Scenario management

Versterken – Vereenvoudigen – Verdiepen

 

Een robuuste en toekomstbestendige strategie is essentieel om kansen en risico’s te kunnen identificeren en als organisatie vroegtijdig en flexibel hierop in kunnen te spelen. Scenario management stelt u in staat om die scenario’s te identificeren die écht effect hebben op uw strategie. Het proces van scenario’s bespreken en intrinsiek begrijpen, is een cruciale stap in het strategische besluitvormingsproces. Wij helpen u en staan naast u om u met onze kennis en in vertrouwen te adviseren en te ondersteunen. En maken zaken niet onnodig complex, het gaat bij ons altijd om ontstapelen in plaats van stapelen. Zaken daar waar kan te vereenvoudigen en niet te compliceren. Vertel het ons. Wij luisteren naar uw verhaal.

1. Eigen Risicobeoordelingen – ERB’s

Wat wij doen
Het structureren van alle bouwstenen die een bijdrage leveren aan uw ERB. Het samen met u bepalen van een zogenaamd basisscenario en de mogelijke scenario’s die een effect kunnen hebben op dit basisscenario.

Wat zijn de resultaten voor u
Heldere structuur en inzicht in wat de impact en gevolgen kunnen zijn bij strategische besluitvormingsprocessen, indien zich scenario’s voordoen.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

2. ALM-studies en Haalbaarheidstoetsen

Wat wij doen
Het doorrekenen van effecten op uw balans bij het wijzigen van het risicoprofiel van uw organisatie.

Wat zijn de resultaten voor u
Een keuze van mogelijkheden waaruit u bestuurlijk een keuze maakt, rekening houdend met uw risico- en rendementsprofiel.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

3. Scenario workshops

Wat wij doen
Het interactief houden van sessies met u en uw collega’s over hoe scenario management u kan bijstaan in een strategisch proces. Hiernaast ook het daadwerkelijk bepalen van een aantal scenario’s en de effecten hiervan op uw strategie.

Wat zijn de resultaten voor u
Inzicht in wat bestuurlijke keuzes betekenen voor uw financiële en niet financiële huishouding. Het gezamenlijk creëren van een taal als het gaat om scenariomanagement.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

…Scenario management als strategisch besluitvormingsinstrument…

Op deze drie kennisdomeinen hebben wij specialisten die zowel op advies- als op interim basis, graag naast u staan. Adviseurs die meer verstaan dan alleen de woorden of cijfers op papier. Wij begrijpen het verhaal dat erbij past en kunnen dit in de juiste context aan u vertellen. Wij houden van ons vak, zonder enige twijfel, echter begrijpen heel goed dat wij u en uw omgeving moeten meenemen in het verhaal, uw verhaal. Wij begrijpen dat uw organisatie in beweging is en hiermee ook uw vraag. Ons advies moet passen bij de fase van ontwikkeling van uw organisatie. Wij begrijpen dit en begrijpen ook wat er nodig is om naar een volgende fase door te groeien.

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of chat met ons.

Ga naar de inhoud