20 – 24 maart

Iedere dag een podcast,
in de middag een aantal E-sessies
en een publicatie over het vak

 

Kennis met liefde voor het vak

Kennis kun je delen, zonder deze kwijt te raken is een van onze overtuigingen. Wij geloven erin dat kennis relevant moet zijn. Als strategische relevantie-adviseurs staan wij dicht bij de klant om ze te helpen bij maatschappelijke relevantie vraagstukken. Wij willen de klant écht kennen en gaan daarom verder dan alleen woorden of getallen op papier. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat tot het einde, ook als het even niet meezit. Wij krijgen energie door het delen van onze kennis, zodat ons antwoord écht een bijdrage gaat leveren aan de doelstelling van de klant. Tijdens de week van liefde voor het vak, wordt u geïnspireerd om complexe zaken dicht bij uw bestuurlijke context te brengen en te implementeren. Een dag lang liefde voor vak, met als kernwoorden: verdiepen, versterken en verbreden in het vak. Dit om relevant te blijven als bestuurder en professional en als organisatie. Boek nu uw plaats!
Voorjaarseditie

Bekijk de impressie van de Week van de Liefde 2021

Bekijk de impressie van de Week van de Liefde 2022

Uw AQ verhogen…

Wij verbinden vanuit onze drive professionals uit verschillende sectoren. Wij werken voor klanten in maatschappelijke en niche sectoren, waarbij wij de taal en eigenaardigheden van de sector begrijpen. Daarbij ligt de kracht van ons antwoord in eenvoud, omdat onze relevantie blijkt uit onze cross sectorale kennis en ervaring. De ene sector is nu eenmaal verder op een bepaald vlak dan de ander. Cross sectoraal van elkaar leren is wat wij stimuleren, door het samenbrengen van evenknieën op een bepaald thema.

Wij geloven erin dat wij, door het delen van kennis, helpen om de Attitude Quotiënt (AQ) te verhogen van bestuurders en andere professionals in organisaties. Deelt u mee om te kunnen vermenigvuldigen?

Drie keer liefde…

Liefde gaat verder dan het alleen goed willen doen. Het gaat over eigenaarschap, energie, samen, partnerschap en delen waar je goed in bent, het gaat over maatschappelijk verantwoord leiden. Wij geloven in liefde voor de klant (1), door als trusted advisor voor en met u te werken. Liefde voor het vak (2), door echt de laatste stand van kennis en innovatie te kennen en daar waar kan te initiëren. Liefde voor jezelf (3), door zelfreflectie te hebben en te begrijpen waar je goed in bent en waarin niet.

Wij staan open voor en in verbinding met onze klanten, beroepenveld en onze eigen collega’s. Het gaat hier om ons leiderschap als kennisintensieve organisatie.

Uw
sprekers
De Partners en professionals van AethiQs delen hun kennis en de laatste inzichten op een thema met u. Bij een aantal thema’s hebben ook onze samenwerkingspartners, externe deskundigen en leden van onze Raad van Advies een leidende rol. Wij laten per thema dé specialist aan het woord om samen met u een enerverende dag te beleven. Wat houdt u bezig én wat zet u op de agenda voor de bestuurlijke cyclus van 2023?
Alfred Kool MCC

Alfred Kool MCC

Specialist communicatiestrategie

Otto Hulst

Otto Hulst

Otto Hulst Pensioenfederatie

Dick Slob

Dick Slob

Pensioenfonds bestuurder

Sheetal Nicolaas

Sheetal Nicolaas

Relevantieadviseur AethiQs

Egge van der Poel

Egge van der Poel

Executive professor TIAS

Camille Boermeester

Camille Boermeester

Relevantieadviseur AethiQs

Rob Verheul

Rob Verheul

Director Achmea Investment Management

Shaiesta Gangadin

Shaiesta Gangadin

Relevantieadviseur AethiQs

Jochem Sluis

Jochem Sluis

Partner AethiQs

Aron Jeurninck

Aron Jeurninck

Relevantieadviseur AethiQs

Luc Stultiens

Luc Stultiens

Partner AethiQs

Stef Heijkers

Stef Heijkers

Relevantieadviseur AethiQs

Albert Smolenaers

Albert Smolenaers

Partner AethiQs

Vijay Gangadin

Vijay Gangadin

Partner AethiQs

Steven Verschuren

Steven Verschuren

Director AethiQs

Mark Verschuren

Mark Verschuren

Partner AethiQs

Frank Verschuren

Frank Verschuren

Partner AethiQs

Leendert de Rijke

Leendert de Rijke

Relevantieadviseur AethiQs

Max van den Hoven

Max van den Hoven

Relevantieadviseur AethiQs

Luuk Smolenaers

Luuk Smolenaers

Relevantieadviseur AethiQs

Roos Verhoeven

Roos Verhoeven

Relevantieadviseur AethiQs

Wanneer schuift u aan?

In de week van Liefde voor het vak staan we elke dag stil bij belangrijke thema’s van het vak en hoe deze thema’s geïmplementeerd kunnen worden in uw bestuurlijke cyclus. Elke dag starten we met een podcast voor iedereen. Hiervoor hoeft u zich niet voor aan te melden. Deze delen wij via onze social media kanalen. Vanaf de middag organiseren wij maximaal vijf sessies van uur. Elk uur dus een ander thema bezien vanuit de liefde voor het vak. U kunt elk uur deelnemen of gewoon uw ‘uurtje’ kiezen.

20 maart

Sector

DataScience

} 10:00 – 11:30 uur Pensioenfondsen

E-sessie D1: Wanneer rijdt uw Datakwaliteit door rood?
De pensioenfederatie heeft het normenkader datakwaliteit in het kader van WTP gepresenteerd. In deze sessie kijken we samen naar welke concrete normen u moet stellen om uw datakwaliteit te waarborgen naar invaren toe. 

Door Otto Hulst, beleidsadviseur Pensioenfederatie, Aron Jeurninck en Stef Heijkers, beiden relevantieadviseur en Mark Verschuren, partner bij AethiQs. 

} 15:00 – 16:30 uur Pensioenfondsen

E-sessie D2: Pensioencommunicatie: van Nintento NES naar Playstation 5.
Deze sessie richt zich op de inzet van data en kunstmatige intelligentie om de pensioencommunicatie te verbeteren en beter toe te spitsen op specifieke doelgroepen. Zodat jullie met deze inzet jullie communicatieplannen data-gedreven vorm kunnen geven en de uitvoering van de communicatie met betrekking tot de pensioenregeling kunnen optimaliseren.

Door Alfred Kool, lid RvA, Roos Verhoeven, relevantieadviseur en Mark Verschuren, partner bij AethiQs.

Online E-sessies  

21 maart

Sector

Vermogensbeheeradvies

kennis 09:00 – 10:00 uur Pensioenfondsen Podcast: Het RPO als onderdeel van het nieuwe beleggingsproces.
} 09:00 – 10:30 uur Pensioenfondsen

E-sessie V1: Zelf regie houden op de berekeningen voor de nieuwe regeling onder de WTP.
Voor pensioenfondsen en bestuursbureaus staat de komende tijd in het teken van keuzes voor de nieuwe regeling. Hoe zorgt u er als bestuursbureau en bestuurder voor dat u zelf regie houdt op dit proces, waarbij complexe ALM-berekeningen een bepalende input vormen? In deze sessie gaan wij met u in op deze vraag en geven wij een praktijkvoorbeeld waarin tooling uw regierol kan faciliteren.

Door Marcel Roberts, CIO van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten en Steven Verschuren, director bij AethiQs.

} 12:00 – 13:30 uur Vermogensbeheer

E-sessie V2: Nieuwe uitdagingen binnen de Operations van het Vermogensbeheer domein?
Hoe zorg je ervoor dat je verantwoording van beleggingen, wet- en regelgeving, integratie ESG factoren in beleggingsbeleid, kunt absorberen in je (operations) organisatie? Welke keuzes maak je hierin? Hoe doe je dat? En ook: Hoe ontwikkel je de medewerkers? Hoe hou je ze?

Door Rob Verheul, Directeur Operations en Transformatie, Achmea Investment Management en Luc Stultiens, partner bij AethiQs.

} 15:00 – 16:30 uur Vermogensbeheer

E-sessie V3: RPO gedaan, en nu? Vertalen van het RPO naar beleggingsbeleid.
Het risicopreferentieonderzoek (RPO) is inmiddels door diverse fondsen doorlopen. De vervolgstap is om met de uitkomsten van het RPO het beleggingsbeleid te bepalen. Maar hoe werkt dat eigenlijk en welke mogelijkheden zijn er? In deze sessie gaan wij hier met u op in.

Door Steven Verschuren, director bij AethiQs.

kennis 18:00 uur Artikel
Online E-sessies  

22 maart

Sector

Risk & Compliance en Strategie en IVMR

} 09:00 – 10:30 uur Cross sectoraal

E-Sessie R1: Risico-rendementscultuur: ongrijpbaar of toch niet?
Het hebben van een risicocultuur is een essentiele bouwsteen voor organisaties. En wat zijn de stappen die genomen moeten worden om een risicocultuur te kunnen implementeren? Of is dit een onhaalbare taak, omdat het een begrip is dat niet tastbaar is…? In deze sessie krijgt u concrete handvaten van ons.

Door Leendert de Rijke, Shaiesta Gangadin en Sep Ransijn, relevantieadviseurs bij AethiQs.

} 12:00 – 13:30 uur Pensioenfondsen E-Sessie R2: Hoe ziet het risicomanagement onder Wet Toekomst Pensioenen (WTP) eruit?
Het risicomanagement vandaag de dag zal echt anders ingericht moeten worden onder het WTP. Wat zijn dan de voornaamste drivers en KRI’s waar een fonds rekening mee moet houden bij de inrichting van het risicomanagementraamwerk? In deze sessie staan we hierbij stil.

Door Steven Verschuren, director, Camille Boermeester, relevantieadviseur en Vijay Gangadin, partner bij AethiQs.
} 16:00 – 17:30 uur Cross sectoraal

E-Sessie R3: Echte samenwerking tussen verzekeraar en zorginstelling verkleind de kans op risico’s aanzienlijk!
Hoe kunnen zorgverzekeraars en zorginstellingen nu samen echt het goede doen voor de patient en client? Wat zijn de lessons learned waar beide instellingen naar de toekomst toe rekening mee kunnen houden?

Door Geert van den Enden, Directeur SpotOnMedics, toezichthouder en oud ziekenhuisbestuurder, Sheetal Nicolaas, relevantieadviseur en Vijay Gangadin, partner bij AethiQs.

kennis 18:00 uur

Artikelen

 

Online E-sessies  

 

 

23 maart

Sector

Besluitvorming

kennis 09:00 – 10:00 uur Pensioenfondsen Podcast:
} 09:30 – 10:30 uur Cross sectoraal

E-Sessie B1: Vast in de polder of samen sterker
Organisaties werken in toenemende mate samen om maatschappelijk relevant te blijven. Helaas biedt de samenwerking vaak niet de gewenste (maatschappelijke) voordelen. Hoe gaat u om met cultuurverschillen, passende governance en goede besluitvorming? In deze sessie delen we cross-sectoraal kennis om effectiever en meer betekenisvol samen te werken. Sprekers gaan specifiek in op de zorg- en pensioensector. We staan stil bij het ‘waarom’ op sectorniveau, gedeelde uitdagingen tussen sectoren, en zoomen in op praktische oplossingen.

Maarten Debets, relevantieadviseur en Jochem Sluis, partner bij AethiQs.

} 12:00 – 13:30 uur Zorg

E-Sessie B2: AI en besluitvorming in de zorg: Apathisch afwachten, gedachteloos tegemoet rennen of zelf een vuurtje maken?
Artificiële Intelligentie wordt al jaren lang geroemd om de mogelijkheden. Vaak wordt het zelfs als heilige graal gezien voor veel van de uitdagingen die de gezondheidszorg kent. Steeds meer is er nu aandacht voor de tekortkomingen en risico’s van de technologie. Wat zijn nu de do’s and don’ts? En hoe ondersteunt het u écht in uw besluitvorming?

Door Egge van der Poel, Executive professor TIAS, Academic Director JADS en Clinical Data Scientist Erasmus MC,

Luuk Smolenaers, relevantieadviseur en Jochem Sluis, partner bij AethiQs.

} 15:00 – 16:30 uur Zorg

E-Sessie B3: De praktijk van data-gedragen besluitvorming in de zorg.
Een praktische sessie over hoe data en technologie (AI) zorgorgansaties kunnen ondersteunen bij besluitvorming en het optimaliseren van processen. Hierbij zullen wij concreet ingaan op de praktijk en een aantal voorbeelden presenteren, van de bestuurstafel tot aan het bed.

Door Nathan van der Lei data scientist, Expertisecentrum Zorgalgoritmen en Luuk Smolenaers, relevantieadviseur AethiQs.

kennis 18:00 uur

Artikelen

1. Handreiking: Samenwerken
2: Column

 

Online E-sessies  

 

24 maart

Sector

Transitie en actuariaat

} 08:00 – 10:00 uur Pensioenfondsen E-sessie A1: Veranderende competenties in het nieuwe pensioenstelsel?
Live ontbijtsessie
Door Dick Slob, pensioenfonds bestuurder, Sep Ransijn, relevantieadviseur en Frank Verschuren, partner bij AethiQs.
} 11:00 – 12:30 uur Pensioenfondsen

E-sessie T1: Invaren in het nieuwe Pensioencontract: balanceren op de evenwichtsbalk?
Belangrijk voor een succesvolle transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is het vaststellen van uitgangspunten voor een evenwichtige transitie. Graag zouden wij in een rondetafel het gesprek met elkaar voeren over de prioritering van de diverse bestedingsdoelen van het vrije vermogen/overdekking bij invaren. Naast het vullen van een verplichte reserve als MVEV dient ook nagedacht te worden over de operationele reserve, compensatiedepot, solidariteits- of risicodelingsreserve en uiteraard de individuele potjes. Om deze prioritering vast te kunnen stellen spelen ook de bestedingsdoelen van deze reserves/voorzieningen een belangrijke rol. Kunnen we zonder de concrete sommetjes te maken al uitspraken hierover doen, en zo ja welke bandbreedtes zijn daarbij acceptabel.

Door Albert Smolenaers en Frank Verschuren, partners bij AethiQs.

} 14:00 – 15:30 uur Pensioenfondsen E-Sessie A2: Zorgplicht, wat is de roadmap die een bestuur moet afleggen?
Door: Marlou Heijs en Leendert de Rijke, beiden relevantieadviseur en Frank Verschuren, partner bij AethiQs.
Online E-sessies

 

Ga naar de inhoud