Smart Quant

Een missie:
wij leggen de complexiteit niet bij de deelnemer

Legt u de complexiteit van het risicopreferentieonderzoek bij de deelnemer. Nee? Wij óók niet.

Meer weten over ons denk- en werkmodel?

De Wet toekomst pensioenen vraagt om relevant leiderschap om van wettekst naar een goede uitvoering te komen. De wet is flexibel, sluit aan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en biedt perspectief op een koopkrachtig pensioen: een comfortabele en gezonde oude dag voor veel werknemers. Maar alles draait om de uitvoering. En die ligt óók bij u. Want de kern van de Wtp is uw zorgplicht naar de individuele deelnemer.

Dit vereist een risicopreferentieonderzoek dat wetenschappelijk onderbouwd, passend en prudent is, zodat u kunt beslissen, besturen en bouwen aan een relevante toekomst voor uw deelnemer. Geen sinecure.

AethiQs helpt u hierbij. Dit doen wij met ons team van psychologen, quants en data scientists. Een unieke samenwerking die geleid heeft tot een bewezen en onderscheidende aanpak. Maatschappelijke relevantie hand in hand met een succesvolle bedrijfsvoering. Vertel het ons, wij luisteren naar uw verhaal.

Drie redenen waarom wij het goede doen voor uw deelnemer:

  1. Echt voor de deelnemer, zonder statische uitsluitingen en laagdrempelig in aanpak
  2. Echt wetenschappelijk op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek
  3. Zorgplicht staat voorop bij meting en implementatie naar beleggingsbeleid

Zeven succesfactoren van ons risicopreferentie denk- en werkmodel

  1. U betaalt alleen per gebruiker en niet per deelnemer, wij geloven in onze aanpak
  2. U heeft een audittrail van keuzes en afwegingen als het gaat om de zorgplicht van uw deelnemer, onze methode borgt uw zorgplicht
  3. U heeft de mogelijkheid om zelf (ongelimiteerde) cohorten te kiezen of niet, wij zijn flexibel
  4. U kunt het RPO jaarlijks of drie jaarlijks herhalen en dan mogelijke ontwikkelingen volgen in instroom, doorstroom en uitstroom van populatie deelnemers, wij passen ons aan bij uw bestuurlijke cyclus
  5. U krijgt een wetenschappelijk onderbouwd model, passend en prudent, wij onderzoeken en passen toe
  6. U krijgt een inclusief model van deelnemers, en geen uitsluitingen, wij kijken naar de deelnemer en niet de rigide toepassing van een model
  7. U krijgt een digitale ondersteuning, gebruiksvriendelijk zonder eerst een e-learning te volgen, wij maken het laagdrempelig

 
En u krijgt een risicoanalyse die wij vooraf met u als bestuur en sleutelfunctiehouder risicobeheer bespreken. Deze kunt u ter versterking van uw besluitvorming agenderen.

Meer weten?

Steven Verschuren staat u graag te woord op 06 41 27 95 60
of mail hem op

Director Smart Quant Centre
Voor vraagstukken die vragen om het goede te doen

 

Vertel het ons. Wij luisteren naar uw verhaal.

Of stuur een tweetbericht.

Ga naar de inhoud