22 – 26 maart

Iedere dag een podcast,
in de middag een aantal E-sessies
en een publicatie over het vak

 

Kennis met liefde voor het vak

Kennis kun je delen, zonder deze kwijt te raken is een van onze overtuigingen. Wij geloven erin dat kennis relevant moet zijn. Als strategische relevantie-adviseurs staan wij dicht bij de klant om ze te helpen bij maatschappelijke relevantie vraagstukken. Wij willen de klant écht kennen en gaan daarom verder dan alleen woorden of getallen op papier. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat tot het einde, ook als het even niet meezit. Wij krijgen energie door het delen van onze kennis, zodat ons antwoord écht een bijdrage gaat leveren aan de doelstelling van de klant. Tijdens de week van liefde voor het vak, wordt u geïnspireerd om complexe zaken dicht bij uw bestuurlijke context te brengen en te implementeren. Een dag lang liefde voor vak, met als kernwoorden: verdiepen, versterken en verbreden in het vak. Dit om relevant te blijven als bestuurder en professional en als organisatie. Boek nu uw plaats!

Bekijk de impressie van onze najaarseditie: Roundtober

Voorjaarseditie

Uw AQ verhogen…

Wij verbinden vanuit onze drive professionals uit verschillende sectoren. Wij werken voor klanten in maatschappelijke en niche sectoren, waarbij wij de taal en eigenaardigheden van de sector begrijpen. Daarbij ligt de kracht van ons antwoord in eenvoud, omdat onze relevantie blijkt uit onze cross sectorale kennis en ervaring. De ene sector is nu eenmaal verder op een bepaald vlak dan de ander. Cross sectoraal van elkaar leren is wat wij stimuleren, door het samenbrengen van evenknieën op een bepaald thema.

Wij geloven erin dat wij, door het delen van kennis, helpen om de Attitude Quotiënt (AQ) te verhogen van bestuurders en andere professionals in organisaties. Deelt u mee om te kunnen vermenigvuldigen?

Drie keer liefde…

Liefde gaat verder dan het alleen goed willen doen. Het gaat over eigenaarschap, energie, samen, partnerschap en delen waar je goed in bent, het gaat over maatschappelijk verantwoord leiden. Wij geloven in liefde voor de klant (1), door als trusted advisor voor en met u te werken. Liefde voor het vak (2), door echt de laatste stand van kennis en innovatie te kennen en daar waar kan te initiëren. Liefde voor jezelf (3), door zelfreflectie te hebben en te begrijpen waar je goed in bent en waarin niet.

Wij staan open voor en in verbinding met onze klanten, beroepenveld en onze eigen collega’s. Het gaat hier om ons leiderschap als kennisintensieve organisatie.

Uw
sprekers

De Partners en professionals van AethiQs delen hun kennis en de laatste inzichten op een thema met u. Bij een aantal thema’s hebben ook onze samenwerkingspartners, externe deskundigen en leden van onze Raad van Advies een leidende rol. Wij laten per thema dé specialist aan het woord om samen met u een enerverende dag te beleven. Wat houdt u bezig én wat zet u op de agenda voor de bestuurlijke cyclus van 2021?

Leonne Jansen

Leonne Jansen

‎Pensioenfondsbestuurder

Rik Albrecht

Rik Albrecht

Beleggingsdeskundige

Alfred Kool

Alfred Kool

Director AethiQs

Agnes Joseph

Agnes Joseph

Deskundige Actuariaat

Frank Verschuren

Frank Verschuren

Partner AethiQs

Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Hoogleraar integriteit

Andrea Middel

Andrea Middel

Financieel planner

Prof. Dr. Sandjai Bhulai

Prof. Dr. Sandjai Bhulai

Hoogleraar Business Analytics, Vrije Universiteit Amsterdam

Kristle Jessurun

Kristle Jessurun

Consultant AethiQs

Steven Verschuren

Steven Verschuren

Partner AethiQs

Jochem Sluis

Jochem Sluis

Partner AethiQs

Aron Jeurninck

Aron Jeurninck

Consultant AethiQs

Danny Kuijper

Danny Kuijper

Externe Datamanager Philips pensioenfonds

Sharita Kuhlmann

Sharita Kuhlmann

Directiesecretaris

Camille Boermeester

Camille Boermeester

Consultant AethiQs

Mark Verschuren

Mark Verschuren

Partner AethiQs

Sep Ransijn

Sep Ransijn

Consultant AethiQs

Theo van Kessel

Theo van Kessel

Deskundige transitiemanagement

Max van den Hoven

Max van den Hoven

Consultant AethiQs

Cameron Assmann

Cameron Assmann

Consultant AethiQs

Albert Smolenaers

Albert Smolenaers

Partner AethiQs

Jürgen Hell

Jürgen Hell

Director bij AethiQs

Marijn Pronk

Marijn Pronk

Fondsadviseur bij Meewind

Arie Boerman

Arie Boerman

Transitiemanager

Mark Smolenaers

Mark Smolenaers

Consultant AethiQs

Vijay Gangadin

Vijay Gangadin

Partner AethiQs

Pascal Wegman

Pascal Wegman

Consultant AethiQs

Wanneer schuift u aan?

In de week van Liefde voor het vak staan we elke dag stil bij belangrijke thema’s van het vak en hoe deze thema’s geïmplementeerd kunnen worden in uw bestuurlijke cyclus. Elke dag starten we met een podcast voor iedereen. Hiervoor hoeft u zich niet voor aan te melden. Deze delen wij via onze social media kanalen. Vanaf de middag organiseren wij maximaal vijf sessies van uur. Elk uur dus een ander thema bezien vanuit de liefde voor het vak. U kunt elk uur deelnemen of gewoon uw ‘uurtje’ kiezen.

22 maart

Datamanagement

kennis 09:00 – 10:00 uur Podcast: Datascience en de zorgsector.
} 10:00 – 17:00 uur Hackathon 1: Hackathon voor de pensioensector, inschrijvingen zijn al gesloten en de teams zijn geformeerd voor het maken van een chatbot als innovatie voor deelnemerscommunicatie.
} 10:00 – 17:00 uur Hackathon 2: Hackathon voor de media en cultuursector, inschrijvingen zijn al gesloten en de teams zijn geformeerd voor het meten van Maatschappelijke Relevantie.
} 13:00 – 14:00 uur E-sessie D1: Datakwaliteit en de lessons learned van Philips Pensioenfonds in samenwerking met AethiQs.
Door Danny Kuijper, IT risk controller Philips Pensioenfonds, en Mark Verschuren partner bij AethiQs.
} 15:00 – 16:00 uur E-sessie D2: Het vergaren van informatie uit tekst(documenten) met behulp van artificial intelligence.
Door Sandjai Bhulai, hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Lid Raad van Advies bij AethiQs, en Mark Verschuren partner bij AethiQs.
kennis 18:00 uur Publicatie over datakwaliteit
Online E-sessies

23 maart

Investment management

kennis 09:00 – 10:00 uur Podcast: Beleggen onder het nieuwe stelsel:
De gevolgen van het nieuwe stelsel op het investment management van pensioenfondsen.
} 10:30 – 12:30 uur E-sessie I1: Verkennen van het mechanisme om rendementen toe te delen. Door Rik Albrecht externe beleggingsdeskundige, en Steven Verschuren, partner bij AethiQs.
} 13:30 – 14:30 uur E-sessie I2: De zin en onzin van scenariosets en een inkijk in next generation zelflerende scenariogenerators. Door Max van den Hoven, consultant bij AethiQs en Steven Verschuren, partner bij AethiQs.
} 15:00 – 16:00 uur E-sessie I3: Scenariomanagement tijdens het transitie FTK.
Door Cameron Assmann, consultant bij AethiQs en Steven Verschuren, partner bij AethiQs.
} 16:30 – 17:30 uur E-sessie I4: Cross sectoraal leren: beleggen als duurzame beleggingsinstelling.
Door Marijn Pronk, fondsadviseur bij Meewind, en Steven Verschuren, partner bij AethiQs.
kennis 18:00 uur Publicatie over beleggingen
Online E-sessies

24 maart

Risicomanagement

kennis 09:00 – 11:00 uur Podcast: Ontwikkelingen in risicogovernance
Podcast: Integriteitsmanagement en data ethics. Door de hoogleraren Sandjai Bhulai, Rob van Eijbergen en Kristle Jessurun, consultant bij AethiQs.
Podcast: Behavioural risk management: risicohouding, risicogedrag en risicoleiderschap. Door Jürgen Hell, director bij AethiQs, Sep Ransijn en Leendert de Rijke, beiden consultant bij AethiQs.
} 12:00 – 13:00 uur E-Sessie R1: Eigenrisicobeoordeling (ERB) voor pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders. Door Vijay Gangadin en Steven Verschuren, beiden partner bij AethiQs.
} 13:30 – 14:30 uur E-Sessie R2: Risicomanagement voor de media- en cultuursector.
Door Vijay Gangadin, partner bij AethiQs, Camille Boermeester en Mark Smolenaers, beiden consultant bij AethiQs.
} 15:00 – 16:00 uur E-Sessie R3: Hoe implementeer je doelmatig operationeel risicomanagement in de financiële sector.
Door Leendert de Rijke, consultant bij AethiQs en Vijay Gangadin, partner bij AethiQs. 
} 16:30 – 17:30 uur E-Sessie R4: Risicomanagement voor de zorgsector.
Door Vijay Gangadin en Jochem Sluis, beiden partner bij AethiQs.
kennis 18:00 uur Publicatie E-book: De antipathieën en sympathieën van het vak integraal risicomanagement, signed by AethiQs culture!
Online E-sessies

25 maart

Actuarieel management

kennis 09:00 – 11:00 uur

Podcast: Pensioenakkoord: Is keuzebegeleiding een gamechanger?

Podcast: Pensioenakkoord: waarom is het transitieplan vanuit de medezeggenschap zo belangrijk?

Podcast: Pensioenakkoord: panacee of chronisch hoofdpijndossier!?

} 11:00 – 12:30 uur E-sessie A1: Pensioenakkoord: waarom is het transitieplan vanuit de medezeggenschap zo belangrijk?
Medezeggenschap speelt een belangrijke rol in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De effecten van de overstap moeten door de werkgever respectievelijk sociale partners in kaart worden gebracht via het transitieplan. Daar waar het transitieplan wordt opgesteld door de werkgever heeft de OR instemmingsrecht. Hoe zal het een en ander in de praktijk worden geconcretiseerd?
Door Leonne Jansen, pensioenfondsbestuurder, Pascal Wegman, consultant bij AethiQs en Frank Verschuren, partner bij AethiQs.
} 13:00 – 15:00 uur E-Sessie A2: Pensioenakkoord: Is keuzebegeleiding een gamechanger?
Een nieuwe open norm keuzebegeleiding wordt geïntroduceerd als onderdeel van het pensioenakkoord. Deze nieuwe open norm keuzebegeleiding ligt ergens tussen informeren en adviseren. Wij voorzien een geheel nieuwe markt waarbij een herschikking van het pensioenlandschap zowel voor de pensioenfondsen, de uitvoerders en haar adviseurs zal plaatsvinden!
Door Andrea Middel, financieelplanner, Alfred Kool, director bij AethiQs, en Frank Verschuren, partner bij AethiQs.
} 15:30 – 17:30 uur E-sessie A3: Pensioenakkoord: panacee of chronisch hoofdpijndossier!?
Met het Pensioenakkoord wordt pensioen eenvoudiger, transparanter en beter uitlegbaar. Althans dat is ons beloofd! Maar tegen de achtergrond van alle (constructieve) discussies in het publieke domein neemt het aantal dilemma’s eerder toe dan af! Laten we de belangrijkste dilemma’s eens op een rijtje zetten!
Door Agnes Joseph, deskundige actuariaat en Frank Verschuren partner bij AethiQs.
kennis 18:00 uur Publicatie over het pensioenakkoord
Online E-sessies

26 maart

Transitiemanagement

kennis 09:00 – 10:00 uur

Podcast: Wat zijn de succesfactoren voor een succesvolle transitie in de gezondheidszorg?

} 13:00 – 14:00 uur E-sessie T1: Een pragmatische aanpak voor de transitie van kleinere fondsen naar de nieuwe werkelijkheid. Wat moet een bestuurder vooral niet doen? In deze sessie gaan wij in op de lessen die we in de praktijk geleerd hebben bij het begeleiden van tientallen transities bij pensioenfondsen en hoe we deze lessen kunnen toepassen bij de aanstaande ultieme transitie en de voorbereiding hierop. Pragmatiek hebben wij hierbij hoog in het vaandel en daarbij zullen wij bijzondere aandacht besteden aan de mogelijke valkuilen en wat je als bestuurder absoluut niet moet doen.
Door Arie Boerman, zelfstandig samenwerkende transitiemanager en Albert Smolenaers, Partner AethiQs
} 15:00 – 16:00 uur

E-Sessie T2: Uitvoerders en het nieuwe pensioenstelsel: gaan een ‘open-hartoperatie’ en innovatie wel samen?
De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel heeft niet alleen impact op pensioenfondsen en verzekeraars maar ook op pensioenuitvoeringsorganisaties. Voor welke uitdagingen staan zij? Wat gaat dit doen met de kosten per deelnemer? En welke rol speelt innovatie hierin?
Door Theo van Kessel, Managing Director New Business Development & Alliances APG , en Albert Smolenaers, Partner AethiQs

} 16:30 – 17:30 uur

E-sessie T3: Transitiemanagement voor de zorgsector. Wat is het succes voor een succesvolle transitie voor zorginstellingen?
Hoewel inhoudelijk verschillende sectoren zijn wij er van overtuigd dat de zorginstellingen wijze lessen kunnen leren van de vele transities die binnen de pensioensector hebben plaatsgevonden en (gaan) plaatsvinden. Graag delen wij de overeenkomsten en verschillen tussen beide sectoren en concrete handvatten voor transities binnen de zorgsector.
Door Albert Smolenaers en Jochem Sluis, beiden Partner AethiQs.

kennis 18:00 uur Publicatie over onze visie op transitiemanagement
Online E-sessies

Boek uw plaats

Er zijn maximaal 10 plaatsen per sessie.
Daarna 2 reserveplaatsen. Vol is vol.

  Kies uw sessie

  22 maart
  Datamanagement

  23 maart
  Investment
  management

  24 maart
  Risicomanagement

  25 maart
  Actuarieel
  management

  26 maart
  Transitiemanagement