Leergang Risicomanagement

Je wilt je ontwikkelen in het mooie vak van risicomanagement en verder gaan dan alleen begrippen en termen? Schrijf je dan in voor deze praktische geaccrediteerde post-hbo opleiding. Dé opleiding op post-hbo niveau waarmee je na afronding de CRO-titel® achter je naam mag gebruiken!

Je krijgt in 25 bijeenkomsten nieuwe kennis, inzicht en praktische vaardigheden aangereikt en je werkt aan een direct bruikbaar risicomanagementmodel. Dit hoeft nog niet organisatie breed te zijn, we willen juist dat je de nieuwe kennis en vaardigheden direct kunt gebruiken in jouw dagelijkse werk!

Jouw werksituatie vormt het uitgangspunt van de eindopdracht, die je ook laat beoordelen door een sponsor uit jouw organisatie. Zo kan je bij ons aan een model werken waarmee je een lopende opdracht of actuele situatie op het werk verder brengt.

Je leert op dubbele snelheid door samenwerking en intervisie met de andere deelnemers. Bij ons betekent het dat je kennis met elkaar deelt en dat je reflecteert met en adviseert aan de ander.

Omdat de deelnemers in verschillende sectoren werkzaam zijn, benaderen we de risicomanagement thema’s cross sectoraal. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je altijd van elkaar kunt leren. Na afronding van deze praktische opleiding ben jij breed inzetbaar als risicomanager! 

Beschik jij door opleiding of door werkervaring over hbo denk- en werkniveau, dan ben je van harte welkom. Twijfel je of voldoende bagage hebt? Neem dan contact met ons op. Samen komen we eruit!

Wat ga je doen?

De bijeenkomsten zijn rondom 4 thema’s van risicomanagement opgebouwd:
Risico governance, –strategie, –processen en –bewustzijn en zijn aan actuele cross sectorale casuïstiek gekoppeld. De vier thema’s maken onderdeel uit van het RAVC-model (Risk Appetite Value Chain) voor implementatie en doorontwikkeling van het risicomanagement.

De bijeenkomsten zijn praktisch en interactief en er wordt van jou verwacht dat je je goed voorbereidt en dat je aan je eigen risicomanagement model werkt. Dit mag op afdelings- of organisatieniveau zijn, maar kan ook bestaan uit het formuleren van een antwoord op een klantvraag. Jij kiest in deze opleiding wat het beste past bij jouw werksituatie en leervraag!

Je rondt de opleiding binnen één jaar af, maar het is mogelijk om de modules te spreiden over 2 cohorten.

De leergang is opgebouwd uit 4 blokken: 

 1. Risicogovernance
 2. Risicostrategie
 3. Risicoprocessen
 4. Risicobewustzijn

 

Blok 1: Risicogovernance

Waar gaat het over?
In dit blok krijg je een goed overzicht van het speelveld waarin jij als risicomanager actief bent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie in relatie tot risicomanagement.

Wat ga je doen?
Nadat je het speelveld waarbinnen je als risicomanager in kaart hebt gebracht volgens het RAVC-model, verdiep je je in het delegeren en borgen van verantwoordelijkheden en onafhankelijkheid in beoordeling van de bedrijfsvoering. 

Hoe rond je het af?
Blok 1 rond je af met een presentatie over het tussenproduct van jouw eindopdracht. De presentatie mag maximaal 8 minuten duren. In het eerste blok werken we aan een case, als vingeroefening, waarna je begint aan de eindopdracht.

 

Blok 2: Risicostrategie

Waar gaat het over?
In dit blok leer je onderscheid te maken tussen performance- en risicomanagement en ervaar je hoe fijn het werkt als je een goed risicomanagementmodel te hebben. Natuurlijk komen de verschillende managementcycli aan bod en behandelen we ook zeer actuele thema’s zoals het klimaat en schaarste op de arbeidsmarkt.

Wat ga je doen?
Je gaat actief aan de slag met het RAVC-model, zodat je stapsgewijs kennis maakt met een veel gebruikt risicomanagementmodel. Uiteraard is er tijd voor het werken aan de eindopdracht en ook dit blok rond je af door het inleveren van een tussenproduct.

Hoe rond je het af?
Het tussenproduct bestaat uit een interview: Plan een afspraak met de CRO of risicomanager van jouw organisatie om te achterhalen welk risicomanagementmodel gehanteerd wordt en hoe dit in de praktijk bevalt. Het is een vrij interview, maar denk vooraf goed na welke informatie jij nodig hebt, om verder te kunnen werken aan jouw eindopdracht.

 

Blok 3: Risicoprocessen

Waar gaat het over?
Het voor handen hebben van de juiste risicomanagementinformatie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Hoe selecteer je die en wat is het belang van scenarioplanning?
 

Wat ga je doen?
Je oefent met scenariodenken en hoe je risicomanagementrapportages samenstelt én presenteert aan het managementboard.

Hoe rond je het af?
Je levert dit keer weer een tussenproduct van de eindopdracht af: Je hebt voor jouw eindopdracht een beknopte scenario analyse uitgevoerd. Dit neem je als bijlage op in je eindopdracht.

 

Blok 4: Risicobewustzijn

Waar gaat het over
Leiderschap, ethisch bewustzijn en het vaststellen van de kernwaarden van de organisatie, geven betekenis aan het risicomanagement. In dit afsluitende blok kijk je diep in de organisatie, naar wat misschien niet altijd zichtbaar is, maar wel essentieel in de beheersing van risico’s.

Wat ga je doen
Je voert gesprekken met collega’s in verschillende lagen van de organisatie om op te halen wat mensen denken bij het woord ‘risicobewustzijn’. Je deelt je resultaat met de andere deelnemers en jullie proberen tot een gezamenlijke definitie.

Hoe rond je het af?
Je toetst de gezamenlijk geformuleerde definitie aan de heersende definitie in jouw organisatie. De verschillen en overeenkomsten, maar vooral ook jouw perspectief, leg je vast in je eindopdracht.

 • 4 startcolleges à 5,5 uur per college, op vrijdag
 • 20 colleges à 3 uur en 15 minuten per college
 • 6 uur online supervisie bijeenkomsten op onderwerpen
 • 1 afrondend college van 5 uur
 • 11x op locatie (Rotterdam)
 • 14x online colleges

Collegetijden
Startbijeenkomsten (vrijdagen): 09.30 – 16.00u
Overige bijeenkomsten (donderdagen): 18.30 – 22.00u

22

68

6

5

Zelfstudie: Ontwikkelen IRM eigen organisatie en literatuur lezen 48
Studiebelasting totaal 149

Naast het volgen van de colleges kun je per blok rekening houden met gemiddeld 12 uur aan zelfstudie per blok. Voor de eindopdracht heb je naar verwachting circa 40 uur in totaal nodig.

Wanneer mag je meedoen?

 • Je hebt interesse in het mooie vak risicomanagement;
 • Risicomanagement maakt nu al onderdeel uit van je werkzaamheden, of gaat dat binnenkort zijn;
 • Je beschikt over hbo denk- en werkniveau, door opleiding of door werkervaring 

Het niveau van deze opleiding is post-hbo. Om deze opleiding te kunnen volgen, heeft de deelnemer een hbo-denk- en werkniveau en/of is in het bezit van een hbo-getuigschrift of -diploma. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de inschrijfprocedure. Opleidingen die automatisch toegang geven tot de opleiding:
In combinatie met tenminste 2 jaar relevante werkervaring:

 • Academie voor economie & ondernemen (mbo -, MBO-Utrecht) of vergelijkbaar;
 • MBO Legal, Insurance & HR services specialist (mbo-4, MBO Utrecht, NCOI)

Rechtstreeks toelaatbaar:

 • Rekenen (post-hbo, Actuarieel Instituut);
 • HBO bachelor Creditmanagement (o.a. NCOI);
 • Post-HBO opleiding Certified Credit Management;
 • Vergelijkbare opleidingen, afgerond met een certificaat of diploma.

Waarom bij de AQademie?

 • Inspiratie door en expertise van mensen met liefde voor het vak;
 • Wij benaderen risicomanagement cross sectoraal in kennis en ervaring. Wij koppelen actuele praktijkervaring aan hoe je dit kunt onderbouwen, zonder dat een theoretisch raamwerk de boventoon voert;
 • Relevant, actueel en flexibel en daardoor ben jij direct als risicomanager inzetbaar!

Studiebelasting en afronding:

Jouw werksituatie vormt uitgangspunt van de eindopdracht, die ook beoordeeld wordt door een sponsor uit de organisatie waar jij werkzaam bent. Zo worden opleiding en bruikbaarheid in de praktijk bij elkaar gebracht.

In 25 bijeenkomsten ontvang je nieuwe kennis, inzicht en praktische vaardigheden. Bovendien wordt er gewerkt aan een direct bruikbaar risicomanagementmodel.

De lesdagen op een rij:

De opleiding start op vrijdag 23 september.

Elk nieuw blok start op een vrijdag. Deze startdag is van 09.30 – 16.00u en wordt verzorgd in ons kantoor te Rotterdam.

De overige lessen zijn op donderdagavond van 18.30u tot 22.00 uur. Deze lessen zijn vaak online en soms live, bij ons op kantoor, in Rotterdam.

Investering opleiding:

€ 5.995 excl. btw.

Docenten:

 • Dr. Vijay Gangadin MBA, partner bestuurder bij strategisch adviesbureau AethiQs;
 • Drs. Mark Verschuren AAG, datascientist, partner AethiQs;
 • Leendert de Rijke, riskmanagementconsultant;
 • Drs. Steven Verschuren AAG RMFI;
 • Aron Jeurninck MSc, consultant data science toepassingen.

En dit zijn alvast 3 van de 4 sprekers die een gastcollege komen verzorgen:

 • Joris Krijger PhD (Philosophy & Law) promoveert momenteel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp Ethiek en AI. Daarnaast is hij werkzaam als Ethics & AI Officer bij de Volksbank en doceert hij bij diverse opleidingen
 • Prof. Dr. Sandjai Bhulai, hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek behelst het optimaliseren van bedrijfsprocessen door inzet van analytics, data science, machine learning, en artificial intelligence. Hij is medeoprichter van het Amsterdam Center for Business Analytics (ACBA);
 • Ed de Myttenaere Beng CISA CRIC MA RI, CIO Dijklanden ziekenhuis en heeft cross sectorale ervaring als o.a. toezichthouder, CRO en CIO in de publieke, private en zorgsector.

Studiegids

Klik hier voor uitgebreide informatie over de leergang.

Liever Incompany of Personal Learning?
Als je meer wilt weten over andere mogelijkheden om deze training te volgen, neem dan contact op met Sharita Kuhlmann.

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.

Ga naar de inhoud