase door te groeien.

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.