Risicomanagement vertelt het verhaal van de gezondheidsorganisatie

Risicomanagement is een vak in ontwikkeling.

Uitgave voor de zorgsector Leestijd 7 minuten

In onze magazine ‘RisiQare’, hét magazine over risicomanagement in de gezondheidszorg, vertellen bestuurders en toezichthouders hun verhaal over risico’s en kansen.

In deze eerste editie leest u, naast veel vakinhoudelijke kennis, hoe zorgbestuurders en risicomanagers van vijf STZ-ziekenhuizen invulling en betekenis hebben gegeven aan het risicomanagement in hun ziekenhuis.
Daarnaast vertellen zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid over het belang van samenwerken en hun visie op risicomanagement én leest u waarom de verantwoordelijke toezichthouders NZa en IGJ voortaan liever de dialoog aangaan in plaats van vinkjes zetten.
 

Hieronder alvast de inleiding, inhoudsopgave en een aantal interessante quotes uit bovengenoemde artikelen.

Wilt u het magazine graag in zijn geheel ontvangen?
Vult u dan onderaan deze pagina het aanvraagformulier in!

Inleiding

Risicomanagement is een vak in ontwikkeling. En deze ontwikkeling zien wij, vanuit onze praktijk, ook terug in de zorgsector. Inmiddels is de sector de fase voorbij waarin het gaat over algemene begrippen rondom risicomanagement. Centraal staat de dialoog over het algehele risicoprofiel van de instelling en hoe dit risicoprofiel als uitgangspunt te nemen. Dat is dus niet slechts een lijstje van risico’s die afgevinkt worden. Deze fase is echt voorbij en omvat bovendien niet de essentie en relevantie van het risicomanagement.

Een risico staat namelijk niet op zichzelf, omdat het is ingekapseld in deze organisatiecontext van gezondheidsontwikkelingen, maatschappij en verzakelijking. Deze omhelzing vraagt vanuit het vak om meer aandacht voor de relatieve context van de risicotrigger én het risico-object en niet voor de georganiseerde paranoia door ongestructureerde risico- inschattingen (kans*impact: pri’s en pra’s). Risicomanagement is daarom (veel) meer dan het gesprek over kans*impact en denken in lijnen (Three Lines Model). De risicokaart is een goed communicatiemiddel, echter zegt deze niets over de daadwerkelijke meervoudige complexiteit van het risico-object dat het proces van kans*impact heeft doorlopen.
En het Three Lines Model gaat in essentie over het inrichtingsvraagstuk van risicomanagement (risicogovernance), waarbij mandateren en delegeren de kernbegrippen zijn. Als sector is het van belang om de ontwikkeling van het risicomanagement niet te laten vervallen in methoden en technieken. Laat de techniek
niet leidend zijn, maar ondersteunend. Leidend is de integrale dialoog over risico’s en kansen. Risicomanagement is namelijk niet eendimensionaal. Naast risico’s gaat het ook over de opportuniteiten in relatie tot de strategie van de organisatie.
Doordat voor het vak van risicomanagement een bepaalde manier van denken is vereist
én de gehanteerde technieken, methoden en begrippen nieuw zijn, zien wij dat het vak soms betiteld wordt als abstract en bureaucratisch. Ten onrechte. Het is juist een vak dat bijdraagt aan de executie van de strategie, positionering en reputatie van een organisatie. Het is een vak dat afdelingsoverschrijdend waarde creëert en organisatieonderdelen bij elkaar brengt. Risicomanagement is verbindend en vernieuwend, waarbij het gaat om de relevantie en niet om de volledigheid van risico’s.
Risico’s evolueren, net als organisaties. Het vak ontwikkelt zich, net als andere vakgebieden.

In dit magazine treft u inspirerende artikelen aan waarin bestuurders en managers van ziekenhuizen, zorg- verzekeraars en toezichthouders hun verhaal vertellen. Hun verhaal over hoe risicomanagement daadwerkelijk relevant is en een steeds grotere rol speelt in de besluitvorming. Immers de essentie gaat over continuïteit en geloofwaardigheid, ook wel aangeduid als legitimiteit, van een organisatie.

 

Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd: “Vinkjes? Wij zetten in op toezicht in dialoog

Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd

We willen enkel met zorgaanbieders aan de slag die binnen ons profiel van integriteit passen

Zorg en Zekerheid

We moeten sensitief zijn signalen opvangen. Als we niet écht gelijkgericht samenwerken, dan is dat ook een groot risico. Eigenlijk zouden we een cultuuraudit moeten doen

Spaarne Gasthuis

In zeven stappen naar betekenisvol risicomanagement
Op basis van deze inspirerende gesprekken en onze visie geven wij u in zeven concrete stappen aan hoe u een volgende stap kunt zetten naar betekenisvol risicomanagement voor uw organisatie. Wat is uw ambitie voor 2023 voor risicomanagement? Vertel het ons, wij luisteren naar uw verhaal!

Wij wensen u veel risico-inspiratie toe.

Wilt u meer lezen of beluisteren over de zorgsector? Bekijk onze kennisuitgave in de kennisbibliotheek of via onze Podcast en AethiQs TV.

Disclaimer
Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden AethiQs B.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘AethiQs’ en ‘Verstegen accountants en adviseurs’ geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies. Niets uit dit artikel mag zonder akkoord van de schrijvers worden gebruikt, gedeeld of gekopieerd voor andere doeleinden. Alle rechten voorbehouden aan de schrijvers en AethiQs©. November 2022

Ga naar de inhoud