Pensioensector

Vertrouwen in het eigen vermogen

De maatschappelijke relevantie van het pensioenstelsel heeft te maken met een nationale en internationale stresstest. Het aantal veranderingen volgt elkaar snel op, waarbij vraagstukken als stabiliteit, legitimiteit, integriteit, betaalbaarheid en innovatie belangrijke begrippen zijn. Vraagstukken over solidariteit versus individualiteit, Nederlandse wetgeving versus Europese wetgeving en verdere professionalisering van het besturen van pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties, vermogensbeheerders, werkgevers, inspraak- en medezeggenschapsorganen.

Al deze organisaties hebben één ding gemeen. Verandervermogen laten zien om een belangrijk fundament van de Nederlandse maatschappij relevant te houden. Als organisaties die een groot vermogen beheren voor als hun deelnemers dat straks nodig hebben of als organisaties die in de uitbestedingsketen een cruciale rol innemen in het beheer en administratie en klantcontact.

Wij begrijpen de vraagstukken die fondsen, algemeen pensioenfondsen, uitvoerders en verzekeraars hebben. Of ze nu een ondernemingsfonds zijn of een bedrijfstakpensioenfonds of een beroepspensioenfonds. Dit geldt ook voor de pensioenuitvoerders, pensioenverzekeraars en vermogensbeheerders, als ook voor werkgevers, inspraak- en medezeggenschapsorganen. Al deze actoren rondom het pensioen van vele miljoenen Nederlanders vormen een belangrijk geheel om een relevant stelsel te houden.

De thema’s van deze organisaties staan centraal in onze visie en onze antwoorden naar de pensioensector in de breedte en diepte. In onze visie zijn de volgende vier begrippen essentieel: relevantie, legitimiteit, identiteit en authenticiteit, voor de toekomstige organisaties. Wij geven adviezen en leveren interim diensten met een stevig accent op advies.

De legitimiteit van uw sector wordt getest door intensivering van regulering, waardoor onder andere bestaande organisaties hun (financiële) vermogen moeten versterken, nieuwe niet traditionele financiële instellingen de markt betreden als ICT organisaties, beheerste- en integere bedrijfsvoering tezamen met digitalisering echt een stap volwassener moeten worden. Huidige herkenbare structuren en platformen zullen plaats maken voor nieuwe functies en samenwerkingsverbanden, binnen én buiten de organisatie. Al deze veranderingen geven veel kansen voor de sector en de professionals in deze sector.

…Een groot financieel vermogen en het menselijk vermogen om maatschappelijk relevant te blijven…

Wij luisteren graag naar uw verhaal over uw transitie en helpen u bij het verstevigen, verbeteren en verankeren van uw huidige bedrijfsvoering, passend bij uw strategie. Uw transitie beweegt ons ook om relevant te blijven, om een antwoord te kunnen blijven geven op deze veranderende klantvraag. Relevantie is hiermee niet ééndimensionaal. Wij geloven in de kracht van luisteren naar de échte vraag van u en zijn nieuwsgierig om te begrijpen wat die échte vraag is. In onze visie creëren wij waarde, zodat onze hulp uiteindelijk niet meer nodig is. Wij zijn AethiQs, vertel het ons én wij luisteren naar uw verhaal!

Uw vraagstukken waar wij door geïnspireerd worden >

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.

Ga naar de inhoud