1 – 31 oktober

12 ronde tafelsessies

De kennis van Roundtober

Kennis kun je delen, zonder deze kwijt te raken is een van onze overtuigingen. Wij geloven erin dat kennis relevant moet zijn. Als strategische relevantie-adviseurs staan wij dicht bij de klant om ze te helpen bij maatschappelijke relevantie vraagstukken. Wij willen de klant écht kennen en gaan daarom verder dan alleen woorden of getallen op papier. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat tot het einde, ook als het even niet meezit. Wij krijgen energie door het delen van onze kennis, zodat ons antwoord écht een bijdrage gaat leveren aan de doelstelling van de klant. Tijdens deze 12 ronde tafelsessies, wordt u geïnspireerd om complexe zaken dicht bij uw bestuurlijke context te brengen en te implementeren. Om relevant te blijven als bestuurder en professional en als organisatie. Boek nu uw plaats!

Wilt u onze artikelen en blogs lezen in onze kennisbibliotheek?

Uw AQ verhogen…

Wij verbinden vanuit onze drive professionals uit verschillende sectoren. Wij werken voor klanten in maatschappelijke en niche sectoren, waarbij wij de taal en eigenaardigheden van de sector begrijpen. Daarbij ligt de kracht van ons antwoord in eenvoud, omdat onze relevantie blijkt uit onze cross sectorale kennis en ervaring. De ene sector is nu eenmaal verder op een bepaald vlak dan de ander. Cross sectoraal van elkaar leren is wat wij stimuleren, door het samenbrengen van evenknieën op een bepaald thema.

Wij geloven erin dat wij, door het delen van kennis, helpen om de Attitude Quotiënt (AQ) te verhogen van bestuurders en andere professionals in organisaties. Deelt u mee om te kunnen vermenigvuldigen?

Drie keer liefde…

Liefde gaat verder dan het alleen goed willen doen. Het gaat over eigenaarschap, energie, samen, partnerschap en delen waar je goed in bent, het gaat over maatschappelijk verantwoord leiden. Wij geloven in liefde voor de klant (1), door als trusted advisor voor en met u te werken. Liefde voor het vak (2), door echt de laatste stand van kennis en innovatie te kennen en daar waar kan te initiëren. Liefde voor jezelf (3), door zelfreflectie te hebben en te begrijpen waar je goed in bent en waarin niet.

Wij staan open voor en in verbinding met onze klanten, beroepenveld en onze eigen collega’s. Het gaat hier om ons leiderschap als kennisintensieve organisatie.

Uw
sprekers

De Partners en professionals van AethiQs delen hun kennis en de laatste inzichten op een thema met u. Bij een aantal thema’s hebben ook onze samenwerkingspartners, externe deskundigen en leden van onze Raad van Advies een leidende rol. Wij laten per thema dé specialist aan het woord om samen met u een enerverende middag te beleven. Wat houdt u bezig én wat zet u op de agenda voor de bestuurlijke cyclus van 2021?
Woon deze sessie(s) bij en verhoog uw relevantie.

Sandjai Bhulai

Sandjai Bhulai

Hoogleraar Business Analytics, Vrije Universiteit Amsterdam

Egge van der Poel

Egge van der Poel

Executive professor TIAS, Academic Director JADS

Adri van der Wurff

Adri van der Wurff

Bestuurder en toezichthouder ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ed de Myttenaere

Ed de Myttenaere

CIO bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Hoogleraar integriteit

Albert Smolenaers

Albert Smolenaers

⠀ Partner AethiQs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Aron Jeurninck

Aron Jeurninck

Management Consultant AethiQs

Frank Verschuren

Frank Verschuren

⠀ Partner AethiQs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ivo Franssen

Ivo Franssen

⠀ Partner AethiQs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Loubna Haddad

Loubna Haddad

Management Consultant AethiQs

Tom Bakker

Tom Bakker

Director AethiQs

Jochem Sluis

Jochem Sluis

⠀ Partner AethiQs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Mark Verschuren

Mark Verschuren

⠀ Partner AethiQs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Vijay Gangadin

Vijay Gangadin

Partner AethiQs

Jürgen Hell

Jürgen Hell

Director bij AethiQs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Sharita Kuhlmann

Sharita Kuhlmann

⠀ Directiesecretaris ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Kristle Jessurun

Kristle Jessurun

Management Consultant AethiQs

Steven Verschuren

Steven Verschuren

Partner AethiQs

Wanneer schuift u aan?

De gekozen thema’s hebben te maken met vraagstukken op het vlak van bestuurlijke relevantie, beheerste- en integere bedrijfsvoering, pensioenakkoord en andere maatschappelijke thema’s. U kunt een keus maken en maximaal vier sessies bijwonen. Mede gezien de covid-19 tijd laten wij maximaal 10 personen toe per sessie.
Zie ons covid-19 beleid en procedure.

01 oktober

}

14:00 - 17:00

Amsterdam

Sprekers

Pensioenfondsen

Doelgroep

ERB in de praktijk

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Live streaming sessies

Steven Verschuren (Partner bij AethiQs)
Vijay Gangadin (Partner bij AethiQs)

Binnen en buiten de pensioensector is de wereld volop in beweging.
Ook richting de toekomst lijken grootschalige veranderingen ‘het nieuwe normaal’ te zijn. Hoe zorgt u dat u relevant blijft in deze nieuwe werkelijkheid en hoe kunt u de Eigen Risicobeoordeling (ERB) hierbij inzetten? In deze ronde tafel nemen wij u mee in de ERB door middel van 7 stappen. Wij gaan per stap in op de inhoud én het proces en bespreken met u praktische voorbeelden en handvatten voor het uitvoeren van uw ERB.
Bestuurders en sleutelfunctiehouders

08 oktober

}

14:00 - 17:00

Amsterdam

Sprekers

Pensioenfondsen

Doelgroep

Zin en onzin van ALM in de nieuwe wereld

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Live streaming sessies

Steven Verschuren (Partner bij AethiQs)

De ALM is sinds jaar en dag een herkenbaar instrument.
De ALM is sinds jaar en dag een herkenbaar instrument binnen de pensioensector voor de afweging van kansen en risico’s binnen het financiële domein. De wereld verandert echter in hoog tempo. De Eigen Risicobeoordeling (ERB) heeft haar intrede gedaan bij pensioenfondsen. Bovendien staat de sector aan de vooravond van een nieuw pensioenstelsel, wat zorgt voor nieuwe dilemma’s binnen het financieel management van fondsen en voor een verandering in perspectief van het collectief naar het individu. Hoe past uw ALM-proces binnen deze nieuwe werkelijkheid? En hoe zorgt u ervoor dat u ook onder het nieuwe stelsel uw ALM-keuzes aan de deelnemer kunt uitleggen en verantwoorden? In deze ronde tafel bediscussiëren wij graag met u de zin én de onzin van ALM onder het nieuwe pensioenstelsel en in relatie tot de ERB.
Bestuurders en sleutelfunctiehouders

09 oktober

}

14:00 - 17:00

Amsterdam

Sprekers

Gezondheidszorg

Doelgroep

Datamanagement in de Gezondheidszorg

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Live streaming sessies

Dr. Egge van der Poel (Executive professor TIAS, Academic Director JADS en Clinical Data Scientist Erasmus MC) treedt op als uw dagvoorzitter.
Jochem Sluis (Partner bij AethiQs)
Mark Verschuren (Partner bij AethiQs)

Toenemende digitalisering en betere toegankelijkheid van data.
Toenemende digitalisering en betere toegankelijkheid van data maken dat data een steeds centralere positie inneemt in de bestuurlijke cycli. Onder leiding van dagvoorzitter Egge van der Poel zullen wij stilstaan bij een aantal essentiële vragen die dit meebrengt:
• Wat verstaat u onder het concept data? Welke data is relevant? En hoe creëert u meerwaarde voor strategische besluitvorming?
• Hoe richt u het datamanagementproces adequaat in?
• Welke kennis en kunde moet u borgen in uw organisatie?
• Wat is het belang van het (regionaal) delen van data?

Datamanagement Professionals

12 oktober

}

14:00 - 17:00

Amsterdam

Sprekers

Cross-sectoraal

Doelgroep

IT risicomanagement: wat kunnen pensioenfondsen leren van verzekeraars en ziekenhuizen?

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Live streaming sessies

Vijay Gangadin (Partner bij AethiQs)
Tom Bakker RI RE CISM CISA (Director bij AethiQs)
Ed de Myttenaere BEng CISA CRISC MBA RI (Chief Information Officer bij Noordwest Ziekenhuisgroep)

U heeft een IT beleid, u heeft een ISAE, u heeft een SLA
U heeft een IT beleid, u heeft een ISAE, u heeft een SLA met uw uitvoerders….en toch heeft u vragen over hoe u het IT risicomanagement dichter bij het bestuur kunt brengen, zodat het ook een plaats krijgt in de bestuurlijke cyclus. Tijdens deze ronde tafel zullen wij stilstaan bij hoe u dit pragmatisch kunt doen en geven wij een handreiking mee voor de praktijk, waarbij er een samenhang is met data, IT en privacy. Drie vliegen in één klap door 1 ronde tafelsessie.

Sprekers:
• Vijay Gangadin (Partner bij AethiQs)
• Tom Bakker RI RE CISM CISA is als IT-auditor verbonden aan AethiQs op het gebied van Cyber-/Information Security Privacy en Business Continuity- en Crisismanagement. Tom is tevens bestuurslid van het Platform voor InformatieBeveiliging (PvIB) en redacteur van het IB- magazine van PvIB. Daarnaast is hij ook actief bij ISACA en lid van de beroepsvereniging van auditors NOREA.

Bestuurders en sleutelfunctiehouders

13 oktober

}

14:00 - 17:00

Amsterdam

Sprekers

Cross-sectoraal

Doelgroep

Compliance bereidheid

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Live streaming sessies

Prof. Dr. Rob van Eijbergen (Hoogleraar integriteit)
Kristle Jessurun (Management consultant bij AethiQs)
Loubna Haddad (Management consultant bij AethiQs)
Vijay Gangadin (Partner bij AethiQs)

Er is op dit moment een verschil tussen de compliance functie
Er is op dit moment een verschil tussen de compliance functie bij verzekeraars (verplichte sleutelfunctie) en pensioenfondsen (nog geen verplichte sleutelfunctie volgens IORP II). Past de compliance bereidheid bij de rol van de compliance officer binnen de organisatie? Wat zijn de voor- en nadelen van een compliance functie die meer doet dan alleen toezien op de gedragscode? Tijdens deze ronde tafel geven wij een handreiking hoe u de compliance rol kunt inbedden in de bestuurlijke cyclus en een plaats geeft tussen de sleutelfunctiehouders van risicobeheer, actuariaat en audit.
Bestuurders en sleutelfunctiehouders

14 oktober

}

14:00 - 17:00

Amsterdam

Sprekers

Pensioenfondsen

Doelgroep

Leidt het Pensioenakkoord tot een actuariële en bestuurlijke reset?

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Live streaming sessies

Frank Verschuren (Partner bij AethiQs)
Dr. Adri van der Wurff AA (Externe Pensioendeskundige)

Samen met Adri van der Wurff staan we vanuit een positief kritische
Samen met Adri van der Wurff staan we vanuit een positief kritische houding stil bij het pensioenakkoord. Wat betekent de uitspraak: bijna iedereen gaat er in de meeste situaties op vooruit? En heeft het akkoord ook consequenties aan de bestuurstafel?
Bestuurders en sleutelfunctiehouders

15 oktober

}

14:00 - 17:00

Amsterdam

Sprekers

Cross-sectoraal

Doelgroep

Zin en onzin van Three lines of Defence?!

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Live streaming sessies

Ivo Franssen (Partner bij AethiQs)
Vijay Gangadin (Partner bij AethiQs)

Waarom spreken we vaak over de Three Lines...
Waarom spreken we vaak over de Three Lines of Defence of Three Lines Model en is dit wel een effectieve manier van risk governance in deze tijd? Wat is de visie van de toezichthouder op risk governance? Wij nemen u mee waarom we praten over deze vorm en nog belangrijker, wij geven u onze visie op relevantie van deze manier van organiseren op een wijze die past bij uw strategie en cultuur.
Bestuurders en sleutelfunctiehouders

26 oktober

}

14:00 - 17:00

Amsterdam

Sprekers

Cross-sectoraal

Doelgroep

Risicomanagement voor bestuurssecretarissen en bestuursadviseurs

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Live streaming sessies

Vijay Gangadin (Partner bij AethiQs)
Sharita Kuhlmann (Bestuurssecretaris AethiQs)

Risicomanagement is in veel sectoren een thema...
Risicomanagement is in veel sectoren een thema dat aan de bestuurstafel besproken wordt. De rol van de bestuurssecretaris in het proces kan dan cruciaal zijn. In deze ronde tafel nemen wij u mee in hoe risicomanagement in de praktijk gebracht kan worden en wat uw rol hierbij zou kunnen zijn en hoe u staat in verhouding tot de risicomanager.
Bestuurssecretarissen en bestuursadviseurs

27 oktober

}

14:00 - 17:00

Amsterdam

Sprekers

Cross-sectoraal

Doelgroep

InsurTech: het begint met een visie op data

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Live streaming sessies

Ivo Franssen (Partner bij AethiQs)
Mark Verschuren (Partner bij AethiQs)

Data: ze zijn overal in onze maatschappij. Vrijwel iedere sector...
Data: ze zijn overal in onze maatschappij. Vrijwel iedere sector verzamelt ze, zeker de verzekeringssector. De term data gaat al sinds de 17e eeuw mee. Wat wel nieuw is, is dat meer dan ooit tevoren data en innovatieve technologieën worden ingezet om besluitvorming te optimaliseren. Binnen de verzekeringssector wordt het gebruik van nieuwe disruptieve technologieën ook wel aangeduid als InsurTech of FinTech in de breedte voor de sector. Veel van deze nieuwe technologieën kunnen pas echt leiden tot procesoptimalisatie als data op de juiste manier in het proces worden ingezet.

Ongeacht of data en nieuwe technologieën worden toegepast door een bestaande verzekeraar of door een nieuwe disruptieve toetreder, is het ontwikkelen van een visie op het managen van data essentieel. Belangrijke vraag hierbij is: doen we dat op de juiste manier? Want begrijpen we het concept/de term data en de nieuwe technologieën wel goed? In deze ronde tafel nemen we u mee in de wereld van InsurTech en Datamanagement en gezamenlijk oriënteren wij ons op hoe nieuwe technieken kunnen worden toegepast om besluitvorming te verbeteren, processen te optimaliseren en kosten te beheersen.

Onderwerpen:
• De Maatschappelijke trend van digitalisering en het toenemend aantal data-oplossingen.
• Concrete praktijkvoorbeelden van slimme toepassingen binnen de verzekeringssector.
• Data als een concept en vakgebied?
• Hoe stelt u uw eigen visie op data en datamanagement vast?
• Discussie statements in relatie tot het succesvol inrichten van datamanagement

Bestuurders en sleutelfunctiehouders

28 oktober

}

14:00 - 17:00

Amsterdam

Sprekers

Pensioenfondsen

Doelgroep

De ultieme transitie: van huidig naar nieuw pensioenstelsel!

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Live streaming sessies

Albert Smolenaers (Partner bij AethiQs)
Frank Verschuren (Partner bij AethiQs)

Hoewel de totstandkoming van het nieuwe pensioencontract...
Hoewel de totstandkoming van het nieuwe pensioencontract de nodige jaren heeft gekost, is de pensioensector reeds vele jaren in transitie. Het aantal pensioenfondsen neemt met rasse schreden af, de wet- en regelgeving neemt – ook vanuit Europa – alsmaar toe, uitvoeringsorganisaties verdwijnen of gaan samen, pensioenfondsen wisselen van uitvoeringsorganisatie, de opkomst van DC-regelingen en ga zo maar door. Er is inmiddels dus al heel veel ervaring opgedaan met veranderingen en transities. Wat zijn de relevante lessen die we hieruit kunnen trekken voor de aanstaande ultieme transitie naar het nieuwe pensioenstelsel?

Tijdens deze ronde tafel gaan wij graag de dialoog met u aan over de wederzijdse ervaringen om zo te komen tot enkele relevante handvatten voor de komende cruciale periode.

Bestuurders en sleutelfunctiehouders

29 oktober

}

14:00 - 17:00

Amsterdam

Sprekers

Pensioenfondsen

Doelgroep

Datamanagement voor de pensioensector

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Live streaming sessies

Prof. dr. Sandjai Bhulai (Hoogleraar Business Analytics, Vrije Universiteit Amsterdam en Raad van Advies bij AethiQs)
Mark Verschuren (Partner bij AethiQs)
Aron Jeurninck (Management consultant bij AethiQs)

De toenemende digitalisering en betere toegankelijkheid van data...
De toenemende digitalisering en betere toegankelijkheid van data zorgen voor een groeiend aantal slimme data toepassingen in de maatschappij, waaronder ook in de pensioensector. Ook neemt data een steeds centralere rol in de bestuurlijke cycli van pensioenfondsen.

Beide ontwikkelingen hebben een grote impact op de inrichting van uw datamanagement. Om u te helpen uw datamanagement hier optimaal op in te richten, nemen wij u in deze ronde tafel daarom graag mee in de volgende onderwerpen:
• De Maatschappelijke trend van digitalisering en het toenemend aantal data-oplossingen.
• Concrete praktijkvoorbeelden van slimme datatoepassingen voor de pensioensector.
• Wat is het concept data voor de pensioensector eigenlijk?
• Hoe stelt u uw eigen visie op data en datamanagement vast?
• Hoe kunt u uw datamanagement succesvol inrichten?

Kortom: Een informatieve en interactieve middag met collega-bestuurders en experts uit de sector.

Bestuurders en sleutelfunctiehouders

29 oktober

}

16:30 - 19:00

Rotterdam

Sprekers

Cross-sectoraal

Doelgroep

Leiderschap voor Maatschappelijk Relevante organisaties en haar bestuurders

Wij ontvangen u graag om 14:00. Start om 14:30, einde 17:00 gevolgd door borrel.

Theater Zuidplein – Gooilandsingel 95, 3083 DP Rotterdam

Jürgen Hell (Organisatiepsycholoog en Director bij AethiQs)
Vijay Gangadin (Partner bij AethiQs)
Jochem Sluis (Partner bij AethiQs)

Onder aanvoering van Jürgen Hell zullen wij cross sectoraal stilstaan...

Onder aanvoering van Jürgen Hell zullen wij cross sectoraal stilstaan bij de vraag: welk leiderschap is nodig voor maatschappelijk relevante organisaties in deze tijden? Dit is een ronde tafel die alleen op uitnodiging is. U kunt zich niet aanmelden.

Bestuurders en sleutelfunctiehouders

Boek uw plaats nu

Er zijn maximaal 10 plaatsen per sessie.
Daarna 2 reserveplaatsen. Vol is vol.

    Kies uw Roundtober sessie
    Ga naar de inhoud