Integere bedrijfsvoering en een beheerste bedrijfsuitoefening

Versterken – Verbreden – Verdiepen

 

Integere bedrijfsvoering en een beheerste bedrijfsuitoefening is voor elke organisatie een kans om in de gehele keten waarde te creëren voor haar klanten en relaties. In onze aanpak staan drie onderdelen centraal: versterken, verbreden en verdiepen. Wij helpen u uw integere en beheerste bedrijfsvoering te versterken en te verdiepen daar waar noodzakelijk. Wij zullen niet iets adviseren waar u niets aan heeft. Dit is onze professionele belofte aan u. Wij verbreden in de zin van het samenbrengen van de strategie met operatie in termen van integere en beheerste bedrijfsvoering. En natuurlijk helpen wij u om onderwerpen te verdiepen die dit vragen. Dit omdat u een eigen intrinsieke behoefte voelt of omdat de toezichthouder u gevraagd heeft om te verdiepen. Vertel het ons. Wij luisteren naar uw verhaal.

1. Compliance en integriteit

Wat wij doen

Analyse en implementatie van uw license to operate bezien vanuit uw eigen visie, waarbij u de wetgeving expliciet meeneemt in de uitwerking.

Wat zijn de resultaten voor u

Een raamwerk of beleid dat past bij uw cultuur en proportioneel naar de grootte van uw organisatie, geen onnodige bureaucratie.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

2. Integraal Risico- en performance management

Wat wij doen

Risico- en performance management analyses en implementatie bij uw besluitvormingsprocessen, of het nu gaat om strategische, operationele of thematische risico’s en stuurindicatoren.

Wat zijn de resultaten voor u

Risico- en performance management écht onderdeel laten zijn van het bestuurlijke proces, zodat het niet een afvinklijst is of een dik beleidsdocument in een ladekast.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

3. Fraude en Forensic

Wat wij doen

Advies en analyse over fraude indicatoren en forensisch onderzoek bij incidenten of faillissementen.

Wat zijn de resultaten voor u

Structuur en inzicht geven in fraude indicatoren en fraudebeleid. Advies en analyse over hoe financiële processen zijn gelopen bij faillissementen.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

4. Soft controls en menselijk gedrag

Wat wij doen

Het menselijk gedrag is een essentiële schakel bij het ‘in control zijn’ vraagstuk. Wij begrijpen dat en geven u adviezen en inzichten hoe u dit kunt implementeren voor uw organisatie.

Wat zijn de resultaten voor u

Een beheerste en integere organisatie, vanuit de menskant bezien.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

5. Programma- en projectmanagement

Wat wij doen

Inrichten, evalueren of bemensen van uw programma en projectorganisatie.

Wat zijn de resultaten voor u

Een heldere structuur van hoe projecten uw strategie gaan versterken. Inzicht in de mijlpalen die gehaald moeten worden op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

6. Uitbesteding en SLA-management

Wat wij doen

Inrichten, evalueren en analyseren van uw uitbestedingsbeleid en -organisatie.

Wat zijn de resultaten voor u

Een goede weergave in structuur, cultuur en organisatie om de doelstellingen te behalen. Hierdoor niet consumptief te zijn, maar juist leidend in een demand- en supply organisatie.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

7. Informatiebeveiliging en cyber

Wat wij doen

Analyse, evaluatie en inrichten van uw informatiebeveiligingsbeleid, informatie-organisatie en cultuur.

Wat zijn de resultaten voor u

Een analyse van uw volwassenheid op dit vlak. Een analyse van het bewustzijn over cyber en een ingebed beleid over informatiebeveiliging.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

8. Veiligheidsmanagement

Wat wij doen

Analyse, evaluatie en inrichten van uw veiligheidsbeleid, organisatie en cultuur.

Wat zijn de resultaten voor u

Een analyse van uw volwassenheid. Een analyse van het bewustzijn over veiligheid en een ingebed beleid over veiligheid. Een veiligheidscultuur die past bij de organisatiecultuur.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

9. Horizontaal Toezicht

Wat wij doen

Analyse, evaluatie en inrichten van horizontaal toezicht, organisatie en cultuur.

Wat zijn de resultaten voor u

Een analyse van de effecten van horizontaal toezicht en de organisatorische maatregelen die genomen moeten worden. Wij implementeren dit ook, indien u dit wenst.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

10. Toezichtsmanagement

Wat wij doen

Analyse, evaluatie en inrichten van de toezicht thema’s vanuit de sector toezichthouder. U helpen om antwoord te geven op toezichtsonderzoeken.

Wat zijn de resultaten voor u

Een heldere structuur waarbij u transparant kunt maken wat u doet en wat de effecten zijn op uw organisatie.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

11. Inspraak en medezeggenschap

Wat wij doen

Begeleiden, (online) trainen, klankborden met ondernemingsraden zodra de werkgever het voornemen heeft de pensioenregeling te wijzigen. Als ook toelichting geven op en reviewen van gemaakte berekeningen.

Wat zijn de resultaten voor u

Inzicht in het proces, de taken en bevoegdheden van de OR bij transities in de pensioenregeling. Vol vertrouwen, goed voorbereid en met de juiste kennis aan tafel zodra er gesprekken volgen samen met de bestuurder.

Tooling

Indien u dit wenst, kunnen wij tooling inzetten.

….Integere bedrijfsvoering en een beheerste bedrijfsuitoefening, is een kernactiviteit …

Op deze elf kennisdomein hebben wij specialisten die zowel op advies- als op interim basis, graag naast u staan. Adviseurs die meer verstaan dan alleen de woorden of cijfers op papier. Wij begrijpen het verhaal dat erbij past en kunnen dit in de juiste context aan u vertellen. Wij houden van ons vak, zonder enige twijfel, echter begrijpen heel goed dat wij u en uw omgeving moeten meenemen in het verhaal, uw verhaal. Wij begrijpen dat uw organisatie in beweging is en hiermee ook uw vraag. Ons advies moet passen bij de fase van ontwikkeling van uw organisatie. Wij begrijpen dit en begrijpen ook wat er nodig is om naar een volgende fase door te groeien.

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.

Ga naar de inhoud