Maatschappelijke relevantie

Verbinden – Vertrouwen – Verduidelijken

 

Maatschappelijke relevantie is weliswaar makkelijk opgeschreven en makkelijk uitgesproken, maar complex om te definiëren en te meten. Door onze ervaringen met diverse organisaties zijn wij in staat om naast u te staan en u te ondersteunen bij deze vraag. Onze aanpak hierbij is gebaseerd op uw organisatie en niet een algemeen verhaal. Wij helpen u en staan naast u om u met onze kennis en in vertrouwen te adviseren en te ondersteunen. En wij maken zaken niet onnodig complex, het gaat bij ons altijd om ontstapelen in plaats van stapelen. Zaken daar waar kan te vereenvoudigen en niet te compliceren. Vertel het ons. Wij luisteren naar uw verhaal.

1. Doelmatigheidsvraagstukken

Wat wij doen

Wij adviseren en analyseren of en in welke mate u doelmatigheid heeft toegepast rekening houdend met de geldende (wettelijke) voorschriften.

Wat zijn de resultaten voor u

Inzicht of en zo ja op welke wijze u doelmatig bent geweest en hoe u een lerende organisatie kunt zijn.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

2. Legitimiteitsonderzoeken

Wat wij doen
Wij creëren verbinding tussen uw eigen visie en wat zogenaamde focusgroepen aangeven over uw legitimiteit. Waarom bent u relevant?

Wat zijn de resultaten voor u

Inzicht in wat de factoren zijn voor uw legitimiteit en deze kunnen inzetten voor uw strategie.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

3. Maatschappelijke impactstudies

Wat wij doen

Advies en analyse over wat uw maatschappelijke impact is en of deze ook concreet te meten is.

Wat zijn de resultaten voor u

Inzicht in de impactfactoren van uw organisatie en deze kunnen inzetten voor uw strategie.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

….Maatschappelijke relevantie is een hygiënefactor …

Op deze drie kennisdomeinen hebben wij specialisten die zowel op advies- als op interim basis, graag naast u staan. Adviseurs die meer verstaan dan alleen de woorden of cijfers op papier. Wij begrijpen het verhaal dat erbij past en kunnen dit in de juiste context aan u vertellen. Wij houden van ons vak, zonder enige twijfel, echter begrijpen heel goed dat wij u en uw omgeving moeten meenemen in het verhaal, uw verhaal. Wij begrijpen dat uw organisatie in beweging is en hiermee ook uw vraag. Ons advies moet passen bij de fase van ontwikkeling van uw organisatie. Wij begrijpen dit en begrijpen ook wat er nodig is om naar een volgende fase door te groeien.

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.