Gedragsverandering en Gedragseconomie

Vertrouwen – Verbreden – Verdiepen

 

Het meenemen van mensen en het veranderen van gebaande paden is een kernproces om invulling te blijven geven aan de organisatiestrategie. De vraag van de klant van vandaag is niet die van morgen en het is nog maar de vraag wat de vraag van overmorgen is. Veranderingen door interne en externe factoren maken dat de klantvraag altijd in beweging is en dat deze beweging dan ook effect heeft op mensen in de organisatie. Wij helpen u en staan naast u om u met onze kennis en in vertrouwen te adviseren en te ondersteunen. En maken zaken niet onnodig complex, het gaat bij ons altijd om ontstapelen in plaats van stapelen. Zaken daar waar kan te vereenvoudigen en niet te compliceren. Vertel het ons. Wij luisteren naar uw verhaal.

1. Gamification

Wat wij doen
Het inzetten van gamification om inzichten te creëren en te versnellen, zodat u uw doelstellingen op een creatieve manier kunt realiseren.

Wat zijn de resultaten voor u
Meenemen van uw collega’s in de materie, op een wijze dat het gaat leven en dat men oprecht begrijpt wat een verandering zal doen met het werk van vandaag.

Tooling
Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

2. Gedrag- en cultuurveranderprocessen

Wat wij doen

Wij zijn van de ‘school’ dat wij geloven in een aanpak waarbij mensen samen sterk worden en ook samen anders willen gaan werken. Wij geven hier advies over en voeren samen met u, dit soort trajecten uit.

Wat zijn de resultaten voor u

Inzicht in de kracht van uw organisatie en hoe dit ingezet kan worden naar een andere manier van denken en werken.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

3. Management van waarden – beliefs

Wat wij doen

Advies en meedenken over wat de beliefs voor uw organisatie kunnen zijn. Dit kan zijn op het vlak van financiële en niet financiële onderdelen in de organisatie.

Wat zijn de resultaten voor u

Een gedragen set aan beliefs dat als uitgangspunt kan gaan gelden voor de besturingscyclus.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

…Love all, trust a few and do wrong to none…

Op deze drie kennisdomeinen hebben wij specialisten die zowel op advies- als op interim basis, graag naast u staan. Adviseurs die meer verstaan dan alleen de woorden of cijfers op papier. Wij begrijpen het verhaal dat erbij past en kunnen dit in de juiste context aan u vertellen. Wij houden van ons vak, zonder enige twijfel, echter begrijpen heel goed dat wij u en uw omgeving moeten meenemen in het verhaal, uw verhaal. Wij begrijpen dat uw organisatie in beweging is en hiermee ook uw vraag. Ons advies moet passen bij de fase van ontwikkeling van uw organisatie. Wij begrijpen dit en begrijpen ook wat er nodig is om naar een volgende fase door te groeien.

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of chat met ons.

Ga naar de inhoud